A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Bíblia Catalana 2007 (BEC)

Proverbis 101
Proverbis de Salomó. Un fill savi és l’alegria del pare, però un de neci és l’aflicció de la mare.
2
Els tresors mal adquirits no fan profit; la justícia allibera de la mort.
3
El Senyor no permet que el just passi gana, però reté l’avidesa dels malvats.
4
La mà indolent provoca la pobresa, la mà dels diligents enriqueix.
5
Qui recull a l’estiu és un fill as-senyat, qui dorm durant la sega és un fill indigne.
6
Hi ha benediccions sobre el cap del just, però la violència ofegarà els mal-vats.
7
La memòria de l’honest serà be-neïda, el nom dels dolents es perdrà.
8
El de cor sensat accepta els preceptes, però el que parla sense solta su-cumbeix.
9
Qui segueix el camí dret va segur, qui va fent tortes serà atrapat.
10
Qui mira de reüll causarà disgustos, i el qui xerra sense mida caurà.
11
La boca del just és font de vida, la dels dolents amaga violències.
12
L’odi provoca baralles, l’amor cobreix totes les faltes.
13
Als llavis de l’intel·ligent s’hi troba saviesa; a l’esquena del qui no té seny, un bastó.
14
Els savis atresoren coneixement; la boca de l’insensat és ruïna se-gura.
15
La fortuna del ric és la seva fortalesa; la indigència dels pobres, la seva debilitat.
16
El guany del just serveix per a la vida; la renda del dolent, per al pecat.
17
Qui atén la correcció va per camí de vida; qui rebutja la reprensió va desen-caminat.
18
Els qui amaguen l’odi són de llavis falsos; qui propaga la calúmnia és un insensat.
19
En el molt parlar no hi mancarà la falta; qui domina els llavis mostra pru-dència.
20
La llengua del just és plata refinada, el cor dels dolents no té cap valor.
21
Els llavis del just nodreixen molta gent, però els necis defalleixen per falta de seny.
22
La benedicció del Senyor dóna ri-quesa, i no hi afegeixen res els nostres esforços.
23
Per al neci, cometre infàmies és una diversió; per a l’intel·ligent ho és adquirir saviesa.
24
Allò que el malvat es tem, li suc-ceeix; allò que el just desitja, li és con-cedit.
25
Quan passa la tempesta desapareix el malvat; en canvi, el just té un fonament perenne.
26
Com el vinagre a les dents i el fum als ulls, així és el mandrós per als qui l’en-vien.
27
El temor del Senyor augmenta els dies, però els anys dels descreguts seran escurçats.
28
L’expectació dels justos és plena d’alegria, l’espera dels descreguts és la perdició.
29
El Senyor és un baluard per als íntegres, però és la ruïna dels qui fan el mal.
30
El just mai no trontollarà; en canvi, els malvats no restaran al país.
31
De la boca del just brota la saviesa, però la llengua perversa serà sega-da.
32
Els llavis del just destil·len com-plaença, la boca dels malvats només allò que fa mal.Proverbis 10:1

Proverbis 10:2

Proverbis 10:3

Proverbis 10:4

Proverbis 10:5

Proverbis 10:6

Proverbis 10:7

Proverbis 10:8

Proverbis 10:9

Proverbis 10:10

Proverbis 10:11

Proverbis 10:12

Proverbis 10:13

Proverbis 10:14

Proverbis 10:15

Proverbis 10:16

Proverbis 10:17

Proverbis 10:18

Proverbis 10:19

Proverbis 10:20

Proverbis 10:21

Proverbis 10:22

Proverbis 10:23

Proverbis 10:24

Proverbis 10:25

Proverbis 10:26

Proverbis 10:27

Proverbis 10:28

Proverbis 10:29

Proverbis 10:30

Proverbis 10:31

Proverbis 10:32Proverbis 1 / Pro 1

Proverbis 2 / Pro 2

Proverbis 3 / Pro 3

Proverbis 4 / Pro 4

Proverbis 5 / Pro 5

Proverbis 6 / Pro 6

Proverbis 7 / Pro 7

Proverbis 8 / Pro 8

Proverbis 9 / Pro 9

Proverbis 10 / Pro 10

Proverbis 11 / Pro 11

Proverbis 12 / Pro 12

Proverbis 13 / Pro 13

Proverbis 14 / Pro 14

Proverbis 15 / Pro 15

Proverbis 16 / Pro 16

Proverbis 17 / Pro 17

Proverbis 18 / Pro 18

Proverbis 19 / Pro 19

Proverbis 20 / Pro 20

Proverbis 21 / Pro 21

Proverbis 22 / Pro 22

Proverbis 23 / Pro 23

Proverbis 24 / Pro 24

Proverbis 25 / Pro 25

Proverbis 26 / Pro 26

Proverbis 27 / Pro 27

Proverbis 28 / Pro 28

Proverbis 29 / Pro 29

Proverbis 30 / Pro 30

Proverbis 31 / Pro 31