A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Biblia Basque (EAB) 2008

2 Samuel 221
Jaunak bere etsai guztietatik eta Saulen eskuetatik askatu zuenean, gorazarre hau kantatu zion Davidek Jaunari:
2
«Jauna da nire haitza, nire geriza, bera nire askatzailea,
3
ene Jainkoa nire harkaitz babesgarri, nire babeski eta indar salbatzailea, nire gotorlekua, nire ihesleku eta salbatzailea. Zuk nauzu indarkeria-zaleengandik salbatzen.
4
Goretsia Zu! Dei egin nion Jaunari, eta etsaiengandik salbatu ninduen.
5
Herio-uhinek inguratu ninduten, uholde gaiztoek ikaratu;
6
herio-leizeko lokarriek ninduten lotu, herio-sareek harrapatu.
7
«Larrialdian dei egin nion Jaunari, dei ene Jainkoari. Eta aditu zuen bere tenplutik nire oihua, haren belarrietaraino heldu zen nire deiadarra.
8
Ikaratu zen lurra eta dardaratu, zeruaren oinarriak mugitu, Jainkoaren haserreak baitzituen astindu.
9
Kea zerion sudurretik, su kiskalgarria, ikatz goriak ahotik.
10
Ireki zuen zerua eta jaitsi zen, oinpean hodei-lainoa zekarren.
11
Hegan zihoan hegaldun izakien gainean, haize-hegaletan agertu zen.
12
Bere inguruan etxolatzat hartu zituen ilunpeak, hodei-laino euritsuak.
13
Haren aurrean distira, su-garretan ikatz goriak.
14
«Ortzitik trumoia joarazi zuen Jaunak, deiadar egin Goi-goikoak.
15
Geziak jaurtiz sakabanatu zituen, tximista eginez ihes eragin.
16
Itsas hondoa agertu zen, lurraren oinarriak agerian jarri Jaunaren orroaz, haren haserre-ziztuaz.
17
«Goitik eskua luzatuz hartu ninduen eta uholdetik atera.
18
Etsai indartsuagandik salbatu ninduen, ni baino indartsuago ziren arerioengandik.
19
Lur joa nengoenean eraso zidaten, baina Jauna izan nuen euskarri.
20
Zabaldira atera ninduen, maite nauelako libratu.
21
«Neure zuzentasunaren ordaina eman dit Jaunak, neure jokabide garbiaren saria.
22
Jaunaren bideari jarraitu baitiot, ez naiz Jainkoarengandik urrundu.
23
Haren aginduak oro aurrean izan ditut beti, eta ez naiz saihestu haren arauetatik.
24
Haren aurrean zintzo izan naiz, ez dut batere bekaturik egin.
25
Neure zuzentasunaren ordaina eman dit Jaunak, beraren begietan garbi jokatu dut eta.
26
«Leialarentzat leial zara, zintzoarentzat zintzo,
27
asmo garbikoarentzat garbi, asmo txarrekoarentzat zorrotz.
28
Zuk duzu herri zapaldua salbatzen, eta harroputzen handikeria makurrarazten.
29
Zu zaitut argi-zuzia, Jauna; zuk argitzen duzu, Jauna, nire ilunpea.
30
Zure laguntzaz ihes eragiten diot gudari-taldeari, zurekin, ene Jainko, harresiak igarotzen gainetik.
31
«Jainkoaren bidea on-ona, Jaunaren hitza sinesgarria. Bera da harengana jotzen dutenen babesa.
32
Nor Jainko, Jauna izan ezik? Nor harkaitz babesle, gure Jainkoa izan ezik?
33
Jainkoa dut gordeleku indartsu, bide zuzenetik ibilarazten nau.
34
Oreinarenak bezain arin dizkit oinak egin, eta neure tontorretan sendo nau ezarri.
35
Trebatzen dizkit eskuak gudurako, eta besoak brontzezko uztaia tenkatzeko.
36
Babeskiak bezala gorde nauzu eta salbatu, erantzun didazu eta indartsu egin.
37
Bidea zabalagotu didazu eta nire oinak ez dira oztopatu.
38
«Etsaiak pertsegitu nituen eta triskatu, eta ez nintzen itzuli denak suntsitu arte.
39
Suntsitu nituen eta desegin, ez ziren aurrerantzean jaiki; nire oinazpira erori ziren.
40
Indarrez jantzi ninduzun gudurako, menpean jarri zenizkidan arerioak.
41
Nire etsaiak ihesi jarri zenituen, gorroto nindutenak hondatu nituen.
42
Begiratu zuten, baina inork salbatu ez; Jaunarengana jo, baina hark entzun ez.
43
Lurreko hautsa bezala xehatu nituen, kaleko lokatza bezala oinpean zapaldu.
44
«Ene herriaren liskarretatik atera ninduzun, atzerritarren buruzagi izendatu. Herri ezezaguna jarri zitzaidan zerbitzari,
45
arrotzek lausengatzen ninduten, entzuten zidaten eta esana betetzen.
46
Atzerritarrak kikildu egin ziren, eta beren gordelekuetatik dar-darka irten.
47
«Gora Jauna, bedeinkatua ene harkaitza! Goretsia Jainkoa, salbatzen nauen haitza!
48
Ene Jainko, zuk mendekatu nauzu, herriak menpean jarri dizkidazu.
49
Etsaien artetik atera nauzu, oldartzen zaizkidanen gainetik jaso, gizon zakarrarengandik askatu.
50
«Horregatik, Jauna, atzerritarren artean goresten zaitut, zure omenez kantatzen dut.
51
Garaipen handiak eman dizkio bere erregeari, maitasunez jokatu du bere gantzutuarekin, Davidekin eta beraren ondorengoekin betiko».2 Samuel 22:1
2 Samuel 22:2
2 Samuel 22:3
2 Samuel 22:4
2 Samuel 22:5
2 Samuel 22:6
2 Samuel 22:7
2 Samuel 22:8
2 Samuel 22:9
2 Samuel 22:10
2 Samuel 22:11
2 Samuel 22:12
2 Samuel 22:13
2 Samuel 22:14
2 Samuel 22:15
2 Samuel 22:16
2 Samuel 22:17
2 Samuel 22:18
2 Samuel 22:19
2 Samuel 22:20
2 Samuel 22:21
2 Samuel 22:22
2 Samuel 22:23
2 Samuel 22:24
2 Samuel 22:25
2 Samuel 22:26
2 Samuel 22:27
2 Samuel 22:28
2 Samuel 22:29
2 Samuel 22:30
2 Samuel 22:31
2 Samuel 22:32
2 Samuel 22:33
2 Samuel 22:34
2 Samuel 22:35
2 Samuel 22:36
2 Samuel 22:37
2 Samuel 22:38
2 Samuel 22:39
2 Samuel 22:40
2 Samuel 22:41
2 Samuel 22:42
2 Samuel 22:43
2 Samuel 22:44
2 Samuel 22:45
2 Samuel 22:46
2 Samuel 22:47
2 Samuel 22:48
2 Samuel 22:49
2 Samuel 22:50
2 Samuel 22:51


2 Samuel 1 / 2Sam 1
2 Samuel 2 / 2Sam 2
2 Samuel 3 / 2Sam 3
2 Samuel 4 / 2Sam 4
2 Samuel 5 / 2Sam 5
2 Samuel 6 / 2Sam 6
2 Samuel 7 / 2Sam 7
2 Samuel 8 / 2Sam 8
2 Samuel 9 / 2Sam 9
2 Samuel 10 / 2Sam 10
2 Samuel 11 / 2Sam 11
2 Samuel 12 / 2Sam 12
2 Samuel 13 / 2Sam 13
2 Samuel 14 / 2Sam 14
2 Samuel 15 / 2Sam 15
2 Samuel 16 / 2Sam 16
2 Samuel 17 / 2Sam 17
2 Samuel 18 / 2Sam 18
2 Samuel 19 / 2Sam 19
2 Samuel 20 / 2Sam 20
2 Samuel 21 / 2Sam 21
2 Samuel 22 / 2Sam 22
2 Samuel 23 / 2Sam 23
2 Samuel 24 / 2Sam 24