A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Беларуская Біблія 2003

Эклезіяст 51
Ня будзь на язык надта борзды, і сэрца тваё хай ня будзе сьпяшацца сказаць перад Богам слова, таму што Бог на небе, а ты на зямлі! Таму слова тваё хай ашчаднае будзе.
2
Бо як сны бачацца ад вялікае працы, так голас дурнога пазнаецца па пустаслоўі.
3
Калі даеш абяцаньне Богу, не замаруджвай выконваць яго, бо ня мае Ён упадабаньня да неразумных: што абяцаўся — зрабі.
4
Лепей табе не абяцацца, чым абяцаць і не зрабіць.
5
Не дазваляй тваім вуснам уводзіць у грэх тваё цела і не кажы перад анёлам Божым : "гэта — памылка!" Навошта табе, каб загневаўся Бог на слова тваё і зруйнаваў дзеі рук тваіх?
6
Бо ў мроіве сноў, як і ў мроіве слоў — марнасьці шмат; а ты бойся Бога.
7
Калі ты ўбачыш у якім-небудзь краі ўціскі беднаму і парушэньне суду і праўды, дык ня зьдзіўляйся з гэтага, бо за высокім назірае вышэйшы, а над імі яшчэ вышэйшы;
8
а найвышэйшасьць краіны ёсьць цар, які дбае за ўсю краіну.
9
Хто любіць срэбра, той не насыціцца срэбрам, і хто любіць багацьце, ня мае карысьці зь яго. І гэта — марнасьць!
10
Калі множыцца маёмасьць, множацца і тыя, што яго спажываюць; і якая карысьць яго ўласьнікам: хіба толькі сваімі вачмі сузіраць?
11
Салодкі сон у таго, хто працуе, ці мала ён есьць, а ці многа; а сытасьць багатаму спаць не дае.
12
Ёсьць нядоля балючая, якую я пад сонцам бачыў: багацьце, якое ўласьнік пільнуе на шкоду сабе.
13
І гіне багацьце яго ад няшчасных выпадкаў: нарадзіў ён сына, а нічога няма ў руках у яго.
14
Як выйшаў ён голы з улоньня маці сваёй, такі і адыдзе, якім прыйшоў, і нічога ня возьме ад працы сваёй, што мог бы панесьці ў руцэ сваёй.
15
І гэта нядоля балючая: які ён прыйшоў, такі адыходзіць. Якая ж карысьць яму, што працаваў ён на вецер?
16
А да таго ўсе дні свае еў ён у цемры, у вялікай дакуцы, скрусе й маркоце.
17
Вось яно, што я добрага і прыемнага бачыў: есьці і піць і добрае бачыць ва ўсёй сваёй працы, якую ён робіць пад сонцам ва ўсе дні свайго веку, якія даў яму Бог; бо гэта — ягоная доля.
18
І калі якому чалавеку Бог даў багацьце і маёмасьць, і даў яму ўладу іх спажываць і браць сваю частку ад працы сваёй, дык гэта — дар Божы.
19
Ня многа бо дзён жыцьця свайго мецьме на памяці; таму яго Бог адарае радасьцю сэрца ягонае.Эклезіяст 5:1

Эклезіяст 5:2

Эклезіяст 5:3

Эклезіяст 5:4

Эклезіяст 5:5

Эклезіяст 5:6

Эклезіяст 5:7

Эклезіяст 5:8

Эклезіяст 5:9

Эклезіяст 5:10

Эклезіяст 5:11

Эклезіяст 5:12

Эклезіяст 5:13

Эклезіяст 5:14

Эклезіяст 5:15

Эклезіяст 5:16

Эклезіяст 5:17

Эклезіяст 5:18

Эклезіяст 5:19Эклезіяст 1 / Экл 1

Эклезіяст 2 / Экл 2

Эклезіяст 3 / Экл 3

Эклезіяст 4 / Экл 4

Эклезіяст 5 / Экл 5

Эклезіяст 6 / Экл 6

Эклезіяст 7 / Экл 7

Эклезіяст 8 / Экл 8

Эклезіяст 9 / Экл 9

Эклезіяст 10 / Экл 10

Эклезіяст 11 / Экл 11

Эклезіяст 12 / Экл 12