A A A A A
Българска Библия 1914

Притчи 18

1

  Който се отлъчва [от другите], търси [само] своето желание, И се противи на всеки здрав разум.

2

  Безумният не се наслаждава от благоразумието, Но само от изявяване сърцето си.

3

  С идването на нечестивия идва и презрение, И с подлостта [идва и] позор.

4

  Думите из устата на човека са [като] дълбоки води, И изворът на мъдростта е [като] поток.

5

  Не е добре да се приема нечестивия, [Или] да се изкривява съда на праведния.

6

  Устните на безумния причиняват препирни, И устата му предизвикват плесници.

7

  Устата на безумния са погибел за него, И устните му са примка за душата му.

8

  Думите на шепотника са като сладки залъци, И слизат вътре в корема.

9

  Немарливият в работата си Е брат на разсипника.

10

  Името Господно е яка кула; Праведният прибягва в нея и е поставен на високо.

11

  Имотът на богатия е укрепен град за него, И той е висока стена във въображението му.

12

  Преди загиването сърцето на човека се превъзнася, И преди прославянето [то] се смирява.

13

  Да отговаря някой преди да чуе, Е безумие и позор за него.

14

  Духът на човека ще [го] подпира [в] немощта му; Кой може да подига унилия дух?

15

  Сърцето на благоразумния придобива разум, И ухото на мъдрите търси знание.

16

  Подаръкът, който дава човек, отваря място за него, И го привежда пред големците.

17

  Който пръв защищава делото си изглежда да е прав, Но съседът му идва и го изпитва.

18

  Жребието прекратява разприте, И решава между силите.

19

  Брат онеправдан е [по-недостъпен] от укрепен град, И разногласията [им] са като лостове на крепост.

20

  От плодовете на устата на човека ще се насити коремът му; От произведението на устните си човек ще се насити.

21

  Смърт и живот има в силата на езика, И ония, които го обичат, ще ядат плодовете му.

22

  Който е намерил съпруга намерил е добро И е получил благоволение от Господа.

23

  Сиромахът говори с умолявания, Но богатият отговаря грубо.

24

  Човек, [който има] много приятели [намира в това] погубването си; Но има приятел, който се държи по-близко и от брат.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914