A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Беларуская Біблія 2003

Матей 61
Глядзеце, не выстаўляйце праведнасьці вашай перад людзьмі, каб яны бачылі вас: інакш няма вам узнагароды ад Айца вашага, Які ёсьць у нябёсах.
2
Дык вось, калі даеш міласьціну, ня трубі перад сабою, як робяць крывадушнікі ў сынагогах і на вуліцах, каб услаўлялі іх людзі. Праўду кажу вам: яны атрымліваюць узнагароду сваю.
3
У цябе ж, калі даеш міласьціну, няхай ня ведае левая рука твая, што робіць правая,
4
каб міласьціна твая была ў тайнасьці, і Айцец твой, Які бачыць у тайнасьці, аддасьць табе на яве.
5
І калі молішся, ня будзь, як крывадушнікі, што любяць у сынагогах і на рагах вуліц, стоячы, маліцца, каб выставіцца перад людзьмі. Праўду кажу вам, што яны атрымліваюць узнагароду сваю.
6
Ты ж, калі молішся, зайдзі ў пакой твой і, зачыніўшы дзьверы твае, памаліся Айцу твайму, Які ў тайнасьці; і Айцец твой, Які бачыць у тайнасьці, аддасьць табе на яве.
7
А молячыся, не гаварэце лішняга, бы язычнікі; бо яны думаюць, што ў мнагаслоўі сваім пачутыя будуць;
8
дык ня будзьце ж падобныя да іх; бо ведае Айцец ваш, у чым вы маеце патрэбу, раней, чым вы ў Яго папросіце.
9
Дык вось, малецеся так: Войча наш, Які ёсьць на нябёсах! Хай сьвяціцца імя Тваё;
10
хай прыйдзе Царства Тваё; хай будзе воля Твая як на небе, так на зямлі;
11
хлеб наш надзённы дай нам сёньня;
12
і даруй нам правіны нашыя, як і мы даруем вінаватым перад намі;
13
і не дапусьці нас да спакусы, але ратуй нас ад ліхога; бо Тваё ёсьць Царства і сіла і слава навекі. Амін.
14
Бо калі вы будзеце дараваць людзям правіны іх, дык даруе і вам Айцец ваш Нябесны;
15
а як ня будзеце дараваць людзям іх правінаў, дык і Айцец ваш не даруе вам правінаў вашых.
16
І калі посьціце, ня будзьце заняпалыя, як крывадушнікі; бо яны памрочваюць абліччы свае, каб паказаць сябе людзям посьні-камі. Праўду кажу вам, што яны атрымліваюць узнагароду сваю.
17
А ты, калі посьцішся, намасьці галаву тваю і ўмый аблічча тваё,
18
каб явіцца посьнікам не перад людзьмі, а перад Айцом тваім, Які ў тайнасьці; і Айцец твой, Які бачыць у тайнасьці, аддасьць табе на яве.
19
Ня зьбірайце сабе скарбаў на зямлі, дзе моль і ржа нішчаць і дзе злодзеі падкопваюцца і крадуць:
20
а зьбірайце сабе скарбы на небе, дзе ні моль, ні ржа ня зьнішчаюць і дзе злодзеі не падкопваюцца і ня крадуць;
21
бо дзе скарб ваш, там будзе і сэрца ваша.
22
Сьвяцільня целу ёсьць вока. Дык вось, калі вока тваё будзе чыстае, дык усё цела тваё сьветлае будзе;
23
калі ж вока тваё будзе ліхое, дык усё цела тваё цёмнае будзе. І вось, калі сьвятло, якое ў табе, — цемра, дык якая ж цемра?
24
Ніхто ня можа служыць двум гаспадарам: бо альбо аднаго будзе ненавідзець, а другога любіць; альбо аднаго пачне трымацца, а другім будзе пагарджаць. Ня можаце служыць Богу і мамоне .
25
Таму кажу вам: ня турбуйцеся дзеля душы вашае, што вам есьці і што піць, ні дзеля цела вашага, у што апрануцца. Ці ж душа ня большая за ежу, і цела — за вопратку?
26
Зірнеце на птушак нябесных: яны ні сеюць, ні жнуць, ні зьбіраюць у засекі; і Айцец ваш Нябесны корміць іх. Ці ж вы не намнога лепшыя за іх?
27
Ды і хто з вас, турбуючыся, можа дадаць сабе росту хоць адзін локаць?
28
І пра вопратку што турбуецеся? Паглядзеце на лілеі польныя, як яны растуць: не працуюць, ні прадуць;
29
але кажу вам, што і Саламон ва ўсёй славе сваёй не апранаўся так, як кожная зь іх;
30
калі ж траву польную, якая сёньня ёсьць, а заўтра будзе кінута ў печ, Бог так апранае, наколькі ж болей вас, малаверы!
31
Дык вось, ня турбуйцеся і не кажэце: "што нам есьці?" альбо: "што піць?" альбо: "у што апрануцца?".
32
Бо ўсяго гэтага шукаюць язычнікі; ведае бо Айцец ваш Нябесны, што вы маеце патрэбу ва ўсім гэтым.
33
Шукайце ж найперш Царства Божага і праведнасьці Ягонай, і гэта ўсё дадасца вам.
34
Дык вось, ня турбуйцеся заўтрашнім днём, бо заўтрашні сам за сябе патурбуецца: досыць кожнаму дню свайго клопату.Матей 6:1
Матей 6:2
Матей 6:3
Матей 6:4
Матей 6:5
Матей 6:6
Матей 6:7
Матей 6:8
Матей 6:9
Матей 6:10
Матей 6:11
Матей 6:12
Матей 6:13
Матей 6:14
Матей 6:15
Матей 6:16
Матей 6:17
Матей 6:18
Матей 6:19
Матей 6:20
Матей 6:21
Матей 6:22
Матей 6:23
Матей 6:24
Матей 6:25
Матей 6:26
Матей 6:27
Матей 6:28
Матей 6:29
Матей 6:30
Матей 6:31
Матей 6:32
Матей 6:33
Матей 6:34


Матей 1 / Мат 1
Матей 2 / Мат 2
Матей 3 / Мат 3
Матей 4 / Мат 4
Матей 5 / Мат 5
Матей 6 / Мат 6
Матей 7 / Мат 7
Матей 8 / Мат 8
Матей 9 / Мат 9
Матей 10 / Мат 10
Матей 11 / Мат 11
Матей 12 / Мат 12
Матей 13 / Мат 13
Матей 14 / Мат 14
Матей 15 / Мат 15
Матей 16 / Мат 16
Матей 17 / Мат 17
Матей 18 / Мат 18
Матей 19 / Мат 19
Матей 20 / Мат 20
Матей 21 / Мат 21
Матей 22 / Мат 22
Матей 23 / Мат 23
Матей 24 / Мат 24
Матей 25 / Мат 25
Матей 26 / Мат 26
Матей 27 / Мат 27
Матей 28 / Мат 28