Instagram
English
A A A A A
Беларуская Біблія 2003
Матей 1
1
Кніга роду Ісуса Хрыста, сына Давідавага, сына Абрагамавага.
2
Абрагам спарадзіў Ісака, Ісак спарадзіў Якава, Якаў спарадзіў Юду і братоў ягоных;
3
Юда спарадзіў Фарэса і Зару ад Тамары; Фарэс спарадзіў Эсрома; Эсром спарадзіў Арама;
4
Арам спарадзіў Амінадава; Амінадаў спарадзіў Наасона; Наасон спарадзіў Салмона;
5
Салмон спарадзіў Ваоза ад Рахавы; Ваоз спарадзіў Авіда ад Руты; Авід спарадзіў Ясея;
6
Ясей спарадзіў Давіда цара; Давід цар спарадзіў Саламона ад былой жонкі Урыевай;
7
Саламон спарадзіў Раваама; Раваам спарадзіў Авію; Авія спарадзіў Асу;
8
Аса спарадзіў Ёсафата; Ёсафат спарадзіў Ярама; Ярам спарадзіў Азію;
9
Азія спарадзіў Ёатама; Ёатам спарадзіў Ахаза, Ахаз спарадзіў Эзэкію;
10
Эзэкія спарадзіў Манасію; Манасія спарадзіў Амона; Амон спарадзіў Ёсію;
11
Ёсія спарадзіў Ёакіма; Ёакім спарадзіў Еханію і братоў яго, пад час высяленьня вавілонскага.
12
Пасьля ж высяленьня вавілонскага Еханія спарадзіў Салатыіля; Салатыіль спарадзіў Зарававеля;
13
Зарававель спарадзіў Авіуда; Авіуд спарадзіў Эліякіма; Эліякім спарадзіў Азора;
14
Азор спарадзіў Садока; Садок спарадзіў Ахіма; Ахім спарадзіў Эліуда;
15
Эліуд спарадзіў Элеазара; Элеазар спарадзіў Матана; Матан спарадзіў Якава;
16
Якаў спарадзіў Язэпа, мужа Марыі, ад Якой нарадзіўся Ісус, Якога называюць Хрыстос.
17
І вось усіх пакаленьняў ад Абрагама да Давіда чатырнаццаць пакаленьняў; і ад Давіда да высяленьня вавілонскага чатырнаццаць пакаленьняў; і ад высяленьня вавілонскага да Хрыста чатырнаццаць пакаленьняў.
18
Нараджэньне Ісуса Хрыста было так: па заручынах Маці Яго Марыі зь Язэпам, перш чым сышліся яны, выявілася, што Яна мае ва ўлоньні ад Духа Сьвятога.
19
А Язэп, муж Яе, будучы праведным, не жадаючы зьняславіць Яе, хацеў употай адпусьціць Яе.
20
Калі ж надумаў ён гэта, — вось, анёл Гасподні ў сьне явіўся яму і сказаў: Язэпе, сыне Давідаў! ня бойся прыняць Марыю, жонку тваю; бо зачатае ў Ёй ёсьць ад Духа Сьвятога;
21
і народзіць Сына, і дасі Яму імя: Ісус, бо Ён уратуе людзей Сваіх ад грахоў іхніх.
22
А ўсё гэта сталася, каб збылося сказанае Госпадам праз прарока, які кажа:
23
"Вось, Дзева ва ўлоньні зачне; народзіць Сына, і дадуць Яму імя: Эмануіл, што азначае: з намі Бог".
24
Устаўшы ад сну, Язэп зрабіў, як загадаў яму анёл Гасподні, і прыняў жонку сваю
25
і ня знаў Яе, пакуль нарадзіла Сына Свайго першароднага, і Ён даў Яму імя: Ісус.
Матей 1:1
Матей 1:2
Матей 1:3
Матей 1:4
Матей 1:5
Матей 1:6
Матей 1:7
Матей 1:8
Матей 1:9
Матей 1:10
Матей 1:11
Матей 1:12
Матей 1:13
Матей 1:14
Матей 1:15
Матей 1:16
Матей 1:17
Матей 1:18
Матей 1:19
Матей 1:20
Матей 1:21
Матей 1:22
Матей 1:23
Матей 1:24
Матей 1:25
Матей 1 / Мат 1
Матей 2 / Мат 2
Матей 3 / Мат 3
Матей 4 / Мат 4
Матей 5 / Мат 5
Матей 6 / Мат 6
Матей 7 / Мат 7
Матей 8 / Мат 8
Матей 9 / Мат 9
Матей 10 / Мат 10
Матей 11 / Мат 11
Матей 12 / Мат 12
Матей 13 / Мат 13
Матей 14 / Мат 14
Матей 15 / Мат 15
Матей 16 / Мат 16
Матей 17 / Мат 17
Матей 18 / Мат 18
Матей 19 / Мат 19
Матей 20 / Мат 20
Матей 21 / Мат 21
Матей 22 / Мат 22
Матей 23 / Мат 23
Матей 24 / Мат 24
Матей 25 / Мат 25
Матей 26 / Мат 26
Матей 27 / Мат 27
Матей 28 / Мат 28