A A A A A
×

Българска Библия 1940

Матей 1

1
Родословието на Исуса Христа, син на Давида, син на Авраама.
2
Авраам роди Исаака; Исаак роди Якова; Яков роди Юда и братята му;
3
Юда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес роди Есрона; Есрон роди Арама;
4
Арам роди Аминадава; Аминадав роди Наасона; Наасон роди Салмона;
5
Салмон роди Вооза от Рахав; Вооз роди Овида от Рут; Овид роди Есея;
6
а Есей роди цар Давида. Давид роди Соломона от Уриевата жена;
7
Соломон роди Ровоама; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса;
8
Аса роди Иосафата; Иосафат роди Иорама; Иорам роди Озия;
9
Озия роди Иотама; Иотам роди Ахаза; Ахаз роди Езекия;
10
Езекия роди Манасия; Манасия роди Амона; Амон роди Иосия;
11
а Иосия роди Ехония и братята му във времето на преселението във Вавилон.
12
А след преселението във Вавилон, Ехония роди Салатиила; Салатиил роди Зоровавела;
13
Зоровавел роди Авиуда; Авиуд роди Елиакима; Елиаким роди Азора;
14
Азор роди Садока; Садок роди Ахима; Ахим роди Елиуда;
15
Елиуд роди Елеазара; Елеазар роди Матана; Матан роди Якова;
16
а Яков роди Иосифа, мъжа на Мария, от която се роди Исус, Който се нарича Христос.
17
И така, всичките родове от Авраама до Давида са четиринадесет; от Давида до преселението във Вавилон, четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христа, четиринадесет рода.
18
А рождението на Исуса Христа биде така: след като бе сгодена майка му Мария за Иосифа, преди да бяха се съединили тя се намери непразна от Светия Дух.
19
А мъжът й Иосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно.
20
Но, когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насъне и каза: Иосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея е от Светия Дух.
21
Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им.
22
А всичко това стана за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка който казва:
23
"Ето девицата ще зачне и ще роди син; И ще го нарекат Емануил" (което значи, Бог с нас).
24
И тъй, Иосиф, като стана от сън, стори както му заповяда ангелът от Господа и взе жена си;
25
но не я познаваше докато тя роди [първородния си] син; и нарече го Исус.
Матей 1:1
Матей 1:2
Матей 1:3
Матей 1:4
Матей 1:5
Матей 1:6
Матей 1:7
Матей 1:8
Матей 1:9
Матей 1:10
Матей 1:11
Матей 1:12
Матей 1:13
Матей 1:14
Матей 1:15
Матей 1:16
Матей 1:17
Матей 1:18
Матей 1:19
Матей 1:20
Матей 1:21
Матей 1:22
Матей 1:23
Матей 1:24
Матей 1:25
Матей 1 / Мате 1
Матей 2 / Мате 2
Матей 3 / Мате 3
Матей 4 / Мате 4
Матей 5 / Мате 5
Матей 6 / Мате 6
Матей 7 / Мате 7
Матей 8 / Мате 8
Матей 9 / Мате 9
Матей 10 / Мате 10
Матей 11 / Мате 11
Матей 12 / Мате 12
Матей 13 / Мате 13
Матей 14 / Мате 14
Матей 15 / Мате 15
Матей 16 / Мате 16
Матей 17 / Мате 17
Матей 18 / Мате 18
Матей 19 / Мате 19
Матей 20 / Мате 20
Матей 21 / Мате 21
Матей 22 / Мате 22
Матей 23 / Мате 23
Матей 24 / Мате 24
Матей 25 / Мате 25
Матей 26 / Мате 26
Матей 27 / Мате 27
Матей 28 / Мате 28