A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Беларуская Біблія 2003

Лічбы 141
І нарабіла ўсё супольства ляманту, і плакаў народ усю тую ноч;
2
і наракалі на Майсея і Аарона ўсе сыны Ізраілевыя, і ўсё супольства сказала ім: о, лепей бы мы памерлі ў зямлі Егіпецкай, альбо сканалі ў пустыні гэтай!
3
і навошта Гасподзь вядзе нас у зямлю гэтую, каб мы загінулі ад меча? жонкі нашыя і дзеці нашыя дастануцца ў здабычу ворагам; ці ня лепей нам вярнуцца ў Егіпет?
4
І сказалі адзін аднаму: паставім сабе правадыра і вернемся ў Егіпет.
5
І ўпалі Майсей і Аарон на абліччы свае перад усім сходам супольства сыноў Ізраілевых.
6
І Ісус, сын Наваў, і Халеў, сын Ефаніін, з тых, што аглядалі зямлю, разадралі вопратку на сабе
7
і сказалі ўсяму супольству сыноў Ізраілевых: зямля, якую мы праходзілі дзеля агляду, вельмі, вельмі добрая;
8
калі Гасподзь літасьцівы да нас, дык увядзе нас у зямлю гэтую і дасьць нам яе — гэтую зямлю, у якой цячэ малако і мёд;
9
толькі супроць Госпада не паўставайце і ня бойцеся народу зямлі гэтай, бо ён дастанецца нам у наедак: абароны ў іх ня стала, а з намі Гасподзь; ня бойцеся іх.
10
І сказала ўсё супольства: пабіць іх камянямі! Але слава Гасподняя явілася ў скініі сходу ўсім сынам Ізраілевым.
11
І сказаў Гасподзь Майсею: дакуль будзе дражніць Мяне народ гэты? і дакуль ён будзе ня верыць Мне пры ўсіх азнаках, якія рабіў Я сярод яго?
12
пакараю яго пошасьцю і зьнішчу яго і выведу ад цябе народ болей шматлікі і мацнейшы за яго.
13
Але Майсей сказаў Госпаду: пачуюць Егіпцяне, спасярод якіх Ты сілаю Тваёю вывеў народ гэты,
14
і скажуць жыхарам зямлі гэтай, якія чулі, што Ты, Госпадзе, сярод народу гэтага, і што Ты, Госпадзе, дазваляеш ім бачыць Сябе твар у твар, і воблака Тваё стаіць над імі, і Ты ідзеш перад імі ўдзень у слупе воблачным, а ўначы ў слупе вогненным;
15
і калі Ты зьнішчыш народ гэты, як аднаго чалавека, дык народы, якія чулі славу Тваю, скажуць:
16
Гасподзь ня мог увесьці народ гэты ў зямлю, якую Ён запрысягнуўся даць яму, а таму і загубіў яго ў пустыні.
17
Дык вось, няхай узьвялічыцца сіла Гасподняя, як Ты сказаў, кажучы:
18
Гасподзь доўгацярплівы і шматлітасьцівы, даруе беззаконьні і злачынствы, і не пакідае без пакараньня, а карае беззаконьне бацькоў у дзецях да трэцяга і чацьвёртага роду.
19
Даруй грэх народу гэтаму зь вялікай міласьці Тваёй, як Ты дараваў народу гэтаму ад Егіпта дагэтуль.
20
І сказаў Гасподзь: дарую па слове тваім:
21
але жывы Я, і славай Гасподняй поўная ўся зямля;
22
усе, хто бачыў славу Маю і азнакі Мае, зробленыя Мною ў Егіпце і ў пустыні, і ня слухалі голасу Майго,
23
ня ўбачаць зямлі, якую Я запрысягнуўся даць бацькам іхнім; усе, хто дражніў Мяне, ня ўбачаць яе;
24
але раба Майго, Халева, за тое, што ў ім быў іншы дух, і ён цалкам слухаўся Мяне, увяду ў зямлю, у якую ён хадзіў, і семя ягонае ўспадкуе яе;
25
Амалікіцяне і Хананэі жывуць у даліне; заўтра павярнецеся і ідзеце ў даліну да Чэрмнага мора.
26
І наказаў Гасподзь Майсею сказаць:
27
дакуль ліхое супольства гэтае будзе наракаць на Мяне? Нараканьне сыноў Ізраілевых, якім яны наракаюць на Мяне, Я чую.
28
Скажы ім: жыву Я, кажа Гасподзь: як казалі вы ў вушы Мне, так і зраблю вам;
29
у пустыні гэтай палягуць целы вашыя, і ўсе вы палічаныя, колькі вас лікам, ад дваццаці гадоў і вышэй, якія наракалі на Мяне,
30
ня ўвойдзеце ў зямлю, на якой Я, падымаючы руку Маю, прысягаўся асяліць вас, акрамя Халева, сына Ефаніінага, і Ісуса, сына Нававага;
31
дзяцей вашых, пра якіх вы казалі, што яны дастануцца здабычай ворагам, Я ўвяду туды, і яны ўведаюць зямлю, якою вы пагардзілі,
32
а вашыя трупы палягуць у пустыні гэтай;
33
а сыны вашыя будуць качаваць у пустыні сорак гадоў і будуць несьці кару за блудадзейства вашае, пакуль не загінуць усе целы вашыя ў пустыні;
34
па ліку сарака дзён, у якія вы аглядалі зямлю, вы панесяце кару за грахі вашыя сорак гадоў, год за дзень, каб вы спазналі, што значыцца быць пакінутым Мною.
35
Я, Гасподзь, кажу і так зраблю з усім гэтым ліхім супольствам, што паўстала супроць Мяне: у пустыні гэтай усе яны загінуць і перамруць.
36
І тыя, каго пасылаў Майсей на агледзіны зямлі, і якія, вярнуўшыся, узбурылі супроць яго ўсё гэта супольства, распускаючы ліхія чуткі пра зямлю,
37
гэтыя, што распусьцілі благія чуткі пра зямлю, памерлі, пабітыя перад Госпадам;
38
толькі Ісус, сын Наваў, і Халеў, сын Ефаніін, засталіся жывыя з тых мужоў, якія хадзілі аглядаць зямлю.
39
І сказаў Майсей словы гэтыя перад усімі сынамі Ізраілевымі, і народ моцна засмуціўся.
40
І ўстаўшы з самага рана, пайшлі на вяршыню гары, кажучы: вось, мы пойдзем на тое месца, пра якое сказаў Гасподзь, бо мы зграшылі.
41
Майсей сказаў: навошта вы пераступаеце загад Гасподні? гэта ня дасьць посьпеху;
42
не хадзеце, бо няма сярод вас Госпада, каб не пабілі вас ворагі вашыя;
43
бо Амалікіцяне і Хананэі там перад вамі, і вы паляжаце ад меча, бо вы адступіліся ад Госпада, і ня будзе з вамі Госпада.
44
Але яны дзёрзка рашылі падняцца на вяршыню гары; а каўчэг запавета Гасподняга і Майсей не пакідалі табару.
45
І сышлі Амалікіцяне і Хананэі, якія жылі на гары той, і разьбілі іх, і гналі іх да Хормы.Лічбы 14:1

Лічбы 14:2

Лічбы 14:3

Лічбы 14:4

Лічбы 14:5

Лічбы 14:6

Лічбы 14:7

Лічбы 14:8

Лічбы 14:9

Лічбы 14:10

Лічбы 14:11

Лічбы 14:12

Лічбы 14:13

Лічбы 14:14

Лічбы 14:15

Лічбы 14:16

Лічбы 14:17

Лічбы 14:18

Лічбы 14:19

Лічбы 14:20

Лічбы 14:21

Лічбы 14:22

Лічбы 14:23

Лічбы 14:24

Лічбы 14:25

Лічбы 14:26

Лічбы 14:27

Лічбы 14:28

Лічбы 14:29

Лічбы 14:30

Лічбы 14:31

Лічбы 14:32

Лічбы 14:33

Лічбы 14:34

Лічбы 14:35

Лічбы 14:36

Лічбы 14:37

Лічбы 14:38

Лічбы 14:39

Лічбы 14:40

Лічбы 14:41

Лічбы 14:42

Лічбы 14:43

Лічбы 14:44

Лічбы 14:45Лічбы 1 / Ліч 1

Лічбы 2 / Ліч 2

Лічбы 3 / Ліч 3

Лічбы 4 / Ліч 4

Лічбы 5 / Ліч 5

Лічбы 6 / Ліч 6

Лічбы 7 / Ліч 7

Лічбы 8 / Ліч 8

Лічбы 9 / Ліч 9

Лічбы 10 / Ліч 10

Лічбы 11 / Ліч 11

Лічбы 12 / Ліч 12

Лічбы 13 / Ліч 13

Лічбы 14 / Ліч 14

Лічбы 15 / Ліч 15

Лічбы 16 / Ліч 16

Лічбы 17 / Ліч 17

Лічбы 18 / Ліч 18

Лічбы 19 / Ліч 19

Лічбы 20 / Ліч 20

Лічбы 21 / Ліч 21

Лічбы 22 / Ліч 22

Лічбы 23 / Ліч 23

Лічбы 24 / Ліч 24

Лічбы 25 / Ліч 25

Лічбы 26 / Ліч 26

Лічбы 27 / Ліч 27

Лічбы 28 / Ліч 28

Лічбы 29 / Ліч 29

Лічбы 30 / Ліч 30

Лічбы 31 / Ліч 31

Лічбы 32 / Ліч 32

Лічбы 33 / Ліч 33

Лічбы 34 / Ліч 34

Лічбы 35 / Ліч 35

Лічбы 36 / Ліч 36