A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Беларуская Біблія 2003

Прытчы 281
Бязбожнік бяжыць, калі ніхто ня гоніцца за ім; а праведнік адважны, як леў.
2
Калі краіна адступіцца ад закону, тады многа ў ёй начальнікаў; а пры ра­зумным і ўсяведным мужы яна даўгавечная.
3
Чалавек бедны і прыгнятальнік слабых тое самае, што праліўны дождж, які змывае хлеб.
4
Адступнікі ад закона хваляць бяз­божных, а тыя, што трымаюцца закону, абураюцца імі.
5
Злыя людзі не разумеюць спра­вядлівасьці, а шукальнікі Госпада разу­меюць усё.
6
Лепш бедны, які ходзіць у сваёй беззаганнасьці, чым той, хто выкручвае шляхі свае, хоць ён і багаты.
7
Хто захоўвае закон — сын разумны, а хто водзіцца з марнатраўцамі, той уводзіць у сорам бацьку свайго.
8
Хто памнажае маёмасьць сваю ро­стам і ліхвою, той зьбірае яе дабрачынцам бедных.
9
Хто ўхіляе вуха сваё, каб ня слухаць закону, у таго і малітва — мярзота.
10
Хто зводзіць праведных на дарогу зла, сам упадзе ў сваю яму; а беззаганныя спадкуюць дабро.
11
Чалавек багаты — мудрэц у вачах сваіх, але разумны бядняк бачыць яго на­скрозь.
12
Калі трыумфуюць праведнікі, вялікая слава; але калі ўзвышаюцца бяз­божныя, людзі хаваюцца.
13
Той, хто хавае свае злачынствы, ня будзе мець посьпеху; а хто прызнаецца і пакідае іх, той будзе памілаваны.
14
Шчасны чалавек, які заўсёды ў ст­раху Божым; а хто робіць жорсткім сэрца сваё, той трапляе ў бяду.
15
Як рыклівы леў і галодны мядзь­ведзь, так бязбожны валадар над бедным народам.
16
Неразумны валадар шмат чыніць крыўды; а той, які ненавідзіць ка­рысьлівасьць, падоўжыць дні.
17
Чалавек вінаваты ў крыві чалаве­чай, будзе ўцякаць да сьмерці, каб хто не схапіў яго.
18
Хто ходзіць беззаганна, той будзе ўратаваны; а хто ходзіць крывымі даро­гамі, упадзе на адной зь іх.
19
Хто ўрабляе зямлю сваю, той будзе есьці хлеб; а хто пераймае гультаёў, таго накорміць галеча.
20
Верны чалавек багаты на дабрасла­веньні; а хто сьпяшаецца разба­гацець, той не застанецца без пакараньня.
21
Зважаць на асобы — нядобра; такі чалавек і за кавалак хлеба зробіць крыўду.
22
Сьпяшаецца да багацьця зайзд­росьлівы чалавек, і ня думае, што галеча спасьцігне яго.
23
Хто дакарае чалавека, знойдзе большую прыязнасьць, чым той, хто лісьлівіць языком.
24
Хто абкрадвае бацьку свайго і маці сваю і кажа: "гэта ня грэх", той — саўдзельнік грабежнікаў.
25
Пыхлівец распальвае свару, а хто спадзяецца на Госпада, будзе ў дабрадзе­нстве.
26
Хто спадзяецца на сябе, той нера­зумны; а хто ходзіць у мудрасьці, той будзе цэлы.
27
Хто дае жабраку, не зьбяднее; а хто засланяе вочы ад яго, на тым шмат праклёнаў.
28
Калі ўзвышаюцца бязбожныя, людзі хаваюцца; а калі яны падаюць, множацца праведнікі.Прытчы 28:1
Прытчы 28:2
Прытчы 28:3
Прытчы 28:4
Прытчы 28:5
Прытчы 28:6
Прытчы 28:7
Прытчы 28:8
Прытчы 28:9
Прытчы 28:10
Прытчы 28:11
Прытчы 28:12
Прытчы 28:13
Прытчы 28:14
Прытчы 28:15
Прытчы 28:16
Прытчы 28:17
Прытчы 28:18
Прытчы 28:19
Прытчы 28:20
Прытчы 28:21
Прытчы 28:22
Прытчы 28:23
Прытчы 28:24
Прытчы 28:25
Прытчы 28:26
Прытчы 28:27
Прытчы 28:28


Прытчы 1 / Пры 1
Прытчы 2 / Пры 2
Прытчы 3 / Пры 3
Прытчы 4 / Пры 4
Прытчы 5 / Пры 5
Прытчы 6 / Пры 6
Прытчы 7 / Пры 7
Прытчы 8 / Пры 8
Прытчы 9 / Пры 9
Прытчы 10 / Пры 10
Прытчы 11 / Пры 11
Прытчы 12 / Пры 12
Прытчы 13 / Пры 13
Прытчы 14 / Пры 14
Прытчы 15 / Пры 15
Прытчы 16 / Пры 16
Прытчы 17 / Пры 17
Прытчы 18 / Пры 18
Прытчы 19 / Пры 19
Прытчы 20 / Пры 20
Прытчы 21 / Пры 21
Прытчы 22 / Пры 22
Прытчы 23 / Пры 23
Прытчы 24 / Пры 24
Прытчы 25 / Пры 25
Прытчы 26 / Пры 26
Прытчы 27 / Пры 27
Прытчы 28 / Пры 28
Прытчы 29 / Пры 29
Прытчы 30 / Пры 30
Прытчы 31 / Пры 31