A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Bíblia Catalana 2007 (BEC)

Proverbis 11
Proverbis de Salomó, fill de David, rei d’Israel,
2
per a fer tenir saviesa i instrucció, per a fer comprendre els raonaments intel·ligents,
3
a fi d’adquirir instrucció eficaç, sentit de justícia, d’equitat i de rec-titud;
4
per a proporcionar experiència als inexperts, i als joves, coneixement i reflexió.
5
Que escolti el savi i creixerà en pru-dència, i l’entès guanyarà en guiatge;
6
per a desxifrar proverbis i jeroglí-fics, les màximes dels savis i els seus enigmes.
7
El temor del Senyor és el principi de la saviesa; els ximples menyspreen el conei-xement i la instrucció.
8
Escolta, fill meu, el guiatge del pare i no desatenguis les lliçons de la mare:
9
et seran una corona de gràcia sobre el cap, i un collaret d’or envoltant el teu coll.
10
Fill meu, quan els pecadors et vulguin seduir, no cedeixis pas.
11
Si et diuen: “Vine amb nosaltres, farem conxorxa de sang, espiarem sense motiu l’innocent;
12
engolim-los de viu en viu, com el sepulcre; sencers, com els qui davallen a la fossa.
13
Arrambarem amb rics tresors de tota mena, omplirem de botí la nostra casa.
14
Uneix la teva sort a la nostra i tinguem tots una mateixa bossa.”
15
Tu, fill meu, no vulguis seguir per la seva via, retén el teu peu fora dels seus camins,
16
que els seus passos corren cap al mal i cuiten a vessar sang,
17
perquè en va paren el filat a la vista dels ocells.
18
Ells, però, posen paranys a la seva mateixa sang, i atempten contra la pròpia vida.
19
Tal és la fi dels qui es lliuren a la rapinya: ella arrabassa la vida dels seus amos.
20
La saviesa crida pels carrers, alça la veu per les places;
21
convoca en les cruïlles més con-corregudes i fa la seva proclama a les portes de la ciutat:
22
“¿Fins quan els fatus heu d’estimar la fatuïtat, els burletes us complaureu en l’es-carni i els necis odiareu la ciència?”
23
Convertiu-vos per les meves re-prensions, que us vull infondre el meu esperit i fer-vos conèixer el meu missatge.
24
Si us invito i dieu que no, si estenc la mà i no me’n feu cas,
25
ni voleu atendre cap dels meus consells, ni teniu en compte la meva repressió,
26
també jo em riuré de la vostra ruïna i me’n burlaré quan us entri el pànic,
27
quan us vingui el terror com un temporal i us arribi l’infortuni com un terbolí, quan caigui damunt vostre l’an-goixa i la tribulació.
28
Llavors em cridaran i no respondré, em buscaran i no em trobaran,
29
perquè van menysprear el conei-xement i no van preferir el temor del Senyor,
30
ni van fer cas del meu consell, i van desdenyar les meves repren-sions.
31
Per això hauran de menjar el fruit de la seva conducta i s’atiparan dels propis projectes.
32
Als petulants els mata la indo-lència, i als necis els perd la pròpia incúria.
33
Però el qui m’escolta a mi reposarà confiat i tranquil, sense témer la desgràcia.Proverbis 1:1
Proverbis 1:2
Proverbis 1:3
Proverbis 1:4
Proverbis 1:5
Proverbis 1:6
Proverbis 1:7
Proverbis 1:8
Proverbis 1:9
Proverbis 1:10
Proverbis 1:11
Proverbis 1:12
Proverbis 1:13
Proverbis 1:14
Proverbis 1:15
Proverbis 1:16
Proverbis 1:17
Proverbis 1:18
Proverbis 1:19
Proverbis 1:20
Proverbis 1:21
Proverbis 1:22
Proverbis 1:23
Proverbis 1:24
Proverbis 1:25
Proverbis 1:26
Proverbis 1:27
Proverbis 1:28
Proverbis 1:29
Proverbis 1:30
Proverbis 1:31
Proverbis 1:32
Proverbis 1:33


Proverbis 1 / Pro 1
Proverbis 2 / Pro 2
Proverbis 3 / Pro 3
Proverbis 4 / Pro 4
Proverbis 5 / Pro 5
Proverbis 6 / Pro 6
Proverbis 7 / Pro 7
Proverbis 8 / Pro 8
Proverbis 9 / Pro 9
Proverbis 10 / Pro 10
Proverbis 11 / Pro 11
Proverbis 12 / Pro 12
Proverbis 13 / Pro 13
Proverbis 14 / Pro 14
Proverbis 15 / Pro 15
Proverbis 16 / Pro 16
Proverbis 17 / Pro 17
Proverbis 18 / Pro 18
Proverbis 19 / Pro 19
Proverbis 20 / Pro 20
Proverbis 21 / Pro 21
Proverbis 22 / Pro 22
Proverbis 23 / Pro 23
Proverbis 24 / Pro 24
Proverbis 25 / Pro 25
Proverbis 26 / Pro 26
Proverbis 27 / Pro 27
Proverbis 28 / Pro 28
Proverbis 29 / Pro 29
Proverbis 30 / Pro 30
Proverbis 31 / Pro 31