A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Българска Библия (BPB) 2015

Матей 11
Родословието на Исус Христос, син на Давид, син на Авраам.
2
От Авраам се роди Исаак; от Исаак се роди Яков; от Яков се родиха Юда и братята му;
3
от Юда се родиха Фарес и Зара от Тамар; от Фарес се роди Есрон; от Есрон се роди Арам;
4
от Арам се роди Аминадав; от Аминадав се роди Наасон; от Наасон се роди Салмон;
5
от Салмон се роди Вооз от Рахав; от Вооз се роди Овид от Рут; от Овид се роди Есей;
6
а от Есей се роди цар Давид. На Давид се роди Соломон от Уриевата жена;
7
от Соломон се роди Ровоам; от Ровоам се роди Авия; от Авия се роди Аса;
8
от Аса се роди Йосафат; от Йосафат се роди Йорам; от Йорам се роди Озия;
9
от Озия се роди Йотам; от Йотам се роди Ахаз; от Ахаз се роди Езекия;
10
от Езекия се роди Манасия; от Манасия се роди Амон; от Амон се роди Йосия;
11
а от Йосия се родиха Йехония и братята му по времето на преселението във Вавилон.
12
А след преселението във Вавилон: от Йехония се роди Салатиил; от Салатиил се роди Зоровавел;
13
от Зоровавел се роди Авиуд; от Авиуд се роди Елиаким; от Елиаким се роди Азор;
14
от Азор се роди Садок; от Садок се роди Ахим; от Ахим се роди Елиуд;
15
от Елиуд се роди Елеазар; от Елеазар се роди Матан; от Матан се роди Яков;
16
а от Яков се роди Йосиф, мъжът на Мария, от която се роди Исус, Който се нарича Христос.
17
И така, всички родове от Авраам до Давид са четиринадесет; от Давид до преселението във Вавилон — четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христос — четиринадесет рода.
18
А рождението на Исус Христос стана така: след като майка Му Мария беше сгодена за Йосиф, още преди да се бяха събрали, оказа се, че тя е заченала от Святия Дух.
19
А мъжът Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно.
20
Но когато намисли това, ето, ангел от Господа му се яви насън и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото заченатото в нея е от Святия Дух.
21
Тя ще роди Син, Когото ще наречеш Исус; защото Той е, Който ще спаси народа Си от греховете му.
22
А всичко това стана, за да се сбъдне изреченото от Господа чрез пророка, който казва:
23
„Ето, девицата ще зачене и ще роди син; и ще го нарекат Емануил“, което значи: Бог с нас.
24
И така, Йосиф, като стана от сън, направи, както му заповяда ангелът от Господа, и взе жена си;
25
но не я познаваше, докато тя роди първородния си син; и Го нарече Исус.Матей 1:1
Матей 1:2
Матей 1:3
Матей 1:4
Матей 1:5
Матей 1:6
Матей 1:7
Матей 1:8
Матей 1:9
Матей 1:10
Матей 1:11
Матей 1:12
Матей 1:13
Матей 1:14
Матей 1:15
Матей 1:16
Матей 1:17
Матей 1:18
Матей 1:19
Матей 1:20
Матей 1:21
Матей 1:22
Матей 1:23
Матей 1:24
Матей 1:25


Матей 1 / Мате 1
Матей 2 / Мате 2
Матей 3 / Мате 3
Матей 4 / Мате 4
Матей 5 / Мате 5
Матей 6 / Мате 6
Матей 7 / Мате 7
Матей 8 / Мате 8
Матей 9 / Мате 9
Матей 10 / Мате 10
Матей 11 / Мате 11
Матей 12 / Мате 12
Матей 13 / Мате 13
Матей 14 / Мате 14
Матей 15 / Мате 15
Матей 16 / Мате 16
Матей 17 / Мате 17
Матей 18 / Мате 18
Матей 19 / Мате 19
Матей 20 / Мате 20
Матей 21 / Мате 21
Матей 22 / Мате 22
Матей 23 / Мате 23
Матей 24 / Мате 24
Матей 25 / Мате 25
Матей 26 / Мате 26
Матей 27 / Мате 27
Матей 28 / Мате 28