A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Беларуская Біблія 2003

Псалмы 1061
Алілуя. Слаўце Госпада, бо Ён добры, бо навечна літасьць Ягоная!
2
Так хай скажуць уратаваныя Госпадам, як іх збавіў Ён ад рук ворага
3
і сабраў з краін, ад усходу і захаду, ад поўначы і мора.
4
Яны блукалі ў пустыні бязьлюднымі шляхамі, і не знаходзілі населенага горада;
5
цярпелі голад і смагу, душа іхняя тлелася ў іх.
6
Але паклікалі Госпада ў скрусе сваёй, і Ён выбавіў іх ад нягодаў іхніх,
7
і павёў іх простай дарогай, каб яны ішлі да населенага горада.
8
Хай славяць Госпада за ласку Ягоную і за дзівосныя дзеі Ягоныя для сыноў чалавечых:
9
бо Ён спатоліў душу спрагненую, і душу сьмяглую напоўніў дабром.
10
Яны сядзелі ў цемры і ў засені сьмяротнай, скаваныя скрухаю і жалезам;
11
бо не ўпакорваліся словам Божым і волю Ўсявышняга занядбалі.
12
Ён упакорыў ім сэрца працаю; і яны зьнемаглі, і ня было памочніка.
13
Але паклікалі Госпада ў скрусе сваёй, і Ён выратаваў іх ад бедстваў іхніх,
14
вывеў іх зь цемры і засені сьмяротнай, і разарваў іхнія путы.
15
Хай славяць Госпада за ласку Ягоную і за цудоўныя справы Ягоныя для сыноў чалавечых:
16
бо Ён разбурыў браму медную, і жалезныя кайданы паламаў.
17
Неразумныя цярпелі за беззаконныя шляхі свае і за няпраўды свае;
18
усякаю ежаю грэбавала душа іх, і яны набліжаліся да брамы сьмерці.
19
Але паклікалі Госпада ў скрусе сваёй, і Ён уратаваў іх у іхняй нягодзе;
20
паслаў слова Сваё, і ацаліў іх, і выбавіў іх ад магілаў іхніх.
21
Хай славяць Госпада за ласку Ягоную і за цудоўныя дзеі Ягоныя сынам чалавечым!
22
Хай прыносяць Яму ахвяру хвалы, і хай абвяшчаюць пра справы Ягоныя песьняю!
23
Хто выпраўляецца на караблях у мора, хто справы ўчыняе на водах вялікіх, —
24
бачыць Гасподнія дзеі і цуды Ягоныя ў бездані:
25
Ён маўляе, — і паўстае буйны вецер, і высока падымае хвалі яго:
26
узыходзяць да неба, ападаюць у бездань; душа іхняя растае ў нягодах;
27
яны кружацца і хістаюцца, нібы п’яныя, і ўся мудрасьць іхняя зьнікае.
28
Але паклікалі Госпада ў скрусе сваёй, і Ён вывеў іх зь нягодаў іхніх.
29
Ён ператварае буру ў цішыню, і хвалі сунімаюцца.
30
І радуюцца, што яны суцішыліся, і Ён прыводзіць іх да жаданае прыстані.
31
Хай славяць Госпада за ласку Ягоную і за дзівосныя дзеі Ягоныя сынам чалавечым!
32
Хай славяць Яго на сходзе народным, і хай славяць Яго ў гурце старэйшынаў!
33
Ён ператварае рэкі ў пустыню і крыніцы вады — у сушу,
34
зямлю пладавітую — у саланчак, за бязбожнасьць тых, што жывуць на ёй.
35
Ён ператварае пустыню ў возера, і зямлю высахлую — у крыніцу вады;
36
і пасяляе там спрагненых, і яны будуюць горад, каб жыць у ім;
37
засяваюць палеткі, садзяць вінаграднікі, якія родзяць ім багатыя плады.
38
Ён дабраслаўляе іх, і яны вельмі памнажаюцца, і ў іх быдла ня менее.
39
Паменшыліся яны, і ўпалі ад прыгнёту, гароты і скрухі;
40
Ён вылівае зьнявагу на князёў, і пакідае іх блукаць у пустыні, дзе дарог няма.
41
А гаротнага выцягвае з гароты, і род ягоны памнажае, як статак авечак.
42
Праведнікі бачаць гэта, і радуюцца, а ўсякае няверства засланяе вусны свае.
43
Хто мудры, той заўважыць гэта, і зразумее ласку Госпада.Псалмы 106:1
Псалмы 106:2
Псалмы 106:3
Псалмы 106:4
Псалмы 106:5
Псалмы 106:6
Псалмы 106:7
Псалмы 106:8
Псалмы 106:9
Псалмы 106:10
Псалмы 106:11
Псалмы 106:12
Псалмы 106:13
Псалмы 106:14
Псалмы 106:15
Псалмы 106:16
Псалмы 106:17
Псалмы 106:18
Псалмы 106:19
Псалмы 106:20
Псалмы 106:21
Псалмы 106:22
Псалмы 106:23
Псалмы 106:24
Псалмы 106:25
Псалмы 106:26
Псалмы 106:27
Псалмы 106:28
Псалмы 106:29
Псалмы 106:30
Псалмы 106:31
Псалмы 106:32
Псалмы 106:33
Псалмы 106:34
Псалмы 106:35
Псалмы 106:36
Псалмы 106:37
Псалмы 106:38
Псалмы 106:39
Псалмы 106:40
Псалмы 106:41
Псалмы 106:42
Псалмы 106:43


Псалмы 1 / Пса 1
Псалмы 2 / Пса 2
Псалмы 3 / Пса 3
Псалмы 4 / Пса 4
Псалмы 5 / Пса 5
Псалмы 6 / Пса 6
Псалмы 7 / Пса 7
Псалмы 8 / Пса 8
Псалмы 9 / Пса 9
Псалмы 10 / Пса 10
Псалмы 11 / Пса 11
Псалмы 12 / Пса 12
Псалмы 13 / Пса 13
Псалмы 14 / Пса 14
Псалмы 15 / Пса 15
Псалмы 16 / Пса 16
Псалмы 17 / Пса 17
Псалмы 18 / Пса 18
Псалмы 19 / Пса 19
Псалмы 20 / Пса 20
Псалмы 21 / Пса 21
Псалмы 22 / Пса 22
Псалмы 23 / Пса 23
Псалмы 24 / Пса 24
Псалмы 25 / Пса 25
Псалмы 26 / Пса 26
Псалмы 27 / Пса 27
Псалмы 28 / Пса 28
Псалмы 29 / Пса 29
Псалмы 30 / Пса 30
Псалмы 31 / Пса 31
Псалмы 32 / Пса 32
Псалмы 33 / Пса 33
Псалмы 34 / Пса 34
Псалмы 35 / Пса 35
Псалмы 36 / Пса 36
Псалмы 37 / Пса 37
Псалмы 38 / Пса 38
Псалмы 39 / Пса 39
Псалмы 40 / Пса 40
Псалмы 41 / Пса 41
Псалмы 42 / Пса 42
Псалмы 43 / Пса 43
Псалмы 44 / Пса 44
Псалмы 45 / Пса 45
Псалмы 46 / Пса 46
Псалмы 47 / Пса 47
Псалмы 48 / Пса 48
Псалмы 49 / Пса 49
Псалмы 50 / Пса 50
Псалмы 51 / Пса 51
Псалмы 52 / Пса 52
Псалмы 53 / Пса 53
Псалмы 54 / Пса 54
Псалмы 55 / Пса 55
Псалмы 56 / Пса 56
Псалмы 57 / Пса 57
Псалмы 58 / Пса 58
Псалмы 59 / Пса 59
Псалмы 60 / Пса 60
Псалмы 61 / Пса 61
Псалмы 62 / Пса 62
Псалмы 63 / Пса 63
Псалмы 64 / Пса 64
Псалмы 65 / Пса 65
Псалмы 66 / Пса 66
Псалмы 67 / Пса 67
Псалмы 68 / Пса 68
Псалмы 69 / Пса 69
Псалмы 70 / Пса 70
Псалмы 71 / Пса 71
Псалмы 72 / Пса 72
Псалмы 73 / Пса 73
Псалмы 74 / Пса 74
Псалмы 75 / Пса 75
Псалмы 76 / Пса 76
Псалмы 77 / Пса 77
Псалмы 78 / Пса 78
Псалмы 79 / Пса 79
Псалмы 80 / Пса 80
Псалмы 81 / Пса 81
Псалмы 82 / Пса 82
Псалмы 83 / Пса 83
Псалмы 84 / Пса 84
Псалмы 85 / Пса 85
Псалмы 86 / Пса 86
Псалмы 87 / Пса 87
Псалмы 88 / Пса 88
Псалмы 89 / Пса 89
Псалмы 90 / Пса 90
Псалмы 91 / Пса 91
Псалмы 92 / Пса 92
Псалмы 93 / Пса 93
Псалмы 94 / Пса 94
Псалмы 95 / Пса 95
Псалмы 96 / Пса 96
Псалмы 97 / Пса 97
Псалмы 98 / Пса 98
Псалмы 99 / Пса 99
Псалмы 100 / Пса 100
Псалмы 101 / Пса 101
Псалмы 102 / Пса 102
Псалмы 103 / Пса 103
Псалмы 104 / Пса 104
Псалмы 105 / Пса 105
Псалмы 106 / Пса 106
Псалмы 107 / Пса 107
Псалмы 108 / Пса 108
Псалмы 109 / Пса 109
Псалмы 110 / Пса 110
Псалмы 111 / Пса 111
Псалмы 112 / Пса 112
Псалмы 113 / Пса 113
Псалмы 114 / Пса 114
Псалмы 115 / Пса 115
Псалмы 116 / Пса 116
Псалмы 117 / Пса 117
Псалмы 118 / Пса 118
Псалмы 119 / Пса 119
Псалмы 120 / Пса 120
Псалмы 121 / Пса 121
Псалмы 122 / Пса 122
Псалмы 123 / Пса 123
Псалмы 124 / Пса 124
Псалмы 125 / Пса 125
Псалмы 126 / Пса 126
Псалмы 127 / Пса 127
Псалмы 128 / Пса 128
Псалмы 129 / Пса 129
Псалмы 130 / Пса 130
Псалмы 131 / Пса 131
Псалмы 132 / Пса 132
Псалмы 133 / Пса 133
Псалмы 134 / Пса 134
Псалмы 135 / Пса 135
Псалмы 136 / Пса 136
Псалмы 137 / Пса 137
Псалмы 138 / Пса 138
Псалмы 139 / Пса 139
Псалмы 140 / Пса 140
Псалмы 141 / Пса 141
Псалмы 142 / Пса 142
Псалмы 143 / Пса 143
Псалмы 144 / Пса 144
Псалмы 145 / Пса 145
Псалмы 146 / Пса 146
Псалмы 147 / Пса 147
Псалмы 148 / Пса 148
Псалмы 149 / Пса 149
Псалмы 150 / Пса 150