A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Biblia Basque (EAB) 2008

Matthieu 191
Hitzaldi hau amaitu zuenean, Galileatik alde egin eta Judeako mugetan sartu zen Jesus, Jordan ibaiaz beste aldera igaroz.
2
Jende-multzo handiek jarraitu zioten eta Jesusek gaixoak sendatu zizkien.
3
Fariseu batzuek hurbildu eta, zertan harrapatuko, galdetu zioten: —Zilegi al zaio gizonari emaztea edozein arrazoigatik uztea?
4
Hark erantzun zien: —Ez al duzue irakurri Liburu Santuek diotena? Egileak hasieran gizaseme eta emakume egin zituela, alegia,
5
eta esan ziela: Horregatik, gizasemeak bere aita-amak utziko ditu eta emazteari elkartuko zaio, eta biak bat izango dira.
6
Beraz, aurrerantzean ez dira bi, bat baino. Horrela, bada, Jainkoak uztartu duena ez beza gizakiak aska.
7
Galdetu zioten: —Zergatik eman zuen, bada, Moisesek dibortzio-agiria idatzi eta emaztea uzteko baimena?
8
Jesusek erantzun zien: —Jainkoaren gauzetan itsu zaretelako eman zizuen Moisesek emaztea uzteko baimena, baina hasieran ez zen horrela.
9
Hona nik esan: Inork bere emaztea utzi eta beste bat hartzen badu —legearen kontra elkartuak ez badira behintzat — adulterio egiten du.
10
Orduan, ikasleek esan zioten: —Senar-emazteen arteko lotura horrelakoa bada, ez du merezi ezkontzea.
11
Jesusek erantzun zien: —Ez dira denak hori onartzeko gai, Jainkoak gai egiten dituenak baizik.
12
Batzuk ez dira ezkontzen jaiotzaz ezin dutelako; beste batzuk, giza eskuz ezinduak izan direlako; beste batzuk, berriz, Jainkoaren erregetzagatik hala erabaki dutelako. Onar dezakeenak onar beza.
13
Orduan, haurrak eraman zizkioten Jesusi, haien gain eskuak ezarriz otoitz egin zezan; ikasleek, berriz, haserre egiten zieten.
14
Jesusek esan zien: «Utzi haurrei niregana etortzen, ez galarazi, horrelakoek baitute Jainkoa errege».
15
Eta, haurrei eskuak ezarri ondoren, joan egin zen handik.
16
Behin batez, gazte batek Jesusengana hurbildu eta esan zion: —Maisu, zer onik egin behar dut, betiko bizia eskuratzeko?
17
Jesusek erantzun zion: —Zergatik galdetzen didazu onari buruz? Jainkoa bakarrik da ona. Betiko bizian sartu nahi baduzu, gorde aginduak.
18
—Zein agindu? —galdetu zion. Eta Jesusek: —Ez hil inor, ez egin adulteriorik, ez ostu, ez egin gezurrezko testigantzarik,
19
ohoratu aita-amak, eta maitatu lagun hurkoa zeure burua bezala.
20
Gazteak, orduan: —Hori guztia bete dut; zer falta dut oraindik?
21
Jesusek erantzun zion: —Guztiz ona izan nahi baduzu, zoaz, saldu zeure ondasunak eta eman behartsuei, zeure aberastasuna zeruan izan dezazun; gero, zatoz eta jarraitu niri.
22
Hitz hauek entzutean, atsekabez alde egin zuen gazteak, ondasun handien jabe baitzen.
23
Jesusek esan zien bere ikasleei: —Benetan diotsuet: Nekez sartuko dira aberatsak Jainkoaren erreinuan.
24
Berriro diotsuet: Orratzaren begitik gamelua igarotzea errazago, aberatsa Jainkoaren erreinuan sartzea baino.
25
Hitzok entzutean, ikasleek, erabat nahasturik, honela zioten: —Nor salba daiteke, orduan?
26
Jesusek begira-begira jarri eta esan zien: —Gizakientzat ezinezkoa da hori, baina Jainkoak dena dezake.
27
Orduan, Pedrok esan zion Jesusi: —Hara, guk dena utzi dugu zuri jarraitzeko. Zer izango da guretzat?
28
Jesusek erantzun: —Benetan diotsuet: Jainkoak mundu hau berregitean, Gizonaren Semea bere aintzazko tronuan eseriko denean, zuek ere, nire jarraitzaileok, hamabi tronutan eseriko zarete, Israelgo hamabi leinuak epaitzeko.
29
Eta niregatik etxeak, senideak, aita, ama, seme-alabak eta lurrak uzten dituenak, ehun halako jasoko du eta betiko bizia izango ondare.
30
Orain lehenengo diren asko azkeneko izango dira orduan, eta orain azkeneko direnak lehenengo.Matthieu 19:1
Matthieu 19:2
Matthieu 19:3
Matthieu 19:4
Matthieu 19:5
Matthieu 19:6
Matthieu 19:7
Matthieu 19:8
Matthieu 19:9
Matthieu 19:10
Matthieu 19:11
Matthieu 19:12
Matthieu 19:13
Matthieu 19:14
Matthieu 19:15
Matthieu 19:16
Matthieu 19:17
Matthieu 19:18
Matthieu 19:19
Matthieu 19:20
Matthieu 19:21
Matthieu 19:22
Matthieu 19:23
Matthieu 19:24
Matthieu 19:25
Matthieu 19:26
Matthieu 19:27
Matthieu 19:28
Matthieu 19:29
Matthieu 19:30


Matthieu 1 / Matt 1
Matthieu 2 / Matt 2
Matthieu 3 / Matt 3
Matthieu 4 / Matt 4
Matthieu 5 / Matt 5
Matthieu 6 / Matt 6
Matthieu 7 / Matt 7
Matthieu 8 / Matt 8
Matthieu 9 / Matt 9
Matthieu 10 / Matt 10
Matthieu 11 / Matt 11
Matthieu 12 / Matt 12
Matthieu 13 / Matt 13
Matthieu 14 / Matt 14
Matthieu 15 / Matt 15
Matthieu 16 / Matt 16
Matthieu 17 / Matt 17
Matthieu 18 / Matt 18
Matthieu 19 / Matt 19
Matthieu 20 / Matt 20
Matthieu 21 / Matt 21
Matthieu 22 / Matt 22
Matthieu 23 / Matt 23
Matthieu 24 / Matt 24
Matthieu 25 / Matt 25
Matthieu 26 / Matt 26
Matthieu 27 / Matt 27
Matthieu 28 / Matt 28