A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Беларуская Біблія 2016 Antoni Bokun

Матей 11
Кніга радаводу Ісуса Хрыста, Сына Давіда, Сына Абрагама:
2
Абрагам нарадзіў Ісаака; Ісаак нарадзіў Якуба; Якуб нарадзіў Юду і братоў ягоных;
3
Юда нарадзіў Пэрэса і Зару ад Тамар; Пэрэс нарадзіў Эсрома; Эсром нарадзіў Арама;
4
Арам нарадзіў Амінадава; Амінадаў нарадзіў Наасона; Наасон нарадзіў Сальмона;
5
Сальмон нарадзіў Боаза ад Рахаў; Боаз нарадзіў Абэда ад Рут;
6
Абэд нарадзіў Есэя; Есэй нарадзіў Давіда валадара; Давід валадар нарадзіў Салямона ад Урыявай;
7
Салямон нарадзіў Рабаама; Рабаам нарадзіў Абію; Абія нарадзіў Асу;
8
Аса нарадзіў Ясафата; Ясафат нарадзіў Ярама; Ярам нарадзіў Озію;
9
Озія нарадзіў Ёатама; Ёатам нарадзіў Ахаза; Ахаз нарадзіў Эзэкію;
10
Эзэкія нарадзіў Манасу; Манаса нарадзіў Амона; Амон нарадзіў Ёсію;
11
Ёсія нарадзіў Ёакіма; Ёакім нарадзіў Ехонію і братоў ягоных перад перасяленьнем у Бабілон.
12
А пасьля перасяленьня ў Бабілон Ехонія нарадзіў Салятыэля; Салятыэль нарадзіў Зэрубабэля;
13
Зэрубабэль нарадзіў Абіюда; Абіюд нарадзіў Эліякіма; Эліякім нарадзіў Азора;
14
Азор нарадзіў Садока; Садок нарадзіў Ахіма; Ахім нарадзіў Эліюда;
15
Эліюд нарадзіў Элеазара; Элеазар нарадзіў Маттана; Маттан нарадзіў Якуба;
16
Якуб нарадзіў Язэпа, мужа Марыі, ад якой нарадзіўся Ісус, называны Хрыстос.
17
Гэтак усіх пакаленьняў ад Абрагама да Давіда чатырнаццаць пакаленьняў; ад Давіда да перасяленьня ў Бабілон чатырнаццаць пакаленьняў; і ад перасяленьня ў Бабілон да Хрыста чатырнаццаць пакаленьняў.
18
Нараджэньне Ісуса Хрыста было вось як: па заручынах маці Яго Марыі з Язэпам, раней, чым яны зыйшліся, выявілася, што яна цяжарная ад Духа Сьвятога.
19
Язэп, муж ейны, будучы праведным і ня хочучы агаласіць яе, хацеў цішком адпусьціць яе.
20
Але, калі ён падумаў гэтае, вось, анёл Госпадаў зьявіўся яму ў-ва сьне і сказаў: \Язэп, сыне Давідаў! Ня бойся прыняць Марыю, жонку тваю, бо Тое, што нарадзілася ў ёй, ёсьць ад Духа Сьвятога.
21
Вось жа народзіць Сына, і дасі Яму імя Ісус, бо Ён збавіць народ Свой ад грахоў іхніх».
22
А ўсё гэтае сталася, каб споўнілася сказанае Госпадам праз прарока, які кажа:
23
«Вось, Дзева прыйме ва ўлоньне і народзіць Сына; і дадуць Яму імя Іммануэль, гэта значыць: З намі Бог».
24
Устаўшы зо-сну, Язэп зрабіў, як загадаў яму анёл Госпадаў, і прыняў жонку сваю,
25
і не спазнаў яе, аж нарадзіла Сына свайго Першароднага, і ён даў Яму імя Ісус.Матей 1:1
Матей 1:2
Матей 1:3
Матей 1:4
Матей 1:5
Матей 1:6
Матей 1:7
Матей 1:8
Матей 1:9
Матей 1:10
Матей 1:11
Матей 1:12
Матей 1:13
Матей 1:14
Матей 1:15
Матей 1:16
Матей 1:17
Матей 1:18
Матей 1:19
Матей 1:20
Матей 1:21
Матей 1:22
Матей 1:23
Матей 1:24
Матей 1:25


Матей 1 / Mat 1
Матей 2 / Mat 2
Матей 3 / Mat 3
Матей 4 / Mat 4
Матей 5 / Mat 5
Матей 6 / Mat 6
Матей 7 / Mat 7
Матей 8 / Mat 8
Матей 9 / Mat 9
Матей 10 / Mat 10
Матей 11 / Mat 11
Матей 12 / Mat 12
Матей 13 / Mat 13
Матей 14 / Mat 14
Матей 15 / Mat 15
Матей 16 / Mat 16
Матей 17 / Mat 17
Матей 18 / Mat 18
Матей 19 / Mat 19
Матей 20 / Mat 20
Матей 21 / Mat 21
Матей 22 / Mat 22
Матей 23 / Mat 23
Матей 24 / Mat 24
Матей 25 / Mat 25
Матей 26 / Mat 26
Матей 27 / Mat 27
Матей 28 / Mat 28