A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Беларуская Біблія 2003

Марко 41
І зноў пачаў вучыць каля мора; і сабралася да Яго мноства людзей, так што Ён увайшоў у лодку і быў на моры, а ўвесь люд быў на зямлі каля мора.
2
І вучыў іх прытчамі многа і ў вучэньні Сваім казаў ім:
3
слухайце: вось, выйшаў сейбіт сеяць;
4
і калі сеяў, сталася так, што іншае ўпала ўскрай дарогі, і наляцелі птушкі і падзяўблі тое;
5
іншае ўпала на камяністую мясьціну, дзе няшмат было зямлі, і неўзабаве ўзышло, таму што зямля была там ня глыбокая;
6
а калі ўзышло сонца, завяла і, як ня мела карэньня, засохла;
7
іншае ўпала на церне, і церне вырасла і заглушыла насеньне, яно не дало плоду;
8
а іншае ўпала на добрую зямлю і дало плод, які ўзыйшоў і вырас, і ўрадзіла тое трыццаць, тое шэсьцьдзясят і тое сто.
9
І сказаў ім: хто мае вушы, каб чуць, няхай чуе!
10
Калі ж застаўся бязь людзей, усе, хто быў вакол Яго разам з дванаццацьцю, спыталіся ў Яго пра прытчу.
11
І сказаў ім: вам дадзена ведаць тайны Царства Божага, а тым, вонкавым, усё бывае ў прытчах,
12
каб яны сваімі вачыма глядзелі, і ня ўбачылі; сваімі вушамі чулі, і не ўразумелі, каб не навярнуліся, і не дараваны былі ім грахі.
13
І кажа ім: не разумееце гэтай прытчы? як жа вам уразумець усе прытчы?
14
Сейбіт слова сее.
15
Пасеянае ўскрай дарогі азначае тых, у якіх сеецца слова, але да якіх, калі пачуюць, адразу прыходзіць сатана і хапае слова, пасеянае ў сэрцах іхніх.
16
Такім самым чынам і пасеянае на камяністых мясьцінах азначае тых, якія, калі пачуюць слова, адразу з радасьцю прымаюць яго,
17
але ня маюць у сабе кораня і нясталыя; потым, калі настане ўціск і ганеньне за слова, адразу спакушаюцца.
18
Пасеянае ў церне азначае тых, што чуюць слова,
19
але ў якіх турботы веку гэтага, панада багацьця і іншыя жаданьні, уваходзячы ў іх, заглушаюць слова, і яно бывае бяз плоду.
20
А пасеянае на добрай зямлі азначае тых, якія слухаюць слова і прымаюць, і родзяць плод, адзін у трыццаць, другі ў шэсьцьдзясят, той ўстакроць.
21
І сказаў ім: ці на тое прыносіцца сьвечка, каб паставіць яе пад пасудзіну альбо пад ложак? ці не на тое, каб ставіць яе на сьвечніку?
22
Няма нічога таемнага, што ня выйшла б на яву; і нічога няма схаванага, што ня выйшла б наверх.
23
Калі хто мае вушы, каб чуць, няхай пачуе!
24
І сказаў ім: заўважайце, што чуеце: якою мераю мерыце, такою адмерана будзе вам і дададзена будзе вам, слухачам.
25
Бо, хто мае, таму дадзена будзе, а хто ня мае, у таго адымецца і тое, што мае.
26
І сказаў: Царства Божае падобнае на тое, як калі чалавек кіне насеньне ў зямлю,
27
і сьпіць, і ўстае ноччу і днём, і як насеньне ўзыходзіць і расьце, ня ведае ён;
28
бо зямля сама сабою родзіць спачатку зеляніну, потым колас, потым поўнае зерне ў коласе;
29
калі ж высьпее плод, адразу пасылае серп, таму што настала жніво.
30
І сказаў: да чаго прыпадобнім Царства Божае? альбо празь якую прытчу выявім яго?
31
Яно - як зерне гарчычнае, якое, калі сеецца ў зямлю, ёсьць найменшае з усіх зярнят на зямлі:
32
а як пасеяна, узыходзіць і робіцца большае за ўсякую траву, і пускае вялікае гольле, так што пад ценем ягоным могуць хавацца птушкі нябесныя.
33
І такімі многімі прытчамі прапаведаваў ім слова, колькі яны маглі чуць;
34
і бяз прытчы не казаў ім, а вучням сам-насам тлумачыў усё.
35
Увечары таго самага дня сказаў ім: пераправімся на той бок.
36
І яны, адпусьціўшы людзей, узялі Яго з сабою, як Ён быў, у лодку; зь Ім былі і іншыя лодкі.
37
І паднялася вялікая бура; хвалі білі ў лодку, так што яна ўжо напаўнялася вадою.
38
А Ён спаў на карме на ўзгалоўі. Яго будзяць і кажуць Яму: Настаўнік! няўжо Табе ня рупіць, што мы гінем?
39
І ўстаўшы, Ён загразіў ветру і сказаў мору: суйміся, перастань. І вецер аціх, і зрабілася вялікая ціша.
40
І сказаў ім: чаго вы такія палахлівыя? чаму ў вас няма веры?
41
І ўбаяліся страхам вялікім і гаварылі і паміж сабою: хто ж гэта, што і вецер і мора слухаюцца Яго?Марко 4:1

Марко 4:2

Марко 4:3

Марко 4:4

Марко 4:5

Марко 4:6

Марко 4:7

Марко 4:8

Марко 4:9

Марко 4:10

Марко 4:11

Марко 4:12

Марко 4:13

Марко 4:14

Марко 4:15

Марко 4:16

Марко 4:17

Марко 4:18

Марко 4:19

Марко 4:20

Марко 4:21

Марко 4:22

Марко 4:23

Марко 4:24

Марко 4:25

Марко 4:26

Марко 4:27

Марко 4:28

Марко 4:29

Марко 4:30

Марко 4:31

Марко 4:32

Марко 4:33

Марко 4:34

Марко 4:35

Марко 4:36

Марко 4:37

Марко 4:38

Марко 4:39

Марко 4:40

Марко 4:41Марко 1 / Мар 1

Марко 2 / Мар 2

Марко 3 / Мар 3

Марко 4 / Мар 4

Марко 5 / Мар 5

Марко 6 / Мар 6

Марко 7 / Мар 7

Марко 8 / Мар 8

Марко 9 / Мар 9

Марко 10 / Мар 10

Марко 11 / Мар 11

Марко 12 / Мар 12

Марко 13 / Мар 13

Марко 14 / Мар 14

Марко 15 / Мар 15

Марко 16 / Мар 16