A A A A A
Беларуская Біблія 2003

Прытчы 11

  Няправільныя вагі — агідныя Го­спаду, а правільныя вагі ўпадабаньне Яму.

  Прыйдзе пыхлівасьць, прыйдзе і ганьба; а са сьціплымі — мудрасьць.

  Беззаганнасьць будзе кіраваць па­божнымі, а хітрасьць вераломных загубіць іх.

  Не паможа багацьце ў дзень гневу; а праўда ўратуе ад сьмерці.

  Праўда беззаганнага прастуе дарогу яму, а бязбожны ўпадзе ад бязбожнасьці сваёй.

  Праўда пабожных ратуе іх, а бяз­божнікі будуць злоўлены беззаконьнем сваім.

  Надзея бязбожніка зьнікае пры сьмерці, і спадзяваньне бязбожных зьнікае.

  Праведніку ёсьць ратунак зь ня­годы, а замест яго трапляе ў яе бязбожны.

  Вуснамі крывадушнік нішчыць блізкага свайго, а праведнікі пра­зорлівасьцю ратуюцца.

१०

  З дабрадзенства праведнікаў раду­ецца горад, а як гіне бязбожны — сьпявае.

११

  Дабраславеньнем праведных уз­вышаецца горад, а вуснамі бязбожнікаў руйнуецца.

१२

  Недавумак пагарджае блізкім сваім; а разумны чалавек маўчыць.

१३

  Хто ходзіць у паклёпніках, той ад­крывае таямніцу; а верны чалавек яе ха­вае.

१४

  Дзе няма добрае рады, там зане­падае народ, а пры многіх радцах — даб­радзенствуе.

१५

  Ліха той сабе спрычыняе, хто па­ручаецца за староньняга; а хто ненавідзіць заруку, той у бясьпецы.

१६

  Жанчына з добрым норавам зда­бывае гонар, а працавітыя дасягаюць ба­гацьця.

१७

  Чалавек мілажальны дабрачыніць душы сваёй, а жорсткі сэрцам разбурае плоць сваю.

१८

  Бязбожны робіць справу ненад­зейную, а таму, хто сее праўду — узнага­рода пэўная.

१९

  Праведнасьць вядзе да жыцьця, а хто імкнецца да ліхога, імкнецца да сьмерці сваёй.

२०

  Агіда Госпаду — падступныя сэр­цам; а падабаецца Яму, хто ў бес­пахібнасьці ходзіць.

२१

  Можна паручыцца, што грэшнік не застанецца без пакараньня; а насеньне праведных уратуецца.

२२

  Што залатое колца ў лычы ў сьвіньні, тое жанчына прыгожая і — не­разумная.

२३

  Жаданьне праведных — толькі дабро, надзея бязбожных — гнеў.

२४

  Адзін сыпле шчодра і яму яшчэ дадаецца; а другі звыш меры ашчадлівы, і аднак жа бяднее.

२५

  Дабрачынная душа будзе насы­чана, і хто напойвае іншых, той і сам на­поены будзе.

२६

  Хто хавае ў сябе збожжа, таго на­род кляне; і дабраслаўляе таго, хто прадае.

२७

  Хто імкнецца да дабра, той шукае Божае ласкі; а хто шукае благога, да таго яно і прыходзіць.

२८

  Хто спадзяецца на багацьце сваё, упадзе; а праведнікі, як лісьце, зазеляне­юць.

२९

  Хто разладжвае дом свой, успад­куе вецер, а неразумны будзе слугаваць мудраму.

३०

  Плод праведніка — дрэва жыцьця, а мудры яднае душы.

३१

  Так аддаецца на зямлі праведніку, тым болей бязбожнаму і грэшніку.

Hindi ERV 2010
Easy-to-Read Version Copyright © 2010 World Bible Translation Center