A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Беларуская Біблія 2003

Деяния 41
Калі яны прамаўлялі да людзей, да іх падступіліся сьвятары і начальнікі варты пры храме і садукеі,
2
угневаныя, што яны вучаць людзей і прапаведуюць у Ісусе ўваскрэсеньне зь мёртвых.
3
і наклалі на іх рукі і аддалі іх пад варту да раніцы; бо ўжо зьвечарэла.
4
Многія з тых, што слухалі слова, уверавалі; і было такіх людзей лікам каля пяці тысяч.
5
На другі дзень сабраліся ў Ерусаліме начальнікі іхнія і старэйшыны і кніжнікі,
6
і Анна першасьвятар і Каяфа і Ян і Аляксандр і іншыя з роду першасьвятарскага,
7
і, паставіўшы іх пасярэдзіне, пыталіся: якою сілаю альбо якім імем вы зрабілі гэта?
8
Тады Пётр, прасякнуты Духам Сьвятым, сказаў ім: начальнікі людзкія і старэйшыны Ізраільскія!
9
калі ў нас пытаюцца сёньня адказу за дабрачынства чалавеку нядужаму, як ён здаровы стаўся,
10
дык хай будзе вядома ўсім вам і ўсяму народу Ізраільскаму, што імем Ісуса Хрыста Назарэя, Якога вы ўкрыжавалі, Якога Бог уваскрэсіў зь мёртвых, Ім пастаўлены ён перад вамі здаровы:
11
Ён — камень, пагарджаны вамі будаўнікамі, але ён зрабіўся галавою вугла, і няма ні ў кім іншым ратунку;
12
бо няма другога імя пад небам, дадзенага людзям, якім належала б нам уратавацца.
13
Убачыўшы адвагу Пятра і Яна і зьмеціўшы, што яны людзі някніжныя і простыя, яны зьдзіўляліся; тым часам пазнавалі іх, што былі яны зь Ісусам;
14
але бачачы ацаленага чалавека, які стаяў зь імі, нічога сказаць не маглі насуперак.
15
І, загадаўшы ім выйсьці з сынедрыёна, раіліся паміж сабою,
16
кажучы: што нам зрабіць з гэтымі людзьмі? бо ўсім, хто жыве ў Ерусаліме, вядома, што яны ўчынілі на яве цуд, і мы ня можам аспрэчыць гэтага;
17
але, каб больш не раскрылася гэта ў народзе, з пагрозай забаронім ім, каб не казалі пра імя гэтае нікому зь людзей.
18
І, паклікаўшы іх, загадалі ім зусім не прапаведаваць і ня вучыць у імя Ісуса.
19
Але Пётр і Ян сказалі ім у адказ: памяркуйце, ці справядліва перад Богам — слухацца вас болей, чым Бога?
20
Мы ня можам не гаварыць пра тое, што бачылі і чулі.
21
А тыя, прыстрашыўшы, адпусьцілі іх, не знайшоўшы магчымасьці пакараць іх, з прычыны людзей, бо ўсе славілі Бога за тое, што адбылося;
22
бо больш за сорак гадоў было таму чалавеку, зь якім сталася гэтае дзіва выздараўленьня.
23
Адпушчаныя, яны прыйшлі да сваіх і пераказалі, што казалі ім першасьвятары і старэйшыны.
24
А яны, выслухаўшы, аднадушна ўзвысілі голас да Бога і сказалі: Валадару Божа, Які стварыў неба і зямлю і мора і ўсё, што ў іх!
25
Ты вуснамі бацькі нашага Давіда, раба Твайго, сказаў праз Духа Сьвятога: "чаго бунтуюць язычнікі, і народы намышляюць марнасьць?
26
Паўсталі цары зямныя, і князі сабраліся разам супраць Госпада і супраць Хрыста Яго,
27
бо сапраўды сабраліся ў горадзе гэтым супраць Сьвятога Сына Твайго Ісуса, памазанца Твайго, Ірад і Понцій Пілат зь язычнікамі і народам Ізраільскім,
28
каб зрабіць тое, чаму быць наканавала рука Твая і рада Твая.
29
І сёньня, Госпадзе, глянь на пагрозы іхнія і дай рабам Тваім з усёй сьмеласьцю гаварыць слова Тваё,
30
тады як Ты прасьціраеш руку Тваю на гаеньне і на тварэньне азнакаў і цудаў імем Сьвятога Сына Твайго Ісуса.
31
І, як памаліліся, здрыганулася месца, дзе яны былі сабраліся, і ўсе прасякнуліся Духам Сьвятым і абвяшчалі слова Божае сьмела.
32
А ў мноства людзей, што ўверавалі, было адно сэрца і адна душа; і ніхто нічога з дастаткаў сваіх не называў сваім, а ўсё ў іх было супольнае.
33
Апосталы зь вялікаю сілай сьведчылі пра ўваскрэсеньне Госпада Ісуса Хрыста; вялікая мілата была на ўсіх іх.
34
Ня было сярод іх анікога ў нястачы; бо ўсе, хто валодаў землямі альбо дамамі, прадаючы іх, прыносілі грошы ад продажу
35
і клалі да ног апосталаў; і кожнаму давалася, у чым хто меў патрэбу.
36
Так Ёсія, празваны апосталамі Варнавам, — што азначае "сын суцяшэньня", лявіт, родам Кіпрэец,
37
у якога была свая зямля, прадаўшы яе, прынёс грошы і паклаў да ног апосталаў.Деяния 4:1
Деяния 4:2
Деяния 4:3
Деяния 4:4
Деяния 4:5
Деяния 4:6
Деяния 4:7
Деяния 4:8
Деяния 4:9
Деяния 4:10
Деяния 4:11
Деяния 4:12
Деяния 4:13
Деяния 4:14
Деяния 4:15
Деяния 4:16
Деяния 4:17
Деяния 4:18
Деяния 4:19
Деяния 4:20
Деяния 4:21
Деяния 4:22
Деяния 4:23
Деяния 4:24
Деяния 4:25
Деяния 4:26
Деяния 4:27
Деяния 4:28
Деяния 4:29
Деяния 4:30
Деяния 4:31
Деяния 4:32
Деяния 4:33
Деяния 4:34
Деяния 4:35
Деяния 4:36
Деяния 4:37


Деяния 1 / Дея 1
Деяния 2 / Дея 2
Деяния 3 / Дея 3
Деяния 4 / Дея 4
Деяния 5 / Дея 5
Деяния 6 / Дея 6
Деяния 7 / Дея 7
Деяния 8 / Дея 8
Деяния 9 / Дея 9
Деяния 10 / Дея 10
Деяния 11 / Дея 11
Деяния 12 / Дея 12
Деяния 13 / Дея 13
Деяния 14 / Дея 14
Деяния 15 / Дея 15
Деяния 16 / Дея 16
Деяния 17 / Дея 17
Деяния 18 / Дея 18
Деяния 19 / Дея 19
Деяния 20 / Дея 20
Деяния 21 / Дея 21
Деяния 22 / Дея 22
Деяния 23 / Дея 23
Деяния 24 / Дея 24
Деяния 25 / Дея 25
Деяния 26 / Дея 26
Деяния 27 / Дея 27
Деяния 28 / Дея 28