A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Bíblia Catalana 2007 (BEC)

Gènesi 51
Aquest és el registre genealògic d’Adam. El dia que Déu va crear l’home, el va fer a semblança seva.
2
Els va crear home i dona, els va beneir i, el dia de la seva creació, els va anomenar Adam, que vol dir “ésser humà.”
3
Adam tenia cent trenta anys quan en-gendrà un fill semblant a ell, a la seva imatge, i l’anomenà Set.
4
I el temps que visqué Adam, després d’engendrar Set, foren vuit-cents anys, i va engendrar fills i filles.
5
En total, Adam va arribar a viure nou-cents trenta anys; i va morir.
6
A l’edat de cent cinc anys, Set en-gendrà Enoix.
7
I després d’engendrar Enoix, Set visqué vuit-cents set anys, i va engendrar fills i filles.
8
En total, Set va arribar a viure nou-cents dotze anys; i va morir.
9
A l’edat de noranta anys, Enoix engendrà Quenan.
10
I després d’engendrar Quenan, Enoix visqué vuit-cents quinze anys, i va engendrar fills i filles.
11
En total, Enoix va arribar a viure nou-cents cinc anys; i va morir.
12
A l’edat de setanta anys, Quenan engendrà Mahalalel.
13
I després d’engendrar Mahalalel, Quenan visqué vuit-cents quaranta anys, i va engendrar fills i filles.
14
En total, Quenan va arribar a viure nou-cents deu anys; i va morir.
15
A l’edat de seixanta-cinc anys, Ma-halalel engendrà Jèred.
16
I després d’engendrar Jèred, Maha-lalel visqué vuit-cents trenta anys, i va engendrar fills i filles.
17
En total, Mahalalel va arribar a viure vuit-cents noranta-cinc anys; i va morir.
18
A l’edat de cent seixanta-dos anys, Jèred engendrà Henoc.
19
I després d’engendrar Henoc, Jèred visqué vuit-cents anys, i va engendrar fills i filles.
20
En total, Jèred va arribar a viure nou-cents seixanta-dos anys; i va morir.
21
A l’edat de seixanta-cinc anys, Henoc engendrà Matusalem.
22
I després d’engendrar Matusalem, Henoc va caminar amb Déu tres-cents anys, i va engendrar fills i filles.
23
En total, Henoc va arribar a viure tres-cents seixanta-cinc anys.
24
Henoc, doncs, va caminar amb Déu i desaparegué, perquè Déu se’l va endur.
25
A l’edat de cent vuitanta-set anys, Matusalem engendrà Lèmec.
26
I després d’engendrar Lèmec, Ma-tusalem visqué set-cents vuitanta-dos anys, i va engendrar fills i filles.
27
En total, Matusalem va arribar a viure nou-cents seixanta-nou anys; i va morir.
28
A l’edat de cent vuitanta-dos anys, Lèmec engendrà un fill.
29
El va anomenar Noè, perquè deia: “Aquest ens consolarà del nostre treball i de la fatiga de les nostres mans des que hem de cultivar aquesta terra que el Senyor va maleir.”
30
I després d’engendrar Noè, Lèmec visqué cinc-cents noranta-cinc anys, i va engendrar fills i filles.
31
En total, Lèmec va arribar a viure set-cents setanta-set anys; i va morir.
32
A l’edat de cinc-cents anys, Noè en-gendrà Sem, Cam i Jàfet.Gènesi 5:1

Gènesi 5:2

Gènesi 5:3

Gènesi 5:4

Gènesi 5:5

Gènesi 5:6

Gènesi 5:7

Gènesi 5:8

Gènesi 5:9

Gènesi 5:10

Gènesi 5:11

Gènesi 5:12

Gènesi 5:13

Gènesi 5:14

Gènesi 5:15

Gènesi 5:16

Gènesi 5:17

Gènesi 5:18

Gènesi 5:19

Gènesi 5:20

Gènesi 5:21

Gènesi 5:22

Gènesi 5:23

Gènesi 5:24

Gènesi 5:25

Gènesi 5:26

Gènesi 5:27

Gènesi 5:28

Gènesi 5:29

Gènesi 5:30

Gènesi 5:31

Gènesi 5:32Gènesi 1 / Gèn 1

Gènesi 2 / Gèn 2

Gènesi 3 / Gèn 3

Gènesi 4 / Gèn 4

Gènesi 5 / Gèn 5

Gènesi 6 / Gèn 6

Gènesi 7 / Gèn 7

Gènesi 8 / Gèn 8

Gènesi 9 / Gèn 9

Gènesi 10 / Gèn 10

Gènesi 11 / Gèn 11

Gènesi 12 / Gèn 12

Gènesi 13 / Gèn 13

Gènesi 14 / Gèn 14

Gènesi 15 / Gèn 15

Gènesi 16 / Gèn 16

Gènesi 17 / Gèn 17

Gènesi 18 / Gèn 18

Gènesi 19 / Gèn 19

Gènesi 20 / Gèn 20

Gènesi 21 / Gèn 21

Gènesi 22 / Gèn 22

Gènesi 23 / Gèn 23

Gènesi 24 / Gèn 24

Gènesi 25 / Gèn 25

Gènesi 26 / Gèn 26

Gènesi 27 / Gèn 27

Gènesi 28 / Gèn 28

Gènesi 29 / Gèn 29

Gènesi 30 / Gèn 30

Gènesi 31 / Gèn 31

Gènesi 32 / Gèn 32

Gènesi 33 / Gèn 33

Gènesi 34 / Gèn 34

Gènesi 35 / Gèn 35

Gènesi 36 / Gèn 36

Gènesi 37 / Gèn 37

Gènesi 38 / Gèn 38

Gènesi 39 / Gèn 39

Gènesi 40 / Gèn 40

Gènesi 41 / Gèn 41

Gènesi 42 / Gèn 42

Gènesi 43 / Gèn 43

Gènesi 44 / Gèn 44

Gènesi 45 / Gèn 45

Gènesi 46 / Gèn 46

Gènesi 47 / Gèn 47

Gènesi 48 / Gèn 48

Gènesi 49 / Gèn 49

Gènesi 50 / Gèn 50