A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Bíblia Catalana 2007 (BEC)

Èxode 11
Aquests són els noms dels fills d’Israel que van entrar amb Jacob a l’Egipte, cadascun amb la seva família:
2
Rubèn, Simeó, Leví i Judà;
3
Issacar, Zabuló i Benjamí;
4
Dan i Neftalí, Gad i Aser.
5
El total de persones descendents di-rectes de Jacob era de setanta. I Josep ja estava instal·lat a l’Egipte.
6
Després, Josep va morir, així com tots els seus germans i tota aquella gene-ració.
7
Però la nissaga d’Israel va ser prolífica i es van multiplicar abundosament fins a arribar a ser nombrosos i omplir el país.
8
Un nou rei, que no havia conegut Josep, va arribar al poder.
9
I va dir al seu poble: “Mireu, els fills d’Israel formen un poble més nombrós i més fort que nosaltres.
10
Cal, doncs, que tinguem precaució amb ells, no sigui que creixin massa i que, si s’esdevé una guerra, es puguin aliar també amb els nostres enemics, combatin contra nosaltres i fugin del país”.
11
Llavors van imposar al poble d’Israel encarregats d’esclaus a fi de sotmetre’l amb càrregues feixugues. Així van edi-ficar els emplaçaments de reserves de Pitom i Ramsès per al faraó.
12
No obstant, com més l’oprimien, més creixia i es multiplicava, fins al punt que els egipcis els temien.
13
Els egipcis van imposar una dura servitud als israelites,
14
i els van amargar la vida amb les feixugues càrregues de preparar el fang i fer maons, a més de tota mena de feina del camp.
15
Llavors el rei d’Egipte va donar ordres a les llevadores dels hebreus, a la primera d’elles, de nom Xifrà, i a la segona, que es deia Puà, i els digué:
16
“Quan assistiu les dones hebrees en llurs parts, pareu atenció al sexe del na-dó; si és un noi, feu-lo morir, i si és una noia, que visqui.”
17
Però les llevadores temien Déu i no van complir el que els havia manat el rei d’Egipte, sinó que van deixar viure els nens.
18
Llavors el rei d’Egipte féu compa-rèixer les llevadores i els preguntà: “Per què actueu així i deixeu amb vida els nens?”
19
Les llevadores van contestar al faraó: “Perquè les hebrees no són com les do-nes egípcies, sinó que són fortes, i abans que arribi la llevadora, ja han infantat.”
20
Déu va protegir les llevadores i el poble es va multiplicar i es va fer molt fort.
21
A més, a les llevadores, per haver temut Déu, els concedí una família pròspera.
22
Llavors el faraó va dictar una ordre general: “Tots els nois que neixin als hebreus, tireu-los al riu; però deixeu viure totes les noies.”Èxode 1:1
Èxode 1:2
Èxode 1:3
Èxode 1:4
Èxode 1:5
Èxode 1:6
Èxode 1:7
Èxode 1:8
Èxode 1:9
Èxode 1:10
Èxode 1:11
Èxode 1:12
Èxode 1:13
Èxode 1:14
Èxode 1:15
Èxode 1:16
Èxode 1:17
Èxode 1:18
Èxode 1:19
Èxode 1:20
Èxode 1:21
Èxode 1:22


Èxode 1 / Èxo 1
Èxode 2 / Èxo 2
Èxode 3 / Èxo 3
Èxode 4 / Èxo 4
Èxode 5 / Èxo 5
Èxode 6 / Èxo 6
Èxode 7 / Èxo 7
Èxode 8 / Èxo 8
Èxode 9 / Èxo 9
Èxode 10 / Èxo 10
Èxode 11 / Èxo 11
Èxode 12 / Èxo 12
Èxode 13 / Èxo 13
Èxode 14 / Èxo 14
Èxode 15 / Èxo 15
Èxode 16 / Èxo 16
Èxode 17 / Èxo 17
Èxode 18 / Èxo 18
Èxode 19 / Èxo 19
Èxode 20 / Èxo 20
Èxode 21 / Èxo 21
Èxode 22 / Èxo 22
Èxode 23 / Èxo 23
Èxode 24 / Èxo 24
Èxode 25 / Èxo 25
Èxode 26 / Èxo 26
Èxode 27 / Èxo 27
Èxode 28 / Èxo 28
Èxode 29 / Èxo 29
Èxode 30 / Èxo 30
Èxode 31 / Èxo 31
Èxode 32 / Èxo 32
Èxode 33 / Èxo 33
Èxode 34 / Èxo 34
Èxode 35 / Èxo 35
Èxode 36 / Èxo 36
Èxode 37 / Èxo 37
Èxode 38 / Èxo 38
Èxode 39 / Èxo 39
Èxode 40 / Èxo 40