A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Беларуская Біблія 2003

Псалмы 1031
Псальма Давідава пра стварэньне сьвету. Дабраславі, душа мая, Госпада! Госпадзе, Божа мой! Ты дзівосна вялікі. Ты ўбраны ў славу і ў веліч,
2
Ты ўбіраешся ў сьвятло, як у шаты, прасьціраеш нябёсы, як заслону,
3
ладзіш над водамі вышынныя харомы Твае, робіш хмары Твае калясьніцаю, крочыш на крылах ветру.
4
Ты творыш анёлаў Тваіх з духаў, слуг Тваіх — з вагню палымянага.
5
Ты паставіў зямлю на цьвёрдых асновах: не пахісьнецца яна векавечна.
6
Безданьню, як вопраткаю, накрыў Ты яе; на горах воды стаяць.
7
Ад пагрозы Тваёй уцякаюць яны, ад голасу грому Твайго пабеглі яны;
8
узыходзяць на горы, сыходзяць у даліны, на месца, якое Ты ім назначыў.
9
Ты паклаў мяжу, якой не пяройдуць, і ня вернуцца зямлю пакрыць.
10
Ты паслаў крыніцы ў даліны; паміж гор цякуць воды,
11
пояць усіх зьвяроў польных; дзікія аслы спатольваюць смагу сваю.
12
Каля іх жывуць птушкі нябесныя, з гольля падаюць галасы.
13
Ты напойваеш горы з вышыняў Тваіх, плёнам дзеяў Тваіх зямля насычаецца.
14
Ты росьціш быдлу траву, і зеляніну на спажытак чалавеку, каб ежу зь зямлі здабываў,
15
і віно, якое вяселіць сэрца чалавеку, і алей, ад якога блішчыць твар ягоны, і хлеб, які мацуе сэрца чалавеку.
16
Насычаюцца дрэвы Госпада, кедры Ліванскія, якія Ён пасадзіў;
17
на іх гняздуюцца птушкі: яліны — пад гняздо буслам,
18
высокія горы — сарнам; каменныя скалы — сховы зайцам.
19
Ён стварыў месяц на азначэньне часу; сонца ведае свой захад.
20
Ты прасьціраеш цемру, і бывае ноч: уначы бадзяюцца ўсе лясныя зьвяры;
21
ільвы, якія рыкаюць па здабычы і просяць у Бога ежы сабе.
22
Устае сонца, і яны зьбіраюцца і кладуцца ў свае логвішчы;
23
выходзіць чалавек на дзеі свае і на працу сваю да вечара.
24
Як многа дзеяў Тваіх, Госпадзе! Усё стварыў Ты мудра; зямля поўная твораў Тваіх.
25
Гэта мора — вялікае і шырокае: там паўзуны, якім ліку няма, жывёлы малыя і вялікія;
26
там плаваюць караблі, там гэты левіяфан, якога Ты стварыў гуляць у ім.
27
Усе яны ад Цябе чакаюць, каб Ты даў ім ежу сваечасова.
28
Даеш ім — прымаюць; адкрываеш далоню Тваю — насычаюцца дабром;
29
схаваеш аблічча Тваё — палохаюцца; забіраеш у іх дух — паміраюць, і ў пыл свой вяртаюцца.
30
пашлеш дух Твой — ствараюцца, і Ты абнаўляеш улоньне зямлі.
31
Хай будзе Госпаду слава навечна; хай радуецца Гасподзь дзеямі Сваімі.
32
Паглядзіць на зямлю, і яна трасецца; дакранецца да гор, і дымяцца.
33
Буду сьпяваць Госпаду ўсё жыцьцё маё, буду сьпяваць Богу майму, пакуль я ёсьць.
34
Хай Яму паспрыяе песьня мая; буду радавацца ў Госпадзе.
35
Хай зьнікнуць грэшнікі зь зямлі, і бязбожных хай болей ня будзе. Дабраславі, душа мая, Госпада! Алілуя!Псалмы 103:1

Псалмы 103:2

Псалмы 103:3

Псалмы 103:4

Псалмы 103:5

Псалмы 103:6

Псалмы 103:7

Псалмы 103:8

Псалмы 103:9

Псалмы 103:10

Псалмы 103:11

Псалмы 103:12

Псалмы 103:13

Псалмы 103:14

Псалмы 103:15

Псалмы 103:16

Псалмы 103:17

Псалмы 103:18

Псалмы 103:19

Псалмы 103:20

Псалмы 103:21

Псалмы 103:22

Псалмы 103:23

Псалмы 103:24

Псалмы 103:25

Псалмы 103:26

Псалмы 103:27

Псалмы 103:28

Псалмы 103:29

Псалмы 103:30

Псалмы 103:31

Псалмы 103:32

Псалмы 103:33

Псалмы 103:34

Псалмы 103:35Псалмы 1 / Пса 1

Псалмы 2 / Пса 2

Псалмы 3 / Пса 3

Псалмы 4 / Пса 4

Псалмы 5 / Пса 5

Псалмы 6 / Пса 6

Псалмы 7 / Пса 7

Псалмы 8 / Пса 8

Псалмы 9 / Пса 9

Псалмы 10 / Пса 10

Псалмы 11 / Пса 11

Псалмы 12 / Пса 12

Псалмы 13 / Пса 13

Псалмы 14 / Пса 14

Псалмы 15 / Пса 15

Псалмы 16 / Пса 16

Псалмы 17 / Пса 17

Псалмы 18 / Пса 18

Псалмы 19 / Пса 19

Псалмы 20 / Пса 20

Псалмы 21 / Пса 21

Псалмы 22 / Пса 22

Псалмы 23 / Пса 23

Псалмы 24 / Пса 24

Псалмы 25 / Пса 25

Псалмы 26 / Пса 26

Псалмы 27 / Пса 27

Псалмы 28 / Пса 28

Псалмы 29 / Пса 29

Псалмы 30 / Пса 30

Псалмы 31 / Пса 31

Псалмы 32 / Пса 32

Псалмы 33 / Пса 33

Псалмы 34 / Пса 34

Псалмы 35 / Пса 35

Псалмы 36 / Пса 36

Псалмы 37 / Пса 37

Псалмы 38 / Пса 38

Псалмы 39 / Пса 39

Псалмы 40 / Пса 40

Псалмы 41 / Пса 41

Псалмы 42 / Пса 42

Псалмы 43 / Пса 43

Псалмы 44 / Пса 44

Псалмы 45 / Пса 45

Псалмы 46 / Пса 46

Псалмы 47 / Пса 47

Псалмы 48 / Пса 48

Псалмы 49 / Пса 49

Псалмы 50 / Пса 50

Псалмы 51 / Пса 51

Псалмы 52 / Пса 52

Псалмы 53 / Пса 53

Псалмы 54 / Пса 54

Псалмы 55 / Пса 55

Псалмы 56 / Пса 56

Псалмы 57 / Пса 57

Псалмы 58 / Пса 58

Псалмы 59 / Пса 59

Псалмы 60 / Пса 60

Псалмы 61 / Пса 61

Псалмы 62 / Пса 62

Псалмы 63 / Пса 63

Псалмы 64 / Пса 64

Псалмы 65 / Пса 65

Псалмы 66 / Пса 66

Псалмы 67 / Пса 67

Псалмы 68 / Пса 68

Псалмы 69 / Пса 69

Псалмы 70 / Пса 70

Псалмы 71 / Пса 71

Псалмы 72 / Пса 72

Псалмы 73 / Пса 73

Псалмы 74 / Ps 74

Псалмы 75 / Ps 75

Псалмы 76 / Ps 76

Псалмы 77 / Ps 77

Псалмы 78 / Ps 78

Псалмы 79 / Ps 79

Псалмы 80 / Ps 80

Псалмы 81 / Ps 81

Псалмы 82 / Ps 82

Псалмы 83 / Ps 83

Псалмы 84 / Ps 84

Псалмы 85 / Ps 85

Псалмы 86 / Ps 86

Псалмы 87 / Ps 87

Псалмы 88 / Ps 88

Псалмы 89 / Ps 89

Псалмы 90 / Ps 90

Псалмы 91 / Ps 91

Псалмы 92 / Ps 92

Псалмы 93 / Ps 93

Псалмы 94 / Ps 94

Псалмы 95 / Ps 95

Псалмы 96 / Ps 96

Псалмы 97 / Ps 97

Псалмы 98 / Ps 98

Псалмы 99 / Ps 99

Псалмы 100 / Ps 100

Псалмы 101 / Ps 101

Псалмы 102 / Ps 102

Псалмы 103 / Ps 103

Псалмы 104 / Ps 104

Псалмы 105 / Ps 105

Псалмы 106 / Ps 106

Псалмы 107 / Ps 107

Псалмы 108 / Ps 108

Псалмы 109 / Ps 109

Псалмы 110 / Ps 110

Псалмы 111 / Ps 111

Псалмы 112 / Ps 112

Псалмы 113 / Ps 113

Псалмы 114 / Ps 114

Псалмы 115 / Ps 115

Псалмы 116 / Ps 116

Псалмы 117 / Ps 117

Псалмы 118 / Ps 118

Псалмы 119 / Ps 119

Псалмы 120 / Ps 120

Псалмы 121 / Ps 121

Псалмы 122 / Ps 122

Псалмы 123 / Ps 123

Псалмы 124 / Ps 124

Псалмы 125 / Ps 125

Псалмы 126 / Ps 126

Псалмы 127 / Ps 127

Псалмы 128 / Ps 128

Псалмы 129 / Ps 129

Псалмы 130 / Ps 130

Псалмы 131 / Ps 131

Псалмы 132 / Ps 132

Псалмы 133 / Ps 133

Псалмы 134 / Ps 134

Псалмы 135 / Ps 135

Псалмы 136 / Ps 136

Псалмы 137 / Ps 137

Псалмы 138 / Ps 138

Псалмы 139 / Ps 139

Псалмы 140 / Ps 140

Псалмы 141 / Ps 141

Псалмы 142 / Ps 142

Псалмы 143 / Ps 143

Псалмы 144 / Ps 144

Псалмы 145 / Ps 145

Псалмы 146 / Ps 146

Псалмы 147 / Ps 147

Псалмы 148 / Ps 148

Псалмы 149 / Ps 149

Псалмы 150 / Ps 150