Instagram
English
A A A A A
Беларуская Біблія 2003
Псалмы 103
1
Псальма Давідава пра стварэньне сьвету. Дабраславі, душа мая, Госпада! Госпадзе, Божа мой! Ты дзівосна вялікі. Ты ўбраны ў славу і ў веліч,
2
Ты ўбіраешся ў сьвятло, як у шаты, прасьціраеш нябёсы, як заслону,
3
ладзіш над водамі вышынныя харомы Твае, робіш хмары Твае калясьніцаю, крочыш на крылах ветру.
4
Ты творыш анёлаў Тваіх з духаў, слуг Тваіх — з вагню палымянага.
5
Ты паставіў зямлю на цьвёрдых асновах: не пахісьнецца яна векавечна.
6
Безданьню, як вопраткаю, накрыў Ты яе; на горах воды стаяць.
7
Ад пагрозы Тваёй уцякаюць яны, ад голасу грому Твайго пабеглі яны;
8
узыходзяць на горы, сыходзяць у даліны, на месца, якое Ты ім назначыў.
9
Ты паклаў мяжу, якой не пяройдуць, і ня вернуцца зямлю пакрыць.
10
Ты паслаў крыніцы ў даліны; паміж гор цякуць воды,
11
пояць усіх зьвяроў польных; дзікія аслы спатольваюць смагу сваю.
12
Каля іх жывуць птушкі нябесныя, з гольля падаюць галасы.
13
Ты напойваеш горы з вышыняў Тваіх, плёнам дзеяў Тваіх зямля насычаецца.
14
Ты росьціш быдлу траву, і зеляніну на спажытак чалавеку, каб ежу зь зямлі здабываў,
15
і віно, якое вяселіць сэрца чалавеку, і алей, ад якога блішчыць твар ягоны, і хлеб, які мацуе сэрца чалавеку.
16
Насычаюцца дрэвы Госпада, кедры Ліванскія, якія Ён пасадзіў;
17
на іх гняздуюцца птушкі: яліны — пад гняздо буслам,
18
высокія горы — сарнам; каменныя скалы — сховы зайцам.
19
Ён стварыў месяц на азначэньне часу; сонца ведае свой захад.
20
Ты прасьціраеш цемру, і бывае ноч: уначы бадзяюцца ўсе лясныя зьвяры;
21
ільвы, якія рыкаюць па здабычы і просяць у Бога ежы сабе.
22
Устае сонца, і яны зьбіраюцца і кладуцца ў свае логвішчы;
23
выходзіць чалавек на дзеі свае і на працу сваю да вечара.
24
Як многа дзеяў Тваіх, Госпадзе! Усё стварыў Ты мудра; зямля поўная твораў Тваіх.
25
Гэта мора — вялікае і шырокае: там паўзуны, якім ліку няма, жывёлы малыя і вялікія;
26
там плаваюць караблі, там гэты левіяфан, якога Ты стварыў гуляць у ім.
27
Усе яны ад Цябе чакаюць, каб Ты даў ім ежу сваечасова.
28
Даеш ім — прымаюць; адкрываеш далоню Тваю — насычаюцца дабром;
29
схаваеш аблічча Тваё — палохаюцца; забіраеш у іх дух — паміраюць, і ў пыл свой вяртаюцца.
30
пашлеш дух Твой — ствараюцца, і Ты абнаўляеш улоньне зямлі.
31
Хай будзе Госпаду слава навечна; хай радуецца Гасподзь дзеямі Сваімі.
32
Паглядзіць на зямлю, і яна трасецца; дакранецца да гор, і дымяцца.
33
Буду сьпяваць Госпаду ўсё жыцьцё маё, буду сьпяваць Богу майму, пакуль я ёсьць.
34
Хай Яму паспрыяе песьня мая; буду радавацца ў Госпадзе.
35
Хай зьнікнуць грэшнікі зь зямлі, і бязбожных хай болей ня будзе. Дабраславі, душа мая, Госпада! Алілуя!
Псалмы 103:1
Псалмы 103:2
Псалмы 103:3
Псалмы 103:4
Псалмы 103:5
Псалмы 103:6
Псалмы 103:7
Псалмы 103:8
Псалмы 103:9
Псалмы 103:10
Псалмы 103:11
Псалмы 103:12
Псалмы 103:13
Псалмы 103:14
Псалмы 103:15
Псалмы 103:16
Псалмы 103:17
Псалмы 103:18
Псалмы 103:19
Псалмы 103:20
Псалмы 103:21
Псалмы 103:22
Псалмы 103:23
Псалмы 103:24
Псалмы 103:25
Псалмы 103:26
Псалмы 103:27
Псалмы 103:28
Псалмы 103:29
Псалмы 103:30
Псалмы 103:31
Псалмы 103:32
Псалмы 103:33
Псалмы 103:34
Псалмы 103:35
Псалмы 1 / Пса 1
Псалмы 2 / Пса 2
Псалмы 3 / Пса 3
Псалмы 4 / Пса 4
Псалмы 5 / Пса 5
Псалмы 6 / Пса 6
Псалмы 7 / Пса 7
Псалмы 8 / Пса 8
Псалмы 9 / Пса 9
Псалмы 10 / Пса 10
Псалмы 11 / Пса 11
Псалмы 12 / Пса 12
Псалмы 13 / Пса 13
Псалмы 14 / Пса 14
Псалмы 15 / Пса 15
Псалмы 16 / Пса 16
Псалмы 17 / Пса 17
Псалмы 18 / Пса 18
Псалмы 19 / Пса 19
Псалмы 20 / Пса 20
Псалмы 21 / Пса 21
Псалмы 22 / Пса 22
Псалмы 23 / Пса 23
Псалмы 24 / Пса 24
Псалмы 25 / Пса 25
Псалмы 26 / Пса 26
Псалмы 27 / Пса 27
Псалмы 28 / Пса 28
Псалмы 29 / Пса 29
Псалмы 30 / Пса 30
Псалмы 31 / Пса 31
Псалмы 32 / Пса 32
Псалмы 33 / Пса 33
Псалмы 34 / Пса 34
Псалмы 35 / Пса 35
Псалмы 36 / Пса 36
Псалмы 37 / Пса 37
Псалмы 38 / Пса 38
Псалмы 39 / Пса 39
Псалмы 40 / Пса 40
Псалмы 41 / Пса 41
Псалмы 42 / Пса 42
Псалмы 43 / Пса 43
Псалмы 44 / Пса 44
Псалмы 45 / Пса 45
Псалмы 46 / Пса 46
Псалмы 47 / Пса 47
Псалмы 48 / Пса 48
Псалмы 49 / Пса 49
Псалмы 50 / Пса 50
Псалмы 51 / Пса 51
Псалмы 52 / Пса 52
Псалмы 53 / Пса 53
Псалмы 54 / Пса 54
Псалмы 55 / Пса 55
Псалмы 56 / Пса 56
Псалмы 57 / Пса 57
Псалмы 58 / Пса 58
Псалмы 59 / Пса 59
Псалмы 60 / Пса 60
Псалмы 61 / Пса 61
Псалмы 62 / Пса 62
Псалмы 63 / Пса 63
Псалмы 64 / Пса 64
Псалмы 65 / Пса 65
Псалмы 66 / Пса 66
Псалмы 67 / Пса 67
Псалмы 68 / Пса 68
Псалмы 69 / Пса 69
Псалмы 70 / Пса 70
Псалмы 71 / Пса 71
Псалмы 72 / Пса 72
Псалмы 73 / Пса 73
Псалмы 74 / Пса 74
Псалмы 75 / Пса 75
Псалмы 76 / Пса 76
Псалмы 77 / Пса 77
Псалмы 78 / Пса 78
Псалмы 79 / Пса 79
Псалмы 80 / Пса 80
Псалмы 81 / Пса 81
Псалмы 82 / Пса 82
Псалмы 83 / Пса 83
Псалмы 84 / Пса 84
Псалмы 85 / Пса 85
Псалмы 86 / Пса 86
Псалмы 87 / Пса 87
Псалмы 88 / Пса 88
Псалмы 89 / Пса 89
Псалмы 90 / Пса 90
Псалмы 91 / Пса 91
Псалмы 92 / Пса 92
Псалмы 93 / Пса 93
Псалмы 94 / Пса 94
Псалмы 95 / Пса 95
Псалмы 96 / Пса 96
Псалмы 97 / Пса 97
Псалмы 98 / Пса 98
Псалмы 99 / Пса 99
Псалмы 100 / Пса 100
Псалмы 101 / Пса 101
Псалмы 102 / Пса 102
Псалмы 103 / Пса 103
Псалмы 104 / Пса 104
Псалмы 105 / Пса 105
Псалмы 106 / Пса 106
Псалмы 107 / Пса 107
Псалмы 108 / Пса 108
Псалмы 109 / Пса 109
Псалмы 110 / Пса 110
Псалмы 111 / Пса 111
Псалмы 112 / Пса 112
Псалмы 113 / Пса 113
Псалмы 114 / Пса 114
Псалмы 115 / Пса 115
Псалмы 116 / Пса 116
Псалмы 117 / Пса 117
Псалмы 118 / Пса 118
Псалмы 119 / Пса 119
Псалмы 120 / Пса 120
Псалмы 121 / Пса 121
Псалмы 122 / Пса 122
Псалмы 123 / Пса 123
Псалмы 124 / Пса 124
Псалмы 125 / Пса 125
Псалмы 126 / Пса 126
Псалмы 127 / Пса 127
Псалмы 128 / Пса 128
Псалмы 129 / Пса 129
Псалмы 130 / Пса 130
Псалмы 131 / Пса 131
Псалмы 132 / Пса 132
Псалмы 133 / Пса 133
Псалмы 134 / Пса 134
Псалмы 135 / Пса 135
Псалмы 136 / Пса 136
Псалмы 137 / Пса 137
Псалмы 138 / Пса 138
Псалмы 139 / Пса 139
Псалмы 140 / Пса 140
Псалмы 141 / Пса 141
Псалмы 142 / Пса 142
Псалмы 143 / Пса 143
Псалмы 144 / Пса 144
Псалмы 145 / Пса 145
Псалмы 146 / Пса 146
Псалмы 147 / Пса 147
Псалмы 148 / Пса 148
Псалмы 149 / Пса 149
Псалмы 150 / Пса 150