A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Беларуская Біблія 2003

Матей 11
Кніга роду Ісуса Хрыста, сына Давідавага, сына Абрагамавага.
2
Абрагам спарадзіў Ісака, Ісак спарадзіў Якава, Якаў спарадзіў Юду і братоў ягоных;
3
Юда спарадзіў Фарэса і Зару ад Тамары; Фарэс спарадзіў Эсрома; Эсром спарадзіў Арама;
4
Арам спарадзіў Амінадава; Амінадаў спарадзіў Наасона; Наасон спарадзіў Салмона;
5
Салмон спарадзіў Ваоза ад Рахавы; Ваоз спарадзіў Авіда ад Руты; Авід спарадзіў Ясея;
6
Ясей спарадзіў Давіда цара; Давід цар спарадзіў Саламона ад былой жонкі Урыевай;
7
Саламон спарадзіў Раваама; Раваам спарадзіў Авію; Авія спарадзіў Асу;
8
Аса спарадзіў Ёсафата; Ёсафат спарадзіў Ярама; Ярам спарадзіў Азію;
9
Азія спарадзіў Ёатама; Ёатам спарадзіў Ахаза, Ахаз спарадзіў Эзэкію;
10
Эзэкія спарадзіў Манасію; Манасія спарадзіў Амона; Амон спарадзіў Ёсію;
11
Ёсія спарадзіў Ёакіма; Ёакім спарадзіў Еханію і братоў яго, пад час высяленьня вавілонскага.
12
Пасьля ж высяленьня вавілонскага Еханія спарадзіў Салатыіля; Салатыіль спарадзіў Зарававеля;
13
Зарававель спарадзіў Авіуда; Авіуд спарадзіў Эліякіма; Эліякім спарадзіў Азора;
14
Азор спарадзіў Садока; Садок спарадзіў Ахіма; Ахім спарадзіў Эліуда;
15
Эліуд спарадзіў Элеазара; Элеазар спарадзіў Матана; Матан спарадзіў Якава;
16
Якаў спарадзіў Язэпа, мужа Марыі, ад Якой нарадзіўся Ісус, Якога называюць Хрыстос.
17
І вось усіх пакаленьняў ад Абрагама да Давіда чатырнаццаць пакаленьняў; і ад Давіда да высяленьня вавілонскага чатырнаццаць пакаленьняў; і ад высяленьня вавілонскага да Хрыста чатырнаццаць пакаленьняў.
18
Нараджэньне Ісуса Хрыста было так: па заручынах Маці Яго Марыі зь Язэпам, перш чым сышліся яны, выявілася, што Яна мае ва ўлоньні ад Духа Сьвятога.
19
А Язэп, муж Яе, будучы праведным, не жадаючы зьняславіць Яе, хацеў употай адпусьціць Яе.
20
Калі ж надумаў ён гэта, — вось, анёл Гасподні ў сьне явіўся яму і сказаў: Язэпе, сыне Давідаў! ня бойся прыняць Марыю, жонку тваю; бо зачатае ў Ёй ёсьць ад Духа Сьвятога;
21
і народзіць Сына, і дасі Яму імя: Ісус, бо Ён уратуе людзей Сваіх ад грахоў іхніх.
22
А ўсё гэта сталася, каб збылося сказанае Госпадам праз прарока, які кажа:
23
"Вось, Дзева ва ўлоньні зачне; народзіць Сына, і дадуць Яму імя: Эмануіл, што азначае: з намі Бог".
24
Устаўшы ад сну, Язэп зрабіў, як загадаў яму анёл Гасподні, і прыняў жонку сваю
25
і ня знаў Яе, пакуль нарадзіла Сына Свайго першароднага, і Ён даў Яму імя: Ісус.Матей 1:1

Матей 1:2

Матей 1:3

Матей 1:4

Матей 1:5

Матей 1:6

Матей 1:7

Матей 1:8

Матей 1:9

Матей 1:10

Матей 1:11

Матей 1:12

Матей 1:13

Матей 1:14

Матей 1:15

Матей 1:16

Матей 1:17

Матей 1:18

Матей 1:19

Матей 1:20

Матей 1:21

Матей 1:22

Матей 1:23

Матей 1:24

Матей 1:25Матей 1 / Мат 1

Матей 2 / Мат 2

Матей 3 / Мат 3

Матей 4 / Мат 4

Матей 5 / Мат 5

Матей 6 / Мат 6

Матей 7 / Мат 7

Матей 8 / Мат 8

Матей 9 / Мат 9

Матей 10 / Мат 10

Матей 11 / Мат 11

Матей 12 / Мат 12

Матей 13 / Мат 13

Матей 14 / Мат 14

Матей 15 / Мат 15

Матей 16 / Мат 16

Матей 17 / Мат 17

Матей 18 / Мат 18

Матей 19 / Мат 19

Матей 20 / Мат 20

Матей 21 / Мат 21

Матей 22 / Мат 22

Матей 23 / Мат 23

Матей 24 / Мат 24

Матей 25 / Мат 25

Матей 26 / Мат 26

Матей 27 / Мат 27

Матей 28 / Мат 28