A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Българска Библия (BPB) 2015

Матей 11
Родословието на Исус Христос, син на Давид, син на Авраам.
2
От Авраам се роди Исаак; от Исаак се роди Яков; от Яков се родиха Юда и братята му;
3
от Юда се родиха Фарес и Зара от Тамар; от Фарес се роди Есрон; от Есрон се роди Арам;
4
от Арам се роди Аминадав; от Аминадав се роди Наасон; от Наасон се роди Салмон;
5
от Салмон се роди Вооз от Рахав; от Вооз се роди Овид от Рут; от Овид се роди Есей;
6
а от Есей се роди цар Давид. На Давид се роди Соломон от Уриевата жена;
7
от Соломон се роди Ровоам; от Ровоам се роди Авия; от Авия се роди Аса;
8
от Аса се роди Йосафат; от Йосафат се роди Йорам; от Йорам се роди Озия;
9
от Озия се роди Йотам; от Йотам се роди Ахаз; от Ахаз се роди Езекия;
10
от Езекия се роди Манасия; от Манасия се роди Амон; от Амон се роди Йосия;
11
а от Йосия се родиха Йехония и братята му по времето на преселението във Вавилон.
12
А след преселението във Вавилон: от Йехония се роди Салатиил; от Салатиил се роди Зоровавел;
13
от Зоровавел се роди Авиуд; от Авиуд се роди Елиаким; от Елиаким се роди Азор;
14
от Азор се роди Садок; от Садок се роди Ахим; от Ахим се роди Елиуд;
15
от Елиуд се роди Елеазар; от Елеазар се роди Матан; от Матан се роди Яков;
16
а от Яков се роди Йосиф, мъжът на Мария, от която се роди Исус, Който се нарича Христос.
17
И така, всички родове от Авраам до Давид са четиринадесет; от Давид до преселението във Вавилон — четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христос — четиринадесет рода.
18
А рождението на Исус Христос стана така: след като майка Му Мария беше сгодена за Йосиф, още преди да се бяха събрали, оказа се, че тя е заченала от Святия Дух.
19
А мъжът Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно.
20
Но когато намисли това, ето, ангел от Господа му се яви насън и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото заченатото в нея е от Святия Дух.
21
Тя ще роди Син, Когото ще наречеш Исус; защото Той е, Който ще спаси народа Си от греховете му.
22
А всичко това стана, за да се сбъдне изреченото от Господа чрез пророка, който казва:
23
„Ето, девицата ще зачене и ще роди син; и ще го нарекат Емануил“, което значи: Бог с нас.
24
И така, Йосиф, като стана от сън, направи, както му заповяда ангелът от Господа, и взе жена си;
25
но не я познаваше, докато тя роди първородния си син; и Го нарече Исус.Матей 1:1

Матей 1:2

Матей 1:3

Матей 1:4

Матей 1:5

Матей 1:6

Матей 1:7

Матей 1:8

Матей 1:9

Матей 1:10

Матей 1:11

Матей 1:12

Матей 1:13

Матей 1:14

Матей 1:15

Матей 1:16

Матей 1:17

Матей 1:18

Матей 1:19

Матей 1:20

Матей 1:21

Матей 1:22

Матей 1:23

Матей 1:24

Матей 1:25Матей 1 / Мате 1

Матей 2 / Мате 2

Матей 3 / Мате 3

Матей 4 / Мате 4

Матей 5 / Мате 5

Матей 6 / Мате 6

Матей 7 / Мате 7

Матей 8 / Мате 8

Матей 9 / Мате 9

Матей 10 / Мате 10

Матей 11 / Мате 11

Матей 12 / Мате 12

Матей 13 / Мате 13

Матей 14 / Мате 14

Матей 15 / Мате 15

Матей 16 / Мате 16

Матей 17 / Мате 17

Матей 18 / Мате 18

Матей 19 / Мате 19

Матей 20 / Мате 20

Матей 21 / Мате 21

Матей 22 / Мате 22

Матей 23 / Мате 23

Матей 24 / Мате 24

Матей 25 / Мате 25

Матей 26 / Мате 26

Матей 27 / Мате 27

Матей 28 / Мате 28