A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Беларуская Біблія 2003

Деяния 141
У Іканіі яны ўвайшлі разам у Юдэйскую сынагогу і гаварылі так, што ўверавала вялікае мноства Юдэяў і Элінаў.
2
А Юдэі, якія ня верылі, падбілі і ўзбурылі супраць братоў сэрцы язычнікаў.
3
Але яны прабылі там досыць доўга, мужна дзеючы ў імя Госпада, Які, у сьведчаньне слову мілаты Сваёй, тварыў рукамі іхнімі азнакі і цуды.
4
Тым часам люд у горадзе падзяліўся: і адны былі на баку Юдэяў, а другія на баку апосталаў.
5
Калі ж язычнікі і Юдэі са сваімі начальнікамі кінуліся на іх, каб зьняважыць і пабіць іх каменьнем,
6
яны, дазнаўшыся пра гэта, адышлі ў Лікаонскія гарады Лістру і Дэрвію і ў іхняе навакольле,
7
і там дабравесьцілі.
8
У Лістры адзін чалавек, не валодаючы нагамі, сядзеў, бо кульгавы быў ад улоньня маці сваёй, і ніколі не хадзіў.
9
Ён слухаў прамоўцу Паўла, які, зірнуўшы на яго і ўбачыўшы, што ён мае веру на атрыманьне ацаленьня,
10
сказаў гучным голасам: табе кажу ў імя Госпада Ісуса Хрыста: стань на ногі твае проста! І той адразу ўскочыў і пачаў хадзіць.
11
А люд, убачыўшы, што зрабіў Павал, узвысіў свой голас, кажучы па-лікаонску: багі ў вобразе чалавечым зышлі да нас.
12
І называлі Варнаву Зэўсам, а Паўла Гермэсам, бо ён начальнічаў у слове,
13
а жрэц ідала Зэўса, пастаўленага перад іхнім горадам, прывёўшы да брамы валоў і прынёсшы вянкі, хацеў разам з народам прынесьці ахвяры.
14
Але апосталы Варнава і Павал, пачуўшы пра гэта, разадралі сваё адзеньне і, кінуўшыся ў народ, зычным голасам казалі:
15
мужы! што гэта вы робіце? і мы — падобныя на вас людзі, і зьвястуем вам, каб вы навярнуліся ад гэтых марных да Бога жывога, Які стварыў неба і зямлю і мора і ўсё, што ў іх;
16
Які ў мінулых пакаленьнях дапусьціў усім народам хадзіць сваімі шляхамі,
17
хоць і не пераставаў сьведчыць пра Сябе добрымі дзеямі, даючы нам зь неба дажджы і поры ўраджайныя і напаўняючы ежай і радасьцю сэрцы нашыя.
18
І кажучы гэта, яны ледзьве ўгаварылі людзей ня прыносіць ім ахвяры і ісьці кожнаму дамоў. Тым часам як яны, застаючыся там, вучылі,
19
з Антыахіі і Іканіі прыйшлі некаторыя Юдэі і, калі апосталы адважна прапаведавалі, пераканалі людзей адступіцца ад іх, кажучы: яны ня кажуць нічога праўдзівага, а ўсё хлусяць. І падбухторыўшы люд, пабілі Паўла камянямі і вывалаклі за горад, думаючы, што ён мёртвы.
20
Калі ж вучні сабраліся каля яго, ён устаў і пайшоў у горад, і на другі дзень адышоў з Варнавам у Дэрвію.
21
Абвясьціўшы Дабравесьце гэтаму гораду і прыдбаўшы многа вучняў, яны пайшлі назад празь Лістру, Іканію і Антыахію,
22
мацуючы душы вучням, умаўляючы заставацца ў веры і павучаючы, што праз многія скрухі належыць нам увайсьці ў Царства Божае.
23
А рукапаклаўшы ім прасьвітараў у кожнай царкве, яны памаліліся з постам і перадалі іх Госпаду, у Якога ўверавалі.
24
Потым, прайшоўшы празь Пісідыю, прыйшлі ў Памфілію;
25
і, прапаведаўшы слова Гасподняе ў Пэргіі, выйшлі ў Аталію,
26
а адтуль адплылі ў Антыахію, адкуль былі аддадзены мілаце Божай на дзею, якую і справілі.
27
Дабраўшыся туды і склікаўшы царкву, яны расказалі пра ўсё, што Бог учыніў зь імі і як Ён адчыніў дзьверы веры язычнікам;
28
і заставаліся там не малы час з вучнямі.Деяния 14:1
Деяния 14:2
Деяния 14:3
Деяния 14:4
Деяния 14:5
Деяния 14:6
Деяния 14:7
Деяния 14:8
Деяния 14:9
Деяния 14:10
Деяния 14:11
Деяния 14:12
Деяния 14:13
Деяния 14:14
Деяния 14:15
Деяния 14:16
Деяния 14:17
Деяния 14:18
Деяния 14:19
Деяния 14:20
Деяния 14:21
Деяния 14:22
Деяния 14:23
Деяния 14:24
Деяния 14:25
Деяния 14:26
Деяния 14:27
Деяния 14:28


Деяния 1 / Hec 1
Деяния 2 / Hec 2
Деяния 3 / Hec 3
Деяния 4 / Hec 4
Деяния 5 / Hec 5
Деяния 6 / Hec 6
Деяния 7 / Hec 7
Деяния 8 / Hec 8
Деяния 9 / Hec 9
Деяния 10 / Hec 10
Деяния 11 / Hec 11
Деяния 12 / Hec 12
Деяния 13 / Hec 13
Деяния 14 / Hec 14
Деяния 15 / Hec 15
Деяния 16 / Hec 16
Деяния 17 / Hec 17
Деяния 18 / Hec 18
Деяния 19 / Hec 19
Деяния 20 / Hec 20
Деяния 21 / Hec 21
Деяния 22 / Hec 22
Деяния 23 / Hec 23
Деяния 24 / Hec 24
Деяния 25 / Hec 25
Деяния 26 / Hec 26
Деяния 27 / Hec 27
Деяния 28 / Hec 28