A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Bíblia Catalana 2007 (BEC)

Salms 1061
Al·leluia! Lloeu el Senyor, perquè és bondadós, perquè és etern el seu amor!
2
¿Qui pot descriure les proeses del Senyor i pregonar totes les seves lloances?
3
Feliços els qui guarden l’equitat, els qui practiquen sempre la justícia!
4
Recorda’t de mi, Senyor, en la teva benevolència per al teu poble; visita’m amb la teva salvació,
5
que pugui veure el benestar dels teus elegits, que m’alegri amb el goig de la teva nació i m’enorgulleixi amb la teva heretat.
6
Hem pecat com els nostres pares, hem fet iniquitats, hem estat dolents.
7
Els nostres pares, a l’Egipte, no van apreciar bé els teus prodigis, ni es recordaren del teu gran amor, i foren rebels pujant del Mar Roig.
8
Però ell els salvà per amor del seu nom, per tal de fer palès el seu poder.
9
Increpà el Mar Roig i el deixà sec, i els féu caminar pel fons marí com pel desert.
10
Així els salvà del poder dels ene-mics i els arrencà de mans dels perse-guidors;
11
les aigües van colgar els seus con-traris: no en va sobreviure ni un de sol.
12
Llavors van creure en les seves pa-raules, i entonaren càntics de lloança,
13
Ben de presa van oblidar les seves obres, no van esperar la seva guia;
14
es van portar com uns golafres en el desert, i temptaren Déu estant en la soledat.
15
Ell els donà el que demanaven, però els envià un flagell a les seves entranyes.
16
Al campament van tenir enveja de Moisès i d’Aaron, el sant del Senyor.
17
S’obrí la terra i engolí Datan, i sepultà la colla d’Abirom;
18
un foc s’abrandà contra el seu grup, una flamarada devorà els malvats.
19
A l’Horeb es van fabricar un vedell i adoraren una imatge de fosa;
20
així barataren el que era la seva glòria, per la imatge d’un bou que menja herba.
21
Van oblidar Déu, el seu salvador, que havia fet grans miracles a l’Egipte,
22
fets prodigiosos al país de Cam, obres portentoses al Mar Roig.
23
Parlava ja d’exterminar-los, de no ser per Moisès, el seu elegit, que es mantingué a la bretxa davant d’ell per desviar el seu furor de destruir-los.
24
Després van menysprear la terra deliciosa, i no cregueren en la seva paraula;
25
murmuraven dins les seves tendes, i no obeïren la veu del Senyor.
26
Aleshores ell alçà la mà jurant que els faria caure en el desert,
27
que llençaria la seva nissaga entre els gentils i els escamparia per tota la terra.
28
Després es van fer adeptes de Baal-Peor i menjaren dels sacrificis dels qui no tenen vida;
29
així, amb les seves accions, li pro-vocaren la ira, i descarregà un flagell damunt d’ells.
30
Llavors s’alçà Finehés i féu justícia, i es deturà el flagell.
31
Això li fou atribuït per mèrit, al llarg de les generacions, per sempre.
32
També l’irritaren prop de les aigües de Meribà, i Moisès tingué dificultats per culpa d’ells,
33
ja que li amargaren l’esperit, i els seus llavis van parlar a la lleu-gera.
34
No extirparen els pobles que el Senyor els havia dit;
35
es van emparentar amb els gentils i adoptaren els seus costums;
36
fins i tot veneraren els seus ídols, que fou per a ells un mal pas:
37
immolaren els fills i les filles als dimonis.
38
Vessaren la sang innocent, la sang dels fills i de les filles, sacrificats als ídols de Canaan; i la terra fou profanada amb sang.
39
Així es contaminaren amb les seves obres i es prostituïren amb les seves accions.
40
Per això s’encengué la ira del Senyor contra el seu poble, i abominà el seu heretatge;
41
els lliurà a mans dels pagans, i els qui els odiaven els van domi-nar,
42
els van oprimir els seus contraris, i foren humiliats sota el seu jou.
43
Moltes vegades els alliberava, però ells es resistien en els propis designis i s’enfonsaren en la seva maldat.
44
Tot i així ell va mirar la seva angoixa, sentint les seves lamentacions,
45
i, amb benevolència, es recordà del seu pacte, se’n compadí per la seva gran clemència,
46
i va fer que en tinguessin llàstima tots els qui els esclavitzaven.
47
Salva’ns, Senyor, Déu nostre, i recull-nos d’entre les nacions, per tal que donem gràcies al teu sant nom i puguem gloriar-nos en la teva lloança.
48
Beneït sigui el Senyor, Déu d’Is-rael, des de sempre i per sempre! I digui tot el poble: “Amén!” Al·leluia!Salms 106:1
Salms 106:2
Salms 106:3
Salms 106:4
Salms 106:5
Salms 106:6
Salms 106:7
Salms 106:8
Salms 106:9
Salms 106:10
Salms 106:11
Salms 106:12
Salms 106:13
Salms 106:14
Salms 106:15
Salms 106:16
Salms 106:17
Salms 106:18
Salms 106:19
Salms 106:20
Salms 106:21
Salms 106:22
Salms 106:23
Salms 106:24
Salms 106:25
Salms 106:26
Salms 106:27
Salms 106:28
Salms 106:29
Salms 106:30
Salms 106:31
Salms 106:32
Salms 106:33
Salms 106:34
Salms 106:35
Salms 106:36
Salms 106:37
Salms 106:38
Salms 106:39
Salms 106:40
Salms 106:41
Salms 106:42
Salms 106:43
Salms 106:44
Salms 106:45
Salms 106:46
Salms 106:47
Salms 106:48


Salms 1 / Sal 1
Salms 2 / Sal 2
Salms 3 / Sal 3
Salms 4 / Sal 4
Salms 5 / Sal 5
Salms 6 / Sal 6
Salms 7 / Sal 7
Salms 8 / Sal 8
Salms 9 / Sal 9
Salms 10 / Sal 10
Salms 11 / Sal 11
Salms 12 / Sal 12
Salms 13 / Sal 13
Salms 14 / Sal 14
Salms 15 / Sal 15
Salms 16 / Sal 16
Salms 17 / Sal 17
Salms 18 / Sal 18
Salms 19 / Sal 19
Salms 20 / Sal 20
Salms 21 / Sal 21
Salms 22 / Sal 22
Salms 23 / Sal 23
Salms 24 / Sal 24
Salms 25 / Sal 25
Salms 26 / Sal 26
Salms 27 / Sal 27
Salms 28 / Sal 28
Salms 29 / Sal 29
Salms 30 / Sal 30
Salms 31 / Sal 31
Salms 32 / Sal 32
Salms 33 / Sal 33
Salms 34 / Sal 34
Salms 35 / Sal 35
Salms 36 / Sal 36
Salms 37 / Sal 37
Salms 38 / Sal 38
Salms 39 / Sal 39
Salms 40 / Sal 40
Salms 41 / Sal 41
Salms 42 / Sal 42
Salms 43 / Sal 43
Salms 44 / Sal 44
Salms 45 / Sal 45
Salms 46 / Sal 46
Salms 47 / Sal 47
Salms 48 / Sal 48
Salms 49 / Sal 49
Salms 50 / Sal 50
Salms 51 / Sal 51
Salms 52 / Sal 52
Salms 53 / Sal 53
Salms 54 / Sal 54
Salms 55 / Sal 55
Salms 56 / Sal 56
Salms 57 / Sal 57
Salms 58 / Sal 58
Salms 59 / Sal 59
Salms 60 / Sal 60
Salms 61 / Sal 61
Salms 62 / Sal 62
Salms 63 / Sal 63
Salms 64 / Sal 64
Salms 65 / Sal 65
Salms 66 / Sal 66
Salms 67 / Sal 67
Salms 68 / Sal 68
Salms 69 / Sal 69
Salms 70 / Sal 70
Salms 71 / Sal 71
Salms 72 / Sal 72
Salms 73 / Sal 73
Salms 74 / Sal 74
Salms 75 / Sal 75
Salms 76 / Sal 76
Salms 77 / Sal 77
Salms 78 / Sal 78
Salms 79 / Sal 79
Salms 80 / Sal 80
Salms 81 / Sal 81
Salms 82 / Sal 82
Salms 83 / Sal 83
Salms 84 / Sal 84
Salms 85 / Sal 85
Salms 86 / Sal 86
Salms 87 / Sal 87
Salms 88 / Sal 88
Salms 89 / Sal 89
Salms 90 / Sal 90
Salms 91 / Sal 91
Salms 92 / Sal 92
Salms 93 / Sal 93
Salms 94 / Sal 94
Salms 95 / Sal 95
Salms 96 / Sal 96
Salms 97 / Sal 97
Salms 98 / Sal 98
Salms 99 / Sal 99
Salms 100 / Sal 100
Salms 101 / Sal 101
Salms 102 / Sal 102
Salms 103 / Sal 103
Salms 104 / Sal 104
Salms 105 / Sal 105
Salms 106 / Sal 106
Salms 107 / Sal 107
Salms 108 / Sal 108
Salms 109 / Sal 109
Salms 110 / Sal 110
Salms 111 / Sal 111
Salms 112 / Sal 112
Salms 113 / Sal 113
Salms 114 / Sal 114
Salms 115 / Sal 115
Salms 116 / Sal 116
Salms 117 / Sal 117
Salms 118 / Sal 118
Salms 119 / Sal 119
Salms 120 / Sal 120
Salms 121 / Sal 121
Salms 122 / Sal 122
Salms 123 / Sal 123
Salms 124 / Sal 124
Salms 125 / Sal 125
Salms 126 / Sal 126
Salms 127 / Sal 127
Salms 128 / Sal 128
Salms 129 / Sal 129
Salms 130 / Sal 130
Salms 131 / Sal 131
Salms 132 / Sal 132
Salms 133 / Sal 133
Salms 134 / Sal 134
Salms 135 / Sal 135
Salms 136 / Sal 136
Salms 137 / Sal 137
Salms 138 / Sal 138
Salms 139 / Sal 139
Salms 140 / Sal 140
Salms 141 / Sal 141
Salms 142 / Sal 142
Salms 143 / Sal 143
Salms 144 / Sal 144
Salms 145 / Sal 145
Salms 146 / Sal 146
Salms 147 / Sal 147
Salms 148 / Sal 148
Salms 149 / Sal 149
Salms 150 / Sal 150