A A A A A
Bíblia Catalana 2007 (BEC)

Gènesi 22

1
Després d’aquests fets, succeí que Déu va provar Abraham i el cridà: “Abraham!” I ell respongué: “Aquí em tens!”
2
I li digué: “Pren el teu fill, Isaac, el teu únic que tant estimes, i vés a la terra de Morià i ofereix-lo en holocaust dalt d’una muntanya que jo t’indicaré.”
3
Abraham es llevà de matinada, va ensellar l’ase i prengué amb ell dos dels seus servents i el seu fill Isaac. Va es-tellar la llenya per a l’holocaust, i em-prengué la marxa cap al lloc que Déu li havia manat.
4
El tercer dia, Abraham va alçar els ulls i veié el lloc de lluny.
5
Llavors digué als seus mossos: “Que-deu-vos aquí amb l’ase, mentre jo i el noi anem allà; farem l’adoració i torna-rem aquí, amb vosaltres.”
6
Abraham va agafar la llenya de l’holo-caust i la carregà sobre el seu fill Isaac, prengué en la seva mà el foc i el ganivet, i van marxar tots dos junts.
7
Isaac digué al seu pare: “Pare meu.” Respongué: “Què hi ha, fill meu?” I li diu: “Aquí hi ha el foc i la llenya, però, on és l’anyell per a l’holocaust?”
8
Abraham va respondre: “Déu ens proveirà l’anyell per a l’holocaust, fill meu.” I van seguir caminant plegats.
9
Quan van arribar al lloc que Déu li havia indicat, Abraham va erigir un altar i va disposar la llenya, va lligar el seu fill Isaac i el va posar sobre l’altar, damunt la llenya.
10
Abraham allargà la mà i agafà el ganivet per degollar el seu fill.
11
Llavors l’àngel del Senyor, del cel estant, el va cridar: “Abraham! Abraham!” Ell respongué: “Sóc aquí.”
12
L’àngel digué: “No alcis la teva mà contra el noi, ni li facis res! Ara sé que reverencies Déu, ja que no m’has negat el teu fill, l’únic que tens.”
13
Abraham va alçar els ulls i veié un xai, un poc més enllà, que estava travat per les banyes en un matoll. Ell hi va anar, agafà el xai i el va oferir en holo-caust en lloc del seu fill.
14
Abraham va anomenar aquell lloc ‘el Senyor és provident’; per això avui se sol dir: “A la muntanya, el Senyor proveirà.”
15
Per segona vegada, l’àngel del Senyor, del cel estant, va cridar Abraham
16
i li digué: “Ja que has fet això i no m’has refusat el teu únic fill, juro per mi mateix, promesa del Senyor,
17
que t’ompliré de benediccions i mul-tiplicaré la teva descendència com les estrelles del cel i com la sorra de la platja. La teva descendència conquerirà la porta dels seus enemics;
18
i per ella seran beneïdes totes les nacions de la terra, perquè has escoltat la meva veu.”
19
Abraham va tornar al costat dels seus mossos i es van encaminar tots plegats cap a Beerxeba. I es va quedar allí.
20
Temps després d’aquests fets, Abraham va rebre aquesta notícia: “També Milcà ha donat fills al teu germà Nahor:
21
Us, el seu primogènit, Buz, germà seu, Quemuel, pare d’Aram,
22
Quèssed, Hazó, Pildaix, Idlaf i Betuel.”
23
Betuel fou el pare de Rebeca. Aquests vuit són els fills que Milcà va donar a Nahor, germà d’Abraham.
24
La seva concubina, anomenada Reü-ma, va infantar Tèbah, Gàham, Tàhaix i Maacà.
Gènesi 22:1
Gènesi 22:2
Gènesi 22:3
Gènesi 22:4
Gènesi 22:5
Gènesi 22:6
Gènesi 22:7
Gènesi 22:8
Gènesi 22:9
Gènesi 22:10
Gènesi 22:11
Gènesi 22:12
Gènesi 22:13
Gènesi 22:14
Gènesi 22:15
Gènesi 22:16
Gènesi 22:17
Gènesi 22:18
Gènesi 22:19
Gènesi 22:20
Gènesi 22:21
Gènesi 22:22
Gènesi 22:23
Gènesi 22:24
Gènesi 1 / Gèn 1
Gènesi 2 / Gèn 2
Gènesi 3 / Gèn 3
Gènesi 4 / Gèn 4
Gènesi 5 / Gèn 5
Gènesi 6 / Gèn 6
Gènesi 7 / Gèn 7
Gènesi 8 / Gèn 8
Gènesi 9 / Gèn 9
Gènesi 10 / Gèn 10
Gènesi 11 / Gèn 11
Gènesi 12 / Gèn 12
Gènesi 13 / Gèn 13
Gènesi 14 / Gèn 14
Gènesi 15 / Gèn 15
Gènesi 16 / Gèn 16
Gènesi 17 / Gèn 17
Gènesi 18 / Gèn 18
Gènesi 19 / Gèn 19
Gènesi 20 / Gèn 20
Gènesi 21 / Gèn 21
Gènesi 22 / Gèn 22
Gènesi 23 / Gèn 23
Gènesi 24 / Gèn 24
Gènesi 25 / Gèn 25
Gènesi 26 / Gèn 26
Gènesi 27 / Gèn 27
Gènesi 28 / Gèn 28
Gènesi 29 / Gèn 29
Gènesi 30 / Gèn 30
Gènesi 31 / Gèn 31
Gènesi 32 / Gèn 32
Gènesi 33 / Gèn 33
Gènesi 34 / Gèn 34
Gènesi 35 / Gèn 35
Gènesi 36 / Gèn 36
Gènesi 37 / Gèn 37
Gènesi 38 / Gèn 38
Gènesi 39 / Gèn 39
Gènesi 40 / Gèn 40
Gènesi 41 / Gèn 41
Gènesi 42 / Gèn 42
Gènesi 43 / Gèn 43
Gènesi 44 / Gèn 44
Gènesi 45 / Gèn 45
Gènesi 46 / Gèn 46
Gènesi 47 / Gèn 47
Gènesi 48 / Gèn 48
Gènesi 49 / Gèn 49
Gènesi 50 / Gèn 50