A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Bíblia Catalana 2007 (BEC)

Gènesi 61
Succeí que, quan els homes es van anar multiplicant sobre la terra i els van néixer filles,
2
els fills de Déu, veient que les filles dels homes eren agradables, van triar les que van voler i les prengueren per mu-llers.
3
I el Senyor digué: “El meu esperit no restarà indefinidament en els humans, perquè són carn; que la seva vida sigui de cent vint anys.”
4
En aquella època, i també després, hi havia gegants a la terra, perquè quan els fills de Déu es van unir amb les filles dels homes van engendrar fills, que van ser els herois de l’antiguitat, homes ben famosos.
5
El Senyor veié que la maldat dels homes anava creixent per tota la terra, i que la inclinació dels seus pensaments més íntims era contínuament per al mal.
6
Al Senyor li va saber greu d’haver fet els homes a la terra, i li va doldre dintre seu.
7
I digué: “Exterminaré de damunt la terra els homes que he creat: des dels humans fins a les bèsties, els rèptils i les aus del cel; perquè ara em dol d’haver-los fet.”
8
No obstant, Noè obtingué la benevolència del Senyor.
9
Aquesta és la història de Noè: Noè era un home just i honrat entre els d’aquella generació; va caminar sempre amb Déu.
10
Noè engendrà tres fills: Sem, Cam i Jàfet.
11
Davant Déu, la terra s’havia corrom-put; i el món s’havia omplert de violències.
12
Déu va mirar la terra i la veié cor-rompuda, perquè tothom es comportava perversament pertot arreu.
13
I Déu digué a Noè: “He decidit su-primir la humanitat, perquè la terra és plena de violències per culpa d’ells, i els vull exterminar de la terra.
14
Construeix-te una arca de fusta de xiprer. A l’arca fes-hi unes estances i calafateja-la amb brea per dins i per fora.
15
L’has de fer així: cent cinquanta metres de llargada, vint-i-cinc d’ampla-da i quinze d’alçada.
16
Li faràs una coberta, que deixaràs mig metre més amunt. Posaràs la porta de l’arca a un costat; i fes-hi un pis inferior, un segon i un tercer.
17
Llavors, jo faré venir el diluvi sobre la terra a fi d’exterminar de sota la capa del cel tot allò que té alè de vida. Tot el que hi ha a la terra s’extingirà.
18
Però jo establiré amb tu el meu pacte: entraràs a l’arca tu i els teus fills, la teva muller i les mullers dels teus fills.
19
I de tots els éssers vivents, de tota carn, en faràs entrar a l’arca una parella perquè sobrevisquin amb tu. Hauran de ser mascle i femella.
20
De cada espècie d’aus, de cada espè-cie de bèsties, de cada espècie de rèptils de la terra, en faràs entrar dos de cada espècie perquè sobrevisquin amb tu.
21
I tu procura’t tota mena d’aliments i amb bona provisió, perquè us serveixi de sosteniment a tu i a ells.”
22
Així ho va fer Noè, complint pun-tualment tot el que Déu li va manar.Gènesi 6:1

Gènesi 6:2

Gènesi 6:3

Gènesi 6:4

Gènesi 6:5

Gènesi 6:6

Gènesi 6:7

Gènesi 6:8

Gènesi 6:9

Gènesi 6:10

Gènesi 6:11

Gènesi 6:12

Gènesi 6:13

Gènesi 6:14

Gènesi 6:15

Gènesi 6:16

Gènesi 6:17

Gènesi 6:18

Gènesi 6:19

Gènesi 6:20

Gènesi 6:21

Gènesi 6:22Gènesi 1 / Gèn 1

Gènesi 2 / Gèn 2

Gènesi 3 / Gèn 3

Gènesi 4 / Gèn 4

Gènesi 5 / Gèn 5

Gènesi 6 / Gèn 6

Gènesi 7 / Gèn 7

Gènesi 8 / Gèn 8

Gènesi 9 / Gèn 9

Gènesi 10 / Gèn 10

Gènesi 11 / Gèn 11

Gènesi 12 / Gèn 12

Gènesi 13 / Gèn 13

Gènesi 14 / Gèn 14

Gènesi 15 / Gèn 15

Gènesi 16 / Gèn 16

Gènesi 17 / Gèn 17

Gènesi 18 / Gèn 18

Gènesi 19 / Gèn 19

Gènesi 20 / Gèn 20

Gènesi 21 / Gèn 21

Gènesi 22 / Gèn 22

Gènesi 23 / Gèn 23

Gènesi 24 / Gèn 24

Gènesi 25 / Gèn 25

Gènesi 26 / Gèn 26

Gènesi 27 / Gèn 27

Gènesi 28 / Gèn 28

Gènesi 29 / Gèn 29

Gènesi 30 / Gèn 30

Gènesi 31 / Gèn 31

Gènesi 32 / Gèn 32

Gènesi 33 / Gèn 33

Gènesi 34 / Gèn 34

Gènesi 35 / Gèn 35

Gènesi 36 / Gèn 36

Gènesi 37 / Gèn 37

Gènesi 38 / Gèn 38

Gènesi 39 / Gèn 39

Gènesi 40 / Gèn 40

Gènesi 41 / Gèn 41

Gènesi 42 / Gèn 42

Gènesi 43 / Gèn 43

Gènesi 44 / Gèn 44

Gènesi 45 / Gèn 45

Gènesi 46 / Gèn 46

Gènesi 47 / Gèn 47

Gènesi 48 / Gèn 48

Gènesi 49 / Gèn 49

Gènesi 50 / Gèn 50