A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Bíblia Catalana 2007 (BEC)

Gènesi 41
L’ home es va unir amb Eva, la seva dona, la qual concebé i infantà Caín i digué: “Per voluntat del Senyor, he obtingut un home.”
2
Després infantà Abel, el seu germà. I Abel va ser ramader d’ovelles; i Caín, llaurador.
3
Succeí que, un temps després, Caín va portar al Senyor una ofrena dels fruits de la terra.
4
I Abel també li va dur una ofrena dels primers nascuts del seu ramat, els més grassos; i el Senyor es va complaure en Abel i la seva ofrena,
5
però no es va complaure en Caín i la seva. Caín es va disgustar tant que duia la tristor a la cara.
6
I el Senyor digué a Caín: “Per què t’has enfadat i vas amb el semblant abatut?
7
Si et comportes com cal, no podràs alçar-lo? Si no obres bé, el pecat és a l’aguait, a la teva porta, desitjant atra-par-te; però tu l’has de dominar.”
8
Més tard, Caín digué al seu germà Abel: “Anem al camp.” I, quan eren al camp, Caín es llençà contra el seu ger-mà Abel i el va matar.
9
Llavors el Senyor digué a Caín: “On és el teu germà Abel?” Ell va contestar: “No ho sé. Que potser sóc el guardià del meu germà, jo?”
10
Ell li digué: “Què has fet! La veu de la sang del teu germà clama a mi des del camp.
11
Ara, doncs, maleït seràs de la terra que ha obert la boca per rebre de les teves mans la sang del teu germà.
12
Quan conreïs la terra, ja no seguirà donant-te el seu fruit. Fugitiu i errant aniràs per la terra.”
13
I Caín contestà al Senyor: “El meu càstig és massa gran per a poder-lo suportar.
14
Avui em foragites d’aquest terreny i viuré absent de la teva presència, fugitiu i errant pel món, i succeirà que qual-sevol que em trobi em matarà.”
15
El Senyor li contestà: “No serà així. Si algú mata Caín, ho pagarà set vegades.” I el Senyor va posar un senyal a Caín perquè no fos mort per qualsevol que el trobés.
16
Caín s’allunyà de la presència del Senyor i es va establir al país de Nod, a l’est de l’Edèn.
17
Caín es va unir amb la seva dona, que concebé i infantà Hanoc. I construí una població i li posà el nom del seu fill, Hanoc.
18
A Hanoc, li nasqué Irad; Irad engen-drà Mehuiael; Mehuiael engendrà Me-tuixael, i Metuixael engendrà Lèmec.
19
Lèmec prengué dues dones: la pri-mera es deia Adà i la segona Sil·là.
20
Adà infantà Jabal, que va ser pare dels qui habiten en tendes i tenen ramats.
21
El nom del seu germà era Jubal, que fou el pare dels qui toquen la cítara i el flabiol.
22
I Sil·là també tingué un fill, Tubal-Caín, forjador de tota mena d’eines de coure i de ferro. I la germana de Tubal-Caín era Naamà.
23
I Lèmec digué a les seves dones: “Adà i Sil·là, escolteu la meva veu; dones de Lèmec, pareu atenció al que dic: Un home he mort, perquè em va ferir; i un jove, perquè em va pegar.
24
Perquè Caín ha de ser venjat set vegades, però Lèmec, setanta-set.”
25
Adam es tornà a unir amb la seva dona, i ella tingué un fill que va anome-nar Set, perquè digué: “Déu m’ha concedit un altre descendent en lloc d’Abel, que fou mort per Caín.”
26
I a Set també li nasqué un fill, que va anomenar Enoix. Llavors es comen-çà d’invocar el nom del Déu Etern.Gènesi 4:1
Gènesi 4:2
Gènesi 4:3
Gènesi 4:4
Gènesi 4:5
Gènesi 4:6
Gènesi 4:7
Gènesi 4:8
Gènesi 4:9
Gènesi 4:10
Gènesi 4:11
Gènesi 4:12
Gènesi 4:13
Gènesi 4:14
Gènesi 4:15
Gènesi 4:16
Gènesi 4:17
Gènesi 4:18
Gènesi 4:19
Gènesi 4:20
Gènesi 4:21
Gènesi 4:22
Gènesi 4:23
Gènesi 4:24
Gènesi 4:25
Gènesi 4:26


Gènesi 1 / Gèn 1
Gènesi 2 / Gèn 2
Gènesi 3 / Gèn 3
Gènesi 4 / Gèn 4
Gènesi 5 / Gèn 5
Gènesi 6 / Gèn 6
Gènesi 7 / Gèn 7
Gènesi 8 / Gèn 8
Gènesi 9 / Gèn 9
Gènesi 10 / Gèn 10
Gènesi 11 / Gèn 11
Gènesi 12 / Gèn 12
Gènesi 13 / Gèn 13
Gènesi 14 / Gèn 14
Gènesi 15 / Gèn 15
Gènesi 16 / Gèn 16
Gènesi 17 / Gèn 17
Gènesi 18 / Gèn 18
Gènesi 19 / Gèn 19
Gènesi 20 / Gèn 20
Gènesi 21 / Gèn 21
Gènesi 22 / Gèn 22
Gènesi 23 / Gèn 23
Gènesi 24 / Gèn 24
Gènesi 25 / Gèn 25
Gènesi 26 / Gèn 26
Gènesi 27 / Gèn 27
Gènesi 28 / Gèn 28
Gènesi 29 / Gèn 29
Gènesi 30 / Gèn 30
Gènesi 31 / Gèn 31
Gènesi 32 / Gèn 32
Gènesi 33 / Gèn 33
Gènesi 34 / Gèn 34
Gènesi 35 / Gèn 35
Gènesi 36 / Gèn 36
Gènesi 37 / Gèn 37
Gènesi 38 / Gèn 38
Gènesi 39 / Gèn 39
Gènesi 40 / Gèn 40
Gènesi 41 / Gèn 41
Gènesi 42 / Gèn 42
Gènesi 43 / Gèn 43
Gènesi 44 / Gèn 44
Gènesi 45 / Gèn 45
Gènesi 46 / Gèn 46
Gènesi 47 / Gèn 47
Gènesi 48 / Gèn 48
Gènesi 49 / Gèn 49
Gènesi 50 / Gèn 50