Instagram
English
A A A A A
Беларуская Біблія 2003
Тит 3
1
Нагадвай ім скарацца і ўпакорвацца начальству і ўладам, быць гатовымі на ўсякія добрыя дзеі,
2
нікога ня бэсьціць, быць не сварлівымі, а ціхмянымі, і паказваць поўную лагоду да ўсіх людзей.
3
Бо і мы былі колісь немысьлі, неслухі, заблуды, былі рабы юру і розных асалодаў, жылі ў злосьці і зайздрасьці, былі гнюсныя, ненавідзелі адно аднаго.
4
Калі ж зьявілася мілата і чалавекалюбства Збаўцы нашага, Бога,
5
Ён выбавіў нас не за дзеі праведнасьці, якія б мы ўчынілі, а з Свайго мілажалю, праз купель адраджэньня і абнаўленьня Сьвятым Духам,
6
Якога выліў на нас шчодра празь Ісуса Хрыста, Збаўцу нашага,
7
каб, апраўдаўшыся Ягонай мілатою, мы згодна са спадзяваньнем зрабіліся спадкаемцамі жыцьця вечнага.
8
Слова гэта слушнае; і я жадаю, каб ты пацьвярджаў яго, каб тыя, што ўверавалі ў Бога, стараліся быць дбайнымі ў добрых учынках: гэта добра і карысна людзям.
9
А дурных перагаворстваў і радаслоўных звадаў, і спрэчак і калатні вакол закону пазьбягай, бо яны бескарысныя і марныя.
10
Ад ератыка, пасьля першага і другога настаўленьня на розум, цурайся,
11
ведаючы, што ён разбэсьціўся і грэшыць, і асуджаны сам сабою.
12
Калі прышлю да цябе Артэму або Тыхіка, пасьпяшайся прыйсьці да мяне ў Нікаполь; бо я пастанавіў там зазімаваць.
13
Зіну-законьніка і Апалоса паклапаціся выправіць так, каб у іх ні ў чым ня было нястачы.
14
Хай і нашыя вучацца практыкавацца ў добрых учынках, у задавольваньні неабходных патрэбаў, каб ня былі бясплодныя.
15
Вітаюць цябе ўсе, хто са мною. Вітай тых, хто любіць нас у веры. Мілата з усімі вамі. Амін.
Тит 3:1
Тит 3:2
Тит 3:3
Тит 3:4
Тит 3:5
Тит 3:6
Тит 3:7
Тит 3:8
Тит 3:9
Тит 3:10
Тит 3:11
Тит 3:12
Тит 3:13
Тит 3:14
Тит 3:15
Тит 1 / Тит 1
Тит 2 / Тит 2
Тит 3 / Тит 3