A A A A A
×

Българска Библия 1940

Еремия 27

1
В началото на царуването на Юдовия цар Иоаким, Иосиевия син, дойде това слово от Господа към Еремия и рече:
2
Така ми казва Господ: Направи си ремъци и дървени части [на хомот], и тури ги на врата си;
3
и прати ги на едомския цар, на моавския цар, на царя на амонците, на тирския цар и на сидонския цар чрез ръката на ония посланици, които са дошли в Ерусалим при Юдовия цар Седекия;
4
и дай им заръчка за господарите им, като речеш: Така казва Господ на Силите, Израилевият Бог: Така да кажете на господарите си -
5
Аз чрез голямата Си сила и чрез простряната Си мишца съм направил земята, както човека и животните, които са по лицето на земята; и давам я на когото благоволя.
6
И сега дадох всички тия земи в ръката на слугата Си Навуходоносора, вавилонския цар; тоже и полските зверове дадох нему за да му слугуват.
7
И всичките народи ще слугуват нему, на сина му и на внука му, докле дойде времето и на неговата земя; и тогава много народи и велики царе ще поробят и него.
8
И оня народ или царство, което не би приело да слугува на тоя вавилонски цар Навуходоносора, и което не би приело да тури врата си под хомота на вавилонския цар, - Аз ще накажа оня народ, казва Господ, с нож, с глад и с мор, догдето го довърша чрез неговата ръка.
9
А вие недейте слуша пророците си, нито чародеите си, нито предвещателите си, нито омаятелите си, които, като ви говорят, казват: Няма да слугувате на вавилонския цар;
10
защото те ви пророкуват лъжа, та да ви отдалечат от земята ви, и Аз да ви изпъдя, та да загинете.
11
А оня народ, който подложи врата си под хомота на вавилонския цар и му слугува, него ще оставя да пребивава в земята си, казва Господ и ще я работи и ще я населява.
12
Говорих и на Юдовия цар Седекия същите думи, като рекох: Наведете вратовете си под хомота на вавилонския цар, и слугувайте нему и на людете му и ще живеете.
13
Защо да умрете, ти и людете ти, от нож, от глад и от мор, според както Господ говори за народа, който не би слугувал на вавилонския цар?
14
Затова недейте слуша думите на пророците, които като ви говорят казват: Няма да слугувате на вавилонския цар; защото те ви пророкуват лъжа.
15
Понеже Аз не съм ги пратил, казва Господ, а те пророкуват лъжливо в Моето име, та да ви изпъдя и да погинете, вие и пророците, които ви пророкуват.
16
Говорих и на свещениците и на всички тия люде, като рекох: Така казва Господ: Недейте слуша думите на пророците си, които ви пророкуват, казвайки: Ето, съдовете на Господния дом ще се донесат подир малко от Вавилон; защото те ви пророкуват лъжа.
17
Недейте ги слуша; слугувайте на вавилонския цар и живейте; защо да се запусти тоя град?
18
Но ако те са пророци и ако Господното слово е с тях, нека се помолят сега Господу на Силите щото съдовете, които са останали в Господния дом и в Ерусалим, да не отидат във Вавилон.
19
Защото така казва Господ на Силите за стълбовете, за [медното] море, за подножията, и за другите съдове, които са останали в тоя град,
20
които вавилонският цар Навуходоносор не взе, когато заведе в плен от Ерусалим във Вавилон Юдовия цар Иехония, Иоакимовия син, и всичките Юдови и ерусалимски благородни, -
21
да! така казва Господ на Силите, Израилевият Бог, за съдовете, които останаха в Господния дом, и в двореца на Юдовия цар и в Ерусалим:
22
Те ще бъдат занесени във Вавилон, и ще останат там до деня, когато ще ги посетя, казва Господ; тогава ще ги донеса и ще ги върна на това място.
Еремия 27:1
Еремия 27:2
Еремия 27:3
Еремия 27:4
Еремия 27:5
Еремия 27:6
Еремия 27:7
Еремия 27:8
Еремия 27:9
Еремия 27:10
Еремия 27:11
Еремия 27:12
Еремия 27:13
Еремия 27:14
Еремия 27:15
Еремия 27:16
Еремия 27:17
Еремия 27:18
Еремия 27:19
Еремия 27:20
Еремия 27:21
Еремия 27:22
Еремия 1 / Ерем 1
Еремия 2 / Ерем 2
Еремия 3 / Ерем 3
Еремия 4 / Ерем 4
Еремия 5 / Ерем 5
Еремия 6 / Ерем 6
Еремия 7 / Ерем 7
Еремия 8 / Ерем 8
Еремия 9 / Ерем 9
Еремия 10 / Ерем 10
Еремия 11 / Ерем 11
Еремия 12 / Ерем 12
Еремия 13 / Ерем 13
Еремия 14 / Ерем 14
Еремия 15 / Ерем 15
Еремия 16 / Ерем 16
Еремия 17 / Ерем 17
Еремия 18 / Ерем 18
Еремия 19 / Ерем 19
Еремия 20 / Ерем 20
Еремия 21 / Ерем 21
Еремия 22 / Ерем 22
Еремия 23 / Ерем 23
Еремия 24 / Ерем 24
Еремия 25 / Ерем 25
Еремия 26 / Ерем 26
Еремия 27 / Ерем 27
Еремия 28 / Ерем 28
Еремия 29 / Ерем 29
Еремия 30 / Ерем 30
Еремия 31 / Ерем 31
Еремия 32 / Ерем 32
Еремия 33 / Ерем 33
Еремия 34 / Ерем 34
Еремия 35 / Ерем 35
Еремия 36 / Ерем 36
Еремия 37 / Ерем 37
Еремия 38 / Ерем 38
Еремия 39 / Ерем 39
Еремия 40 / Ерем 40
Еремия 41 / Ерем 41
Еремия 42 / Ерем 42
Еремия 43 / Ерем 43
Еремия 44 / Ерем 44
Еремия 45 / Ерем 45
Еремия 46 / Ерем 46
Еремия 47 / Ерем 47
Еремия 48 / Ерем 48
Еремия 49 / Ерем 49
Еремия 50 / Ерем 50
Еремия 51 / Ерем 51
Еремия 52 / Ерем 52