A A A A A
Беларуская Біблія 2003

Рымлянаў 9

1
Праўду кажу ў Хрысьце, ня хлушу, сьведчыць мне сумленьне маё ў Духу Сьвятым,
2
што вялікі мне смутак і няспынная болесьць сэрцу майму:
3
я хацеў бы сам быць адлучаны ад Хрыста за братоў маіх, родных мне па плоці;
4
гэта азначае, Ізраільцян, якім належаць усынаўленьне і слава, і запаветы і заканадаўства, і набажэнства і абяцаньні;
5
іхнія і бацькі, і ад іх Хрыстос па плоці, існы над ўсім Бог, дабраславёны навекі, амін.
6
Але ня тое, каб слова Божае ня спраўдзілася. Бо ня ўсе тыя Ізраільцяне, якія ад Ізраіля,
7
і ня ўсе дзеці Абрагамавыя, якія ад семені ягонага; а (сказана): "у Ісааку назавецца табе семя".
8
Гэта значыцца, ня плоцкія дзеці — дзеці Божыя; а дзеці абяцаньня прызнаюцца за семя.
9
А слова абяцаньня такое: "у гэты самы час прыйду, а ў Сары будзе сын".
10
І не адно гэта; а гэтак сама было і з Рэбэкаю, калі яна зачала ў адзін час двух сыноў ад Ісаака, бацькі нашага;
11
бо калі яны яшчэ не нарадзіліся і не зрабілі нічога добрага альбо благога (каб у пастанове Бог быў вольны выбіраць
12
залежна не ад учынкаў, а ад Таго, Хто кліча), — сказана было ёй: "большы будзе ў паслужэньні ў меншага",
13
як і напісана: "Якава Я палюбіў, а Ісава зьненавідзеў".
14
Што ж скажам? Няўжо несправядлівасьць у Бога? Зусім не!
15
Бо Ён кажа Майсею: "каго мілаваць, памілую; каго шкадаваць, пашкадую".
16
Дык вось, памілаваньне залежыць не ад таго, хто хоча і імкнецца, а ад Бога, Які мілуе.
17
Бо Пісаньне кажа фараону: "На тое Я і паставіў цябе, каб паказаць над табою сілу Маю, і каб прапаведана было імя Маё па ўсёй зямлі".
18
Дык вось, каго хоча, мілуе; а каго хоча, робіць жорсткім.
19
Ты скажаш мне: за што ж яшчэ дакарае? Бо хто ўсупрацівіцца волі Ягонай?
20
А ты хто, чалавеча, што спрачаешся з Богам? Ці скажа творыва творцу: навошта ты мяне так зрабіў?
21
Ці ж ня мае ганчар улады над глінаю, каб з таго самага месіва зрабіць адзін посуд на ганаровае ўжываньне, а другі — на буднае?
22
Што ж, калі Бог, хочучы паказаць гнеў і явіць магутнасьць Сваю, зь вялікай і доўгай цярплівасьцю пераносіў сасуды гневу, угатаваныя на пагібель,
23
каб разам выявіць багацьце славы Сваёй над посудамі міласэрнасьці, якія Ён падрыхтаваў для славы, —
24
над намі, каго Ён паклікаў ня толькі зь Юдэяў, але і зь язычнікаў?
25
Як і ў Асіі кажа: "ня Мой народ назаву Маім народам, і не каханую каханаю".
26
І на тым месцы, дзе сказана ім: "вы ня Мой народ, там названыя будуць сынамі Бога жывога".
27
А Ісая ўсклікае пра Ізраіля: "хай хоць будуць сыны Ізраіля лікам, як пясок марскі, толькі рэшта ўратуецца;
28
бо дзею заканчвае і скора вырашыць па праўдзе, дзею рашучую ўчыніць Гасподзь на зямлі".
29
і як прадказаў Ісая: "калі б Гасподзь Саваоф не пакінуў нам семені, мы зрабіліся б, як Садома, і былі б падобныя да Гаморы".
30
Што ж скажам? Што язычнікі, якія ня шукалі праведнасьці, атрымалі праведнасьць, праведнасьць ад веры;
31
а Ізраіль, які шукаў закону праведнасьці, не дайшоў да закону праведнасьці.
32
Чаму? Таму, што шукалі ня ў веры, а ў дзеях закону; бо спатыкнуліся аб камень спатыкненьня,
33
як напісана: "вось, кладу ў Сыёне камень спатыкненьня і скалу панады; і хто верыць у Яго, не пасароміцца".
Рымлянаў 9:1
Рымлянаў 9:2
Рымлянаў 9:3
Рымлянаў 9:4
Рымлянаў 9:5
Рымлянаў 9:6
Рымлянаў 9:7
Рымлянаў 9:8
Рымлянаў 9:9
Рымлянаў 9:10
Рымлянаў 9:11
Рымлянаў 9:12
Рымлянаў 9:13
Рымлянаў 9:14
Рымлянаў 9:15
Рымлянаў 9:16
Рымлянаў 9:17
Рымлянаў 9:18
Рымлянаў 9:19
Рымлянаў 9:20
Рымлянаў 9:21
Рымлянаў 9:22
Рымлянаў 9:23
Рымлянаў 9:24
Рымлянаў 9:25
Рымлянаў 9:26
Рымлянаў 9:27
Рымлянаў 9:28
Рымлянаў 9:29
Рымлянаў 9:30
Рымлянаў 9:31
Рымлянаў 9:32
Рымлянаў 9:33
Рымлянаў 1 / Рым 1
Рымлянаў 2 / Рым 2
Рымлянаў 3 / Рым 3
Рымлянаў 4 / Рым 4
Рымлянаў 5 / Рым 5
Рымлянаў 6 / Рым 6
Рымлянаў 7 / Рым 7
Рымлянаў 8 / Рым 8
Рымлянаў 9 / Рым 9
Рымлянаў 10 / Рым 10
Рымлянаў 11 / Рым 11
Рымлянаў 12 / Рым 12
Рымлянаў 13 / Рым 13
Рымлянаў 14 / Рым 14
Рымлянаў 15 / Рым 15
Рымлянаў 16 / Рым 16