A A A A A
Беларуская Біблія 2003

Псалмы 117

1
Алілуя. Слаўце Госпада, бо Ён добры, бо вечная ласка Ягоная.
2
Хай скажа сёньня дом Ізраілеў: Ён добры, бо вечная ласка Ягоная.
3
Хай скажа сёньня дом Ааронаў: Ён добры, бо вечная ласка Ягоная.
4
Хай скажуць сёньня, хто баіцца Госпада: Ён добры, бо вечная ласка Ягоная.
5
З уціску паклікаў я Госпада, і пачуў мяне, і на шырокае месца вывеў мяне Гасподзь.
6
Гасподзь за мяне — не збаюся: што зробіць мне чалавек?
7
Гасподзь мне памочнік: буду глядзець на ворагаў маіх.
8
Лепей спадзявацца на Госпада, чым спадзявацца на чалавека.
9
Лепей спадзявацца на Госпада, чым спадзявацца на князёў.
10
Усе народы абступілі мяне, але імем Гасподнім я іх скінуў;
11
Абступілі мяне, атачылі мяне; але імем Гасподнім я іх скінуў.
12
Абселі мяне, як пчолы соты, і пагасьлі, як вагонь у цёрне; імем Гасподнім я іх скінуў.
13
Моцна штурхнулі мяне, каб я ўпаў; але Гасподзь падтрымаў мяне.
14
Гасподзь сіла мая і песьня; Ён зрабіўся выратаваньнем маім.
15
Голас радасьці і выратаваньня ў жытлішчах праведнікаў; правіца Гасподняя творыць сілу!
16
Правіца Гасподняя высока, правіца Гасподняя творыць сілу!
17
Не памру, а жыць буду і абвяшчацьму дзеі Гасподнія.
18
Строга пакараў мяне Гасподзь, але сьмерцю мяне не скараў.
19
Адчынеце мне браму праўды: увайду ў яе, праслаўлю Госпада,
20
вось брама Госпада, праведныя ўвойдуць у яе.
21
Слаўлю Цябе, што Ты пачуў мяне і зрабіўся ратункам маім.
22
Камень, які адкінулі будаўнікі, зрабіўся галавою вугла.
23
Гэта — ад Госпада, і гэта дзівосна ў нашых вачах.
24
Гэты дзень стварыў Гасподзь: парадуемся і ўзьвесялімся ў дзень гэты!
25
О, Госпадзе, выратуй! О, Госпадзе, пашчасьці!
26
Дабраславёны, хто ідзе ў імя Гасподняе! Дабраслаўляем вас з дома Гасподняга.
27
Бог — Гасподзь, і апраменіў нас; зьвяжэце шнурамі ахвяру, вядзеце да нарожнікаў ахвярніка.
28
Ты — Бог мой: славіць буду Цябе; Ты — Бог мой: славіць буду Цябе, (славіць буду Цябе, бо Ты пачуў мяне і зрабіўся маім ратаваньнем).
29
Слаўце Госпада, бо Ён добры, бо вечная ласка Ягоная.
Псалмы 117:1
Псалмы 117:2
Псалмы 117:3
Псалмы 117:4
Псалмы 117:5
Псалмы 117:6
Псалмы 117:7
Псалмы 117:8
Псалмы 117:9
Псалмы 117:10
Псалмы 117:11
Псалмы 117:12
Псалмы 117:13
Псалмы 117:14
Псалмы 117:15
Псалмы 117:16
Псалмы 117:17
Псалмы 117:18
Псалмы 117:19
Псалмы 117:20
Псалмы 117:21
Псалмы 117:22
Псалмы 117:23
Псалмы 117:24
Псалмы 117:25
Псалмы 117:26
Псалмы 117:27
Псалмы 117:28
Псалмы 117:29
Псалмы 1 / Пса 1
Псалмы 2 / Пса 2
Псалмы 3 / Пса 3
Псалмы 4 / Пса 4
Псалмы 5 / Пса 5
Псалмы 6 / Пса 6
Псалмы 7 / Пса 7
Псалмы 8 / Пса 8
Псалмы 9 / Пса 9
Псалмы 10 / Пса 10
Псалмы 11 / Пса 11
Псалмы 12 / Пса 12
Псалмы 13 / Пса 13
Псалмы 14 / Пса 14
Псалмы 15 / Пса 15
Псалмы 16 / Пса 16
Псалмы 17 / Пса 17
Псалмы 18 / Пса 18
Псалмы 19 / Пса 19
Псалмы 20 / Пса 20
Псалмы 21 / Пса 21
Псалмы 22 / Пса 22
Псалмы 23 / Пса 23
Псалмы 24 / Пса 24
Псалмы 25 / Пса 25
Псалмы 26 / Пса 26
Псалмы 27 / Пса 27
Псалмы 28 / Пса 28
Псалмы 29 / Пса 29
Псалмы 30 / Пса 30
Псалмы 31 / Пса 31
Псалмы 32 / Пса 32
Псалмы 33 / Пса 33
Псалмы 34 / Пса 34
Псалмы 35 / Пса 35
Псалмы 36 / Пса 36
Псалмы 37 / Пса 37
Псалмы 38 / Пса 38
Псалмы 39 / Пса 39
Псалмы 40 / Пса 40
Псалмы 41 / Пса 41
Псалмы 42 / Пса 42
Псалмы 43 / Пса 43
Псалмы 44 / Пса 44
Псалмы 45 / Пса 45
Псалмы 46 / Пса 46
Псалмы 47 / Пса 47
Псалмы 48 / Пса 48
Псалмы 49 / Пса 49
Псалмы 50 / Пса 50
Псалмы 51 / Пса 51
Псалмы 52 / Пса 52
Псалмы 53 / Пса 53
Псалмы 54 / Пса 54
Псалмы 55 / Пса 55
Псалмы 56 / Пса 56
Псалмы 57 / Пса 57
Псалмы 58 / Пса 58
Псалмы 59 / Пса 59
Псалмы 60 / Пса 60
Псалмы 61 / Пса 61
Псалмы 62 / Пса 62
Псалмы 63 / Пса 63
Псалмы 64 / Пса 64
Псалмы 65 / Пса 65
Псалмы 66 / Пса 66
Псалмы 67 / Пса 67
Псалмы 68 / Пса 68
Псалмы 69 / Пса 69
Псалмы 70 / Пса 70
Псалмы 71 / Пса 71
Псалмы 72 / Пса 72
Псалмы 73 / Пса 73
Псалмы 74 / Пса 74
Псалмы 75 / Пса 75
Псалмы 76 / Пса 76
Псалмы 77 / Пса 77
Псалмы 78 / Пса 78
Псалмы 79 / Пса 79
Псалмы 80 / Пса 80
Псалмы 81 / Пса 81
Псалмы 82 / Пса 82
Псалмы 83 / Пса 83
Псалмы 84 / Пса 84
Псалмы 85 / Пса 85
Псалмы 86 / Пса 86
Псалмы 87 / Пса 87
Псалмы 88 / Пса 88
Псалмы 89 / Пса 89
Псалмы 90 / Пса 90
Псалмы 91 / Пса 91
Псалмы 92 / Пса 92
Псалмы 93 / Пса 93
Псалмы 94 / Пса 94
Псалмы 95 / Пса 95
Псалмы 96 / Пса 96
Псалмы 97 / Пса 97
Псалмы 98 / Пса 98
Псалмы 99 / Пса 99
Псалмы 100 / Пса 100
Псалмы 101 / Пса 101
Псалмы 102 / Пса 102
Псалмы 103 / Пса 103
Псалмы 104 / Пса 104
Псалмы 105 / Пса 105
Псалмы 106 / Пса 106
Псалмы 107 / Пса 107
Псалмы 108 / Пса 108
Псалмы 109 / Пса 109
Псалмы 110 / Пса 110
Псалмы 111 / Пса 111
Псалмы 112 / Пса 112
Псалмы 113 / Пса 113
Псалмы 114 / Пса 114
Псалмы 115 / Пса 115
Псалмы 116 / Пса 116
Псалмы 117 / Пса 117
Псалмы 118 / Пса 118
Псалмы 119 / Пса 119
Псалмы 120 / Пса 120
Псалмы 121 / Пса 121
Псалмы 122 / Пса 122
Псалмы 123 / Пса 123
Псалмы 124 / Пса 124
Псалмы 125 / Пса 125
Псалмы 126 / Пса 126
Псалмы 127 / Пса 127
Псалмы 128 / Пса 128
Псалмы 129 / Пса 129
Псалмы 130 / Пса 130
Псалмы 131 / Пса 131
Псалмы 132 / Пса 132
Псалмы 133 / Пса 133
Псалмы 134 / Пса 134
Псалмы 135 / Пса 135
Псалмы 136 / Пса 136
Псалмы 137 / Пса 137
Псалмы 138 / Пса 138
Псалмы 139 / Пса 139
Псалмы 140 / Пса 140
Псалмы 141 / Пса 141
Псалмы 142 / Пса 142
Псалмы 143 / Пса 143
Псалмы 144 / Пса 144
Псалмы 145 / Пса 145
Псалмы 146 / Пса 146
Псалмы 147 / Пса 147
Псалмы 148 / Пса 148
Псалмы 149 / Пса 149
Псалмы 150 / Пса 150