A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Беларуская Біблія 2003

Деяния 41
Калі яны прамаўлялі да людзей, да іх падступіліся сьвятары і начальнікі варты пры храме і садукеі,
2
угневаныя, што яны вучаць людзей і прапаведуюць у Ісусе ўваскрэсеньне зь мёртвых.
3
і наклалі на іх рукі і аддалі іх пад варту да раніцы; бо ўжо зьвечарэла.
4
Многія з тых, што слухалі слова, уверавалі; і было такіх людзей лікам каля пяці тысяч.
5
На другі дзень сабраліся ў Ерусаліме начальнікі іхнія і старэйшыны і кніжнікі,
6
і Анна першасьвятар і Каяфа і Ян і Аляксандр і іншыя з роду першасьвятарскага,
7
і, паставіўшы іх пасярэдзіне, пыталіся: якою сілаю альбо якім імем вы зрабілі гэта?
8
Тады Пётр, прасякнуты Духам Сьвятым, сказаў ім: начальнікі людзкія і старэйшыны Ізраільскія!
9
калі ў нас пытаюцца сёньня адказу за дабрачынства чалавеку нядужаму, як ён здаровы стаўся,
10
дык хай будзе вядома ўсім вам і ўсяму народу Ізраільскаму, што імем Ісуса Хрыста Назарэя, Якога вы ўкрыжавалі, Якога Бог уваскрэсіў зь мёртвых, Ім пастаўлены ён перад вамі здаровы:
11
Ён — камень, пагарджаны вамі будаўнікамі, але ён зрабіўся галавою вугла, і няма ні ў кім іншым ратунку;
12
бо няма другога імя пад небам, дадзенага людзям, якім належала б нам уратавацца.
13
Убачыўшы адвагу Пятра і Яна і зьмеціўшы, што яны людзі някніжныя і простыя, яны зьдзіўляліся; тым часам пазнавалі іх, што былі яны зь Ісусам;
14
але бачачы ацаленага чалавека, які стаяў зь імі, нічога сказаць не маглі насуперак.
15
І, загадаўшы ім выйсьці з сынедрыёна, раіліся паміж сабою,
16
кажучы: што нам зрабіць з гэтымі людзьмі? бо ўсім, хто жыве ў Ерусаліме, вядома, што яны ўчынілі на яве цуд, і мы ня можам аспрэчыць гэтага;
17
але, каб больш не раскрылася гэта ў народзе, з пагрозай забаронім ім, каб не казалі пра імя гэтае нікому зь людзей.
18
І, паклікаўшы іх, загадалі ім зусім не прапаведаваць і ня вучыць у імя Ісуса.
19
Але Пётр і Ян сказалі ім у адказ: памяркуйце, ці справядліва перад Богам — слухацца вас болей, чым Бога?
20
Мы ня можам не гаварыць пра тое, што бачылі і чулі.
21
А тыя, прыстрашыўшы, адпусьцілі іх, не знайшоўшы магчымасьці пакараць іх, з прычыны людзей, бо ўсе славілі Бога за тое, што адбылося;
22
бо больш за сорак гадоў было таму чалавеку, зь якім сталася гэтае дзіва выздараўленьня.
23
Адпушчаныя, яны прыйшлі да сваіх і пераказалі, што казалі ім першасьвятары і старэйшыны.
24
А яны, выслухаўшы, аднадушна ўзвысілі голас да Бога і сказалі: Валадару Божа, Які стварыў неба і зямлю і мора і ўсё, што ў іх!
25
Ты вуснамі бацькі нашага Давіда, раба Твайго, сказаў праз Духа Сьвятога: "чаго бунтуюць язычнікі, і народы намышляюць марнасьць?
26
Паўсталі цары зямныя, і князі сабраліся разам супраць Госпада і супраць Хрыста Яго,
27
бо сапраўды сабраліся ў горадзе гэтым супраць Сьвятога Сына Твайго Ісуса, памазанца Твайго, Ірад і Понцій Пілат зь язычнікамі і народам Ізраільскім,
28
каб зрабіць тое, чаму быць наканавала рука Твая і рада Твая.
29
І сёньня, Госпадзе, глянь на пагрозы іхнія і дай рабам Тваім з усёй сьмеласьцю гаварыць слова Тваё,
30
тады як Ты прасьціраеш руку Тваю на гаеньне і на тварэньне азнакаў і цудаў імем Сьвятога Сына Твайго Ісуса.
31
І, як памаліліся, здрыганулася месца, дзе яны былі сабраліся, і ўсе прасякнуліся Духам Сьвятым і абвяшчалі слова Божае сьмела.
32
А ў мноства людзей, што ўверавалі, было адно сэрца і адна душа; і ніхто нічога з дастаткаў сваіх не называў сваім, а ўсё ў іх было супольнае.
33
Апосталы зь вялікаю сілай сьведчылі пра ўваскрэсеньне Госпада Ісуса Хрыста; вялікая мілата была на ўсіх іх.
34
Ня было сярод іх анікога ў нястачы; бо ўсе, хто валодаў землямі альбо дамамі, прадаючы іх, прыносілі грошы ад продажу
35
і клалі да ног апосталаў; і кожнаму давалася, у чым хто меў патрэбу.
36
Так Ёсія, празваны апосталамі Варнавам, — што азначае "сын суцяшэньня", лявіт, родам Кіпрэец,
37
у якога была свая зямля, прадаўшы яе, прынёс грошы і паклаў да ног апосталаў.Деяния 4:1

Деяния 4:2

Деяния 4:3

Деяния 4:4

Деяния 4:5

Деяния 4:6

Деяния 4:7

Деяния 4:8

Деяния 4:9

Деяния 4:10

Деяния 4:11

Деяния 4:12

Деяния 4:13

Деяния 4:14

Деяния 4:15

Деяния 4:16

Деяния 4:17

Деяния 4:18

Деяния 4:19

Деяния 4:20

Деяния 4:21

Деяния 4:22

Деяния 4:23

Деяния 4:24

Деяния 4:25

Деяния 4:26

Деяния 4:27

Деяния 4:28

Деяния 4:29

Деяния 4:30

Деяния 4:31

Деяния 4:32

Деяния 4:33

Деяния 4:34

Деяния 4:35

Деяния 4:36

Деяния 4:37Деяния 1 / Дея 1

Деяния 2 / Дея 2

Деяния 3 / Дея 3

Деяния 4 / Дея 4

Деяния 5 / Дея 5

Деяния 6 / Дея 6

Деяния 7 / Дея 7

Деяния 8 / Дея 8

Деяния 9 / Дея 9

Деяния 10 / Дея 10

Деяния 11 / Дея 11

Деяния 12 / Дея 12

Деяния 13 / Дея 13

Деяния 14 / Дея 14

Деяния 15 / Дея 15

Деяния 16 / Дея 16

Деяния 17 / Дея 17

Деяния 18 / Дея 18

Деяния 19 / Дея 19

Деяния 20 / Дея 20

Деяния 21 / Дея 21

Деяния 22 / Дея 22

Деяния 23 / Дея 23

Деяния 24 / Дея 24

Деяния 25 / Дея 25

Деяния 26 / Дея 26

Деяния 27 / Дея 27

Деяния 28 / Дея 28