A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Biblia Basque (EAB) 2008

Actes 141
Ikonion ere, Paulo eta Bernabe juduen sinagogan sartu ziren eta, hain ongi hitz egin zutenez, judu eta greziar askok sinetsi zuen.
2
Baina sinetsi ez zuten juduek jentilak zirikatu zituzten eta senideen aurka gogo-gaiztotu.
3
Hala eta guztiz ere, Paulo eta Bernabe luzaroan egon ziren bertan, Jaunari buruz ausarki hitz eginez; eta Jaunak, mirariak eta egintza harrigarriak egiteko dohaina haiei emanez, bere onginahiari buruzko mezua baiesten zuen.
4
Hiriko jendea bi aldetara jarri zen, batzuk juduen alde eta besteak apostoluen alde.
5
Halako batean, ordea, jentilek eta juduek, agintariekin batera, gogorrera jo eta apostoluak harrika hiltzea erabaki zuten;
6
baina Paulok eta Bernabek, horretaz jabeturik, Likaoniako Listra eta Derbe herrixka eta inguruetara ihes egin zuten,
7
eta han ere berri ona zabaltzen jardun zuten.
8
Bazen Listran oinak elbarri zituen gizon bat; sekula oinez ibili gabea zen, jaiotzatik baitzegoen elbarri.
9
Paulori entzuten zegoen batean, Paulo begira-begira jarri zitzaion eta, sendatzeko adinako fedea bazuela ikusirik,
10
oihu handiz esan zion: «Jarri tente oinen gainean!» Salto batean zutitu eta ibiltzen hasi zen.
11
Paulok egina ikustean, oihuka hasi zen jendea Likaoniako hizkuntzan: «Jainkoak jaitsi zaizkigu geure artera giza itxuran!»
12
Bernaberi Zeus deitzen zioten eta Paulori Hermes, hau baitzen hitz egiten zuena.
13
Hiriko sarreran zegoen Zeusen tenpluko apaizak zezenak ekarrarazi zituen, lore-sortaz apaindurik, hiriko ateetara, eta jendearekin batean oparitzat hil nahi zituen apostoluen omenez.
14
Ohartu zirenean, Bernabe eta Paulo apostoluak beren soingainekoak urratu eta jendartera oldartu ziren, deiadarka:
15
«Zer ari zarete? Gu ere gizakiak gara zuek bezalaxe, eta berri on hau adierazten dizuegu, hain zuzen: utz ditzazuela idolo hutsalak eta bihur zaiteztela Jainko biziarengana, zeru-lurrak eta itsasoa eta horietan dagoen guztia egin zituenagana.
16
Joandako gizaldietan Jainkoak herri bakoitzari bere bidetik joaten utzi dio,
17
baina ez bere burua ezagutzera eman gabe, egin dituen mesedeen bidez: euria eta urtaro aberatsak bidali dizkizue zerutik, eta janariz ase eta pozez bete zaituzte».
18
Hitz hauekin, nekez bada ere, kendu zioten jendeari oparia eskaintzeko asmoa.
19
Orduan, Antiokiatik eta Ikoniotik judu batzuk etorri ziren eta, jendea beren iritzira bildurik, Paulori harrika eman zioten, eta hiritik kanpora atera zuten arrastaka, hilda zegoelakoan.
20
Baina, ikasleak ondora bildu zitzaizkionean, Paulo jaiki eta berriro hirian sartu zen. Biharamunean, Derberantz atera zen Bernaberekin.
21
Hiri hartan berri ona zabaldu eta ikasle asko egin ondoren, Listrara, Ikoniora eta Antiokiara itzuli ziren.
22
Ikasleen gogoak bizkortzen zituzten bidenabar, fedean sendo irauteko adore emanez. «Larrialdi asko eraman behar dugu —esaten zieten— Jainkoaren erreinuan sartzeko».
23
Eliz elkarte bakoitzean arduradunak izendatu zituzten eta, otoitz eta barau egin ondoren, Jaunari gomendatu zizkioten, harengan sinetsi baitzuten.
24
Ondoren, Pisidian barrena, Panfiliara iritsi ziren.
25
Eta, Pergen mezua predikatu ondoren, Ataliara jaitsi ziren.
26
Han ontzia hartu zuten Antiokiarako, handik izan baitziren bidaliak burutu berria zuten egitekorako, Jainkoaren onginahiari gomendatuak izan ondoren.
27
Antiokiara iritsi zirenean, eliz elkartea bildu zuten eta Jainkoak beraien bidez egindako guztia azaldu zieten, baita jentilei federako atea nola ireki zien ere.
28
Paulo eta Bernabe bertan gelditu ziren denboraldi batean ikasleekin.Actes 14:1
Actes 14:2
Actes 14:3
Actes 14:4
Actes 14:5
Actes 14:6
Actes 14:7
Actes 14:8
Actes 14:9
Actes 14:10
Actes 14:11
Actes 14:12
Actes 14:13
Actes 14:14
Actes 14:15
Actes 14:16
Actes 14:17
Actes 14:18
Actes 14:19
Actes 14:20
Actes 14:21
Actes 14:22
Actes 14:23
Actes 14:24
Actes 14:25
Actes 14:26
Actes 14:27
Actes 14:28


Actes 1 / Act 1
Actes 2 / Act 2
Actes 3 / Act 3
Actes 4 / Act 4
Actes 5 / Act 5
Actes 6 / Act 6
Actes 7 / Act 7
Actes 8 / Act 8
Actes 9 / Act 9
Actes 10 / Act 10
Actes 11 / Act 11
Actes 12 / Act 12
Actes 13 / Act 13
Actes 14 / Act 14
Actes 15 / Act 15
Actes 16 / Act 16
Actes 17 / Act 17
Actes 18 / Act 18
Actes 19 / Act 19
Actes 20 / Act 20
Actes 21 / Act 21
Actes 22 / Act 22
Actes 23 / Act 23
Actes 24 / Act 24
Actes 25 / Act 25
Actes 26 / Act 26
Actes 27 / Act 27
Actes 28 / Act 28