A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Bíblia Catalana 2007 (BEC)

Isaïes 191
Oracle sobre Egipte: Mireu, el Senyor entra a Egipte caval-cant en núvol lleuger. Els ídols d’Egipte tremolen davant d’ell, i el cor dels egip-cis defalleix dintre seu.
2
Llavors atiaré egipcis contra egipcis i lluitarà germà contra germà, cadascú contra el seu veí, ciutat contra ciutat, regne contra regne.
3
L’esperit d’Egipte serà trastornat dintre seu i desbarataré els seus plans. Lla-vors consultaran els ídols, els encanta-dors, els nigromants i els endevins.
4
I posaré els egipcis en mans d’un amo dur i un rei cruel els dominarà — diu el Senyor, Déu Totpoderós.
5
L’aigua del mar desapareixerà i el riu quedarà eixut i àrid;
6
els canals pudiran, els recs d’Egipte minvaran i quedaran secs. Les canyes i els joncs es marciran,
7
els prats de la vora del riu i els de la desembocadura, amb tots els sembrats al seu llarg, s’assecaran, seran ventejats i desapareixeran.
8
Els pescadors gemegaran, i es lamen-taran tots els qui llancen l’ham al riu; els qui estenen la xarxa sobre l’aigua de-falliran.
9
Els qui treballen el lli, cardadors i teixidors, es desanimaran i llanguiran.
10
Els fabricants de teixits quedaran abatuts, i tots els artesans, entristits.
11
Són necis de debò, els prínceps de Tanis; els més savis del faraó formen un consell estúpid. ¿Com podeu dir al fa-raó: “Sóc fill de savis, descendent de sobirans antics?”
12
On són ara els teus savis? Que t’informin i et facin saber el que ha decidit el Senyor Totpoderós sobre Egipte!
13
Són estúpids, els prínceps de Tanis, i els de Memfis van errats; el mateix cap de les províncies ha fet errar l’Egipte.
14
El Senyor els ha infós un esperit de vertigen i esgarrien l’Egipte en tot el que aquest emprèn, com trontolla un embriac sobre la seva vomitada.
15
I ningú no podrà fer res per aquest país, ni el cap ni la cua, ni la palma ni el jonc.
16
Aquell dia, els egipcis tremolaran com les dones, horroritzats de veure el puny amenaçador que el Senyor Totpo-derós agitarà contra ells.
17
La terra de Judà esdevindrà el terror d’Egipte; només de fer-li’n esment li agafarà por, a causa de la decisió que el Senyor Totpoderós ha pres contra ell.
18
Aquell dia hi haurà cinc ciutats al país d’Egipte que parlaran la llengua de Canaan i que juraran fidelitat al Senyor Totpoderós. Entre elles, una es dirà Ira-heres.
19
Aquell dia hi haurà un altar dedicat al Senyor enmig del país d’Egipte, i una columna erigida al seu honor prop de la frontera.
20
Seran senyals i testimonis del Senyor Totpoderós al país dels egipcis; i quan clamaran al Senyor, a causa dels seus opressors, ell els enviarà un salvador i un defensor que els alliberarà.
21
El Senyor es manifestarà als egipcis, i aquell dia ells el reconeixeran, li dona-ran culte amb sacrificis i ofrenes vegetals, li faran prometences i les compliran.
22
El Senyor afligirà els egipcis amb una plaga a fi de guarir-los, i ells es convertiran al Senyor, que els escoltarà i els restablirà.
23
Aquell dia hi haurà un camí ample des de l’Egipte fins a Assíria: els assiris aniran a Egipte i els egipcis a Assíria, i junts donaran culte al Senyor.
24
Aquell dia, Israel serà el tercer amb l’Egipte i Assíria, com una benedicció enmig de la terra,
25
que el Senyor Totpoderós beneirà dient-los: “Beneït sigui l’Egipte, poble meu, i Assíria, obra de les meves mans, i Israel, el meu heretatge!”Isaïes 19:1
Isaïes 19:2
Isaïes 19:3
Isaïes 19:4
Isaïes 19:5
Isaïes 19:6
Isaïes 19:7
Isaïes 19:8
Isaïes 19:9
Isaïes 19:10
Isaïes 19:11
Isaïes 19:12
Isaïes 19:13
Isaïes 19:14
Isaïes 19:15
Isaïes 19:16
Isaïes 19:17
Isaïes 19:18
Isaïes 19:19
Isaïes 19:20
Isaïes 19:21
Isaïes 19:22
Isaïes 19:23
Isaïes 19:24
Isaïes 19:25


Isaïes 1 / Isa 1
Isaïes 2 / Isa 2
Isaïes 3 / Isa 3
Isaïes 4 / Isa 4
Isaïes 5 / Isa 5
Isaïes 6 / Isa 6
Isaïes 7 / Isa 7
Isaïes 8 / Isa 8
Isaïes 9 / Isa 9
Isaïes 10 / Isa 10
Isaïes 11 / Isa 11
Isaïes 12 / Isa 12
Isaïes 13 / Isa 13
Isaïes 14 / Isa 14
Isaïes 15 / Isa 15
Isaïes 16 / Isa 16
Isaïes 17 / Isa 17
Isaïes 18 / Isa 18
Isaïes 19 / Isa 19
Isaïes 20 / Isa 20
Isaïes 21 / Isa 21
Isaïes 22 / Isa 22
Isaïes 23 / Isa 23
Isaïes 24 / Isa 24
Isaïes 25 / Isa 25
Isaïes 26 / Isa 26
Isaïes 27 / Isa 27
Isaïes 28 / Isa 28
Isaïes 29 / Isa 29
Isaïes 30 / Isa 30
Isaïes 31 / Isa 31
Isaïes 32 / Isa 32
Isaïes 33 / Isa 33
Isaïes 34 / Isa 34
Isaïes 35 / Isa 35
Isaïes 36 / Isa 36
Isaïes 37 / Isa 37
Isaïes 38 / Isa 38
Isaïes 39 / Isa 39
Isaïes 40 / Isa 40
Isaïes 41 / Isa 41
Isaïes 42 / Isa 42
Isaïes 43 / Isa 43
Isaïes 44 / Isa 44
Isaïes 45 / Isa 45
Isaïes 46 / Isa 46
Isaïes 47 / Isa 47
Isaïes 48 / Isa 48
Isaïes 49 / Isa 49
Isaïes 50 / Isa 50
Isaïes 51 / Isa 51
Isaïes 52 / Isa 52
Isaïes 53 / Isa 53
Isaïes 54 / Isa 54
Isaïes 55 / Isa 55
Isaïes 56 / Isa 56
Isaïes 57 / Isa 57
Isaïes 58 / Isa 58
Isaïes 59 / Isa 59
Isaïes 60 / Isa 60
Isaïes 61 / Isa 61
Isaïes 62 / Isa 62
Isaïes 63 / Isa 63
Isaïes 64 / Isa 64
Isaïes 65 / Isa 65
Isaïes 66 / Isa 66