A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Biblia Basque (EAB) 2008

Jérémie 171
«Judaren bekatua burdinazko eztenaz idatzia dago, diamantezko puntaz zizelkatua, bere bihotz barruan, bere aldare-ertzetako adarretan.
2
Seme-alabak bezain gogoangarri dituzte aldare eta zutoin sakratuak, zuhaitz handien azpian eta muino-gailurretan,
3
mendian eta landan eraikitakoak. Judako herri hori, etsaien esku jarriko ditut zure aberastasunak eta altxorrak, lurralde osoan zehar, sasikultu-lekuetan, egin duzun bekatuagatik.
4
Utzi egin beharko duzu eman nizun ondarea. Zeure etsaien esklabo egingo zaitut ezagutzen ez duzun lurralde batean, nire haserrearen sua harrotu baituzu itzalezineko sugarretan».
5
Honela dio Jaunak: «Madarikatua konfiantza gizakiagan duena, giza indar hutsean oinarritzen dena eta niregandik urruntzen!
6
Basamortuko zuhaixkaren antzeko da: ez du sasoi onik izango, lur idorretan landatua, biziezineko lur gazitan.
7
«Bedeinkatua konfiantza niregan duena, euskarri ni nauena!
8
Ur ondoan landaturiko zuhaitzaren antzeko da: ur bizigarrietara zabalduko ditu sustraiak, sargoriari ez dio beldurrik: haren hostoak beti berde; lehorte-urtean ere hura lasai, ez dio uzten fruitua emateari.
9
«Ez da ezer giza bihotza baino maltzurragorik, sendaezinagorik. Nork antzeman berari?
10
Neuk, Jaunak, ikertzen eta aztertzen ditut gizakiaren buru-bihotzak, nori bere jokaeraren ordaina, bere egiteen merezia emateko.
11
«Bidegabeki aberasten dena besteren arrautzak berotzen dituen hegaztiaren antzeko da: sasoirik onenean ihes egingo dio aberastasunak, eta azkenean txorotzat hartuko dute».
12
Gure santutegia tronu ospetsua, hasieratik goian ezarria.
13
Zu zara, Jauna, Israelen itxaropena! Zapuzten zaituztenek porrot egingo dute; zuregandik urruntzen direnak kondenaturik daude, ur bizien iturria —zu, Jauna— zapuztu dutelako.
14
Jauna, senda nazazu eta sendatua geldituko naiz, salba nazazu eta salbatua izango. Zu zaitut goresten!
15
Jendeak esaten dit: «Non dira, bada, Jaunaren mehatxuak? Bete bitez!»
16
Nik ez diot muzin egin profeta izateari; halere, ez dut opa izan zoritxar-egunik. Badakizu zuk hori, neure eskariak aurrez aurre egin dizkizut eta.
17
Ez zaitez izan niretzat beldurgarri, zu, zoritxarrean babes zaitudan hori!
18
Huts eragiezu erasoka ari zaizkidanei, eta ez niri; jo bitza haiek beldurrak, eta ez ni. Bidali haiei zoritxarra, suntsi itzazu, suntsi erabat.
19
Jaunak esan zidan: «Zoaz eta ezar zaitez Judako erregeek sartu/irtenak egiteko erabiltzen duten Jerusalemgo ate nagusian; egizu gero gauza bera hiriko beste ate guztietan ere.
20
Eta ateetatik igarotzen diren guztiei —Judako erregeei, hirira datozen judatarrei eta Jerusalemgo bizilagunei— esan nire mezua entzuteko.
21
Hitz egin honela: Ez eraman inolako zamarik larunbatez, bizi nahi baduzue, ez sartu ezer Jerusalemgo ateetan barrena.
22
Larunbatean, ez atera zamarik zeuen etxetik, ez egin inolako lanik. Larunbata niri behar didazue sagaratu, zuen gurasoei agindu nien bezala.
23
Haiek ez zidaten aditu, ezta jaramonik egin ere; burugogor jarri ziren eta ez zuten obeditu, ez zentzatu nahi izan.
24
«Baina zuek benetan aditzen badidazue, hiri honetako ateetan barrena larunbatez zamarik eramaten ez baduzue, baizik eta egun hori niri sagaratzen badidazue, inolako lanik egin gabe,
25
orduan, Daviden tronuan esertzen diren erregeak sartuko dira hiri honetako ateetatik; guda-gurdietan eta zaldiz sartuko dira, beren buruzagiekin eta Judako eta Jerusalemgo bizilagunekin batera. Hiri hau bizilagunez betea egongo da beti.
26
Alde guztietatik etorriko da jendea, Judako herrietatik eta Jerusalemgo inguruetatik, Benjaminen herrialdetik eta Xefelatik, mendialdetik eta Negevetik, Jaunaren etxera erre-opariak eta sakrifizioak, labore-opariak, intsentsua eta gorespen-opariak ekarriz.
27
Baina nire agindua betetzen ez baduzue, larunbata niri sagaratzeko eta egun horretan Jerusalemgo ateetan zamarik ez sartzeko agindua betetzen ez baduzue, su emango diet hiriko ateei eta ez da itzaliko Jerusalemgo jauregiak kiskali arte».Jérémie 17:1
Jérémie 17:2
Jérémie 17:3
Jérémie 17:4
Jérémie 17:5
Jérémie 17:6
Jérémie 17:7
Jérémie 17:8
Jérémie 17:9
Jérémie 17:10
Jérémie 17:11
Jérémie 17:12
Jérémie 17:13
Jérémie 17:14
Jérémie 17:15
Jérémie 17:16
Jérémie 17:17
Jérémie 17:18
Jérémie 17:19
Jérémie 17:20
Jérémie 17:21
Jérémie 17:22
Jérémie 17:23
Jérémie 17:24
Jérémie 17:25
Jérémie 17:26
Jérémie 17:27


Jérémie 1 / Jér 1
Jérémie 2 / Jér 2
Jérémie 3 / Jér 3
Jérémie 4 / Jér 4
Jérémie 5 / Jér 5
Jérémie 6 / Jér 6
Jérémie 7 / Jér 7
Jérémie 8 / Jér 8
Jérémie 9 / Jér 9
Jérémie 10 / Jér 10
Jérémie 11 / Jér 11
Jérémie 12 / Jér 12
Jérémie 13 / Jér 13
Jérémie 14 / Jér 14
Jérémie 15 / Jér 15
Jérémie 16 / Jér 16
Jérémie 17 / Jér 17
Jérémie 18 / Jér 18
Jérémie 19 / Jér 19
Jérémie 20 / Jér 20
Jérémie 21 / Jér 21
Jérémie 22 / Jér 22
Jérémie 23 / Jér 23
Jérémie 24 / Jér 24
Jérémie 25 / Jér 25
Jérémie 26 / Jér 26
Jérémie 27 / Jér 27
Jérémie 28 / Jér 28
Jérémie 29 / Jér 29
Jérémie 30 / Jér 30
Jérémie 31 / Jér 31
Jérémie 32 / Jér 32
Jérémie 33 / Jér 33
Jérémie 34 / Jér 34
Jérémie 35 / Jér 35
Jérémie 36 / Jér 36
Jérémie 37 / Jér 37
Jérémie 38 / Jér 38
Jérémie 39 / Jér 39
Jérémie 40 / Jér 40
Jérémie 41 / Jér 41
Jérémie 42 / Jér 42
Jérémie 43 / Jér 43
Jérémie 44 / Jér 44
Jérémie 45 / Jér 45
Jérémie 46 / Jér 46
Jérémie 47 / Jér 47
Jérémie 48 / Jér 48
Jérémie 49 / Jér 49
Jérémie 50 / Jér 50
Jérémie 51 / Jér 51
Jérémie 52 / Jér 52