A A A A A
Bíblia Catalana 2007 (BEC)

Salms 1181
Lloeu el Senyor, perquè és bondadós: És etern el seu amor!
2
Que digui, doncs, Israel: És etern el seu amor!
3
Que diguin també els de la casa d’Aaron: És etern el seu amor!
4
Que diguin igualment els qui hon-ren el Senyor: És etern el seu amor!
5
Enmig de l’angoixa vaig invocar el Senyor, i el Senyor em contestà amb l’alli-berament.
6
El Senyor està a favor meu, no tindré por; què pot fer-me un mortal?
7
El Senyor està a favor meu, empa-rant-me, i jo puc desafiar els qui m’avor-reixen.
8
Val més emparar-se en el Senyor que confiar en els homes;
9
val més emparar-se en el Senyor que confiar en els poderosos.
10
Totes les nacions m’han rodejat, però en nom del Senyor les he des-baratades;
11
m’han assetjat i envoltat, però en nom del Senyor les he des-baratades.
12
M’envoltaven com un eixam d’abelles, s’extingiren com un foc d’arge-lagues: en nom del Senyor les he desba-ratades.
13
Tu m’empenyies per fer-me caure, però el Senyor m’ha sostingut.
14
El Senyor és la meva força i el motiu de la meva lloança, perquè m’ha estat la salvació.
15
Crit de joia i de victòria, a les ten-des dels justos: “La dreta del Senyor ha fet proeses,
16
la dreta del Senyor és sublim, la dreta del Senyor ha fet proeses.”
17
No moriré, sinó que viuré per testimoniar les gestes del Senyor;
18
el Senyor m’ha corregit amb duresa, però no m’ha lliurat a la mort.
19
Obriu-me les portes de la justícia, hi entraré a donar gràcies al Senyor.
20
Aquesta és la porta del Senyor, per ella entraran els justos.
21
Et donaré gràcies perquè m’has escoltat i has estat la meva salvació.
22
La pedra que rebutjaren els cons-tructors s’ha convertit en la clau de l’arc.
23
És el Senyor qui ha fet això, ha estat un prodigi als nostres ulls.
24
Aquesta és la diada que el Senyor ha preparat, exultem i alegrem-nos-en!
25
Oh Senyor! Salva’ns ara, et prego. Oh Senyor! Dóna’ns prosperitat, si et plau.
26
Beneït el qui ve en nom del Senyor! Des de la casa del Senyor us beneïm!
27
El Senyor és Déu, i ell ens il·lumina! Iniciem la cerimònia amb rams, fins als corns de l’altar.
28
Tu ets el meu Déu, i et dono gràcies; Déu meu, t’exalçaré!
29
Lloeu el Senyor, perquè és bon-dadós: És etern el seu amor!Salms 118:1

Salms 118:2

Salms 118:3

Salms 118:4

Salms 118:5

Salms 118:6

Salms 118:7

Salms 118:8

Salms 118:9

Salms 118:10

Salms 118:11

Salms 118:12

Salms 118:13

Salms 118:14

Salms 118:15

Salms 118:16

Salms 118:17

Salms 118:18

Salms 118:19

Salms 118:20

Salms 118:21

Salms 118:22

Salms 118:23

Salms 118:24

Salms 118:25

Salms 118:26

Salms 118:27

Salms 118:28

Salms 118:29Salms 1 / Sal 1

Salms 2 / Sal 2

Salms 3 / Sal 3

Salms 4 / Sal 4

Salms 5 / Sal 5

Salms 6 / Sal 6

Salms 7 / Sal 7

Salms 8 / Sal 8

Salms 9 / Sal 9

Salms 10 / Sal 10

Salms 11 / Sal 11

Salms 12 / Sal 12

Salms 13 / Sal 13

Salms 14 / Sal 14

Salms 15 / Sal 15

Salms 16 / Sal 16

Salms 17 / Sal 17

Salms 18 / Sal 18

Salms 19 / Sal 19

Salms 20 / Sal 20

Salms 21 / Sal 21

Salms 22 / Sal 22

Salms 23 / Sal 23

Salms 24 / Sal 24

Salms 25 / Sal 25

Salms 26 / Sal 26

Salms 27 / Sal 27

Salms 28 / Sal 28

Salms 29 / Sal 29

Salms 30 / Sal 30

Salms 31 / Sal 31

Salms 32 / Sal 32

Salms 33 / Sal 33

Salms 34 / Sal 34

Salms 35 / Sal 35

Salms 36 / Sal 36

Salms 37 / Sal 37

Salms 38 / Sal 38

Salms 39 / Sal 39

Salms 40 / Sal 40

Salms 41 / Sal 41

Salms 42 / Sal 42

Salms 43 / Sal 43

Salms 44 / Sal 44

Salms 45 / Sal 45

Salms 46 / Sal 46

Salms 47 / Sal 47

Salms 48 / Sal 48

Salms 49 / Sal 49

Salms 50 / Sal 50

Salms 51 / Sal 51

Salms 52 / Sal 52

Salms 53 / Sal 53

Salms 54 / Sal 54

Salms 55 / Sal 55

Salms 56 / Sal 56

Salms 57 / Sal 57

Salms 58 / Sal 58

Salms 59 / Sal 59

Salms 60 / Sal 60

Salms 61 / Sal 61

Salms 62 / Sal 62

Salms 63 / Sal 63

Salms 64 / Sal 64

Salms 65 / Sal 65

Salms 66 / Sal 66

Salms 67 / Sal 67

Salms 68 / Sal 68

Salms 69 / Sal 69

Salms 70 / Sal 70

Salms 71 / Sal 71

Salms 72 / Sal 72

Salms 73 / Sal 73

Salms 74 / Sal 74

Salms 75 / Sal 75

Salms 76 / Sal 76

Salms 77 / Sal 77

Salms 78 / Sal 78

Salms 79 / Sal 79

Salms 80 / Sal 80

Salms 81 / Sal 81

Salms 82 / Sal 82

Salms 83 / Sal 83

Salms 84 / Sal 84

Salms 85 / Sal 85

Salms 86 / Sal 86

Salms 87 / Sal 87

Salms 88 / Sal 88

Salms 89 / Sal 89

Salms 90 / Sal 90

Salms 91 / Sal 91

Salms 92 / Sal 92

Salms 93 / Sal 93

Salms 94 / Sal 94

Salms 95 / Sal 95

Salms 96 / Sal 96

Salms 97 / Sal 97

Salms 98 / Sal 98

Salms 99 / Sal 99

Salms 100 / Sal 100

Salms 101 / Sal 101

Salms 102 / Sal 102

Salms 103 / Sal 103

Salms 104 / Sal 104

Salms 105 / Sal 105

Salms 106 / Sal 106

Salms 107 / Sal 107

Salms 108 / Sal 108

Salms 109 / Sal 109

Salms 110 / Sal 110

Salms 111 / Sal 111

Salms 112 / Sal 112

Salms 113 / Sal 113

Salms 114 / Sal 114

Salms 115 / Sal 115

Salms 116 / Sal 116

Salms 117 / Sal 117

Salms 118 / Sal 118

Salms 119 / Sal 119

Salms 120 / Sal 120

Salms 121 / Sal 121

Salms 122 / Sal 122

Salms 123 / Sal 123

Salms 124 / Sal 124

Salms 125 / Sal 125

Salms 126 / Sal 126

Salms 127 / Sal 127

Salms 128 / Sal 128

Salms 129 / Sal 129

Salms 130 / Sal 130

Salms 131 / Sal 131

Salms 132 / Sal 132

Salms 133 / Sal 133

Salms 134 / Sal 134

Salms 135 / Sal 135

Salms 136 / Sal 136

Salms 137 / Sal 137

Salms 138 / Sal 138

Salms 139 / Sal 139

Salms 140 / Sal 140

Salms 141 / Sal 141

Salms 142 / Sal 142

Salms 143 / Sal 143

Salms 144 / Sal 144

Salms 145 / Sal 145

Salms 146 / Sal 146

Salms 147 / Sal 147

Salms 148 / Sal 148

Salms 149 / Sal 149

Salms 150 / Sal 150