A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Biblia Basque (EAB) 2008

Genèse 221
Handik aldi batera, Jainkoak probatu egin nahi izan zuen Abraham eta dei egin zion: —Abraham! Honek erantzun: —Hemen nauzu!
2
Eta Jainkoak: —Hartzazu Isaak zeure semea, hain maite duzun seme bakarra, eta zoaz Moria lurraldera. Igo zaitez nik erakutsiko dizudan mendira eta eskain iezadazu semea han erre-oparitzat.
3
Biharamunean, goizean goiz jaiki zen Abraham, txalmatu zuen astoa eta, oparitarako egurra txikiturik, Jainkoak esandako lekura joan zen, bere seme Isaak eta bi morroirekin.
4
Hirugarren egunean, urrutira, aipatutako lekua ikusi ahal izan zuen Abrahamek.
5
Orduan, esan zien morroiei: «Gelditu hemen astoarekin. Mutikoa eta biok hara goaz, Jainkoa gurtzeko. Gero, itzuliko gara».
6
Hartu zuen Abrahamek oparitarako egurra, eta bizkarrean jarri zion bere seme Isaaki; berak aiztoa eta sua zeramatzan. Biak batera zihoazela,
7
Isaakek bere aita Abrahami esan zion: —Aita! —Zer duzu, seme? —erantzun zion Abrahamek. Eta Isaakek: —Sua eta egurra badaramatzagu; baina non dugu oparitarako arkumea?
8
Abrahamek erantzun: —Utzi hori Jainkoaren esku, seme! Eta elkarrekin zihoazen bidean.
9
Jainkoak aipatutako lekura iritsi zirenean, aldarea eraiki zuen Abrahamek eta egurra prestatu. Ondoren, lotu zuen Isaak eta aldareko egur gainean ezarri.
10
Eskua luzatuz, hartu zuen aiztoa bere semea hiltzeko.
11
Baina Jaunaren aingeruak dei egin zion zerutik: —Abraham! Abraham! —Hemen nauzu! —erantzun zuen Abrahamek.
12
Aingeruak, orduan: —Geldi esku hori! Ez egin kalterik mutikoari! Orain badakit Jainkoari begirune diozula, ez baitiozu zeure seme bakarra ere ukatu.
13
Jaso zituen begiak Abrahamek, ingurura begiratu eta ahari bat ikusi zuen sasi artean adarretatik kateatua. Hartu eta erre-oparitzat eskaini zuen bere semearen ordez.
14
Abrahamek leku hari «Jaunak du hornitzen» ezarri zion izena, eta gaur egun ere hala dio jendeak: «Mendian Jaunak du hornitzen ».
15
Bigarren aldiz deitu zion Jaunaren aingeruak zerutik,
16
esanez: «Honela dio Jaunak: Hala jokatu duzulako, zeure seme bakarra ere ukatu ez didazulako, nik neurez zin dagit:
17
Oparo bedeinkatuko zaitut eta zure ondorengoak zeruko izarrak eta itsasertzeko hondarra bezain ugari egingo ditut eta etsaien hiriez jabetuko dira.
18
Zure ondorengoen bidez lurreko herri guztiak bedeinkatuko ditut, nire esana bete duzulako».
19
Orduan, Abraham bere morroiengana itzuli eta elkarrekin Beer-Xebara joan ziren. Hantxe jarri zen Abraham bizitzen.
20
Aldi baten ondoren, jakinarazi zioten Abrahami bere anaia Nahorri zortzi seme sortu zizkiola Milkak:
21
Utz izeneko lehen-semea, Buz, Aramen aita Kemuel,
22
Kesed, Hazo, Pildax, Idlaf eta Betuel;
23
hau Rebekaren aita izan zen. Zortzi seme hauek eman zizkion Milkak Abrahamen anaia Nahorri.
24
Reuma izeneko ohaideak, aldiz, lau seme hauek eman zizkion: Tebah, Gaham, Tahax eta Maaka.Genèse 22:1
Genèse 22:2
Genèse 22:3
Genèse 22:4
Genèse 22:5
Genèse 22:6
Genèse 22:7
Genèse 22:8
Genèse 22:9
Genèse 22:10
Genèse 22:11
Genèse 22:12
Genèse 22:13
Genèse 22:14
Genèse 22:15
Genèse 22:16
Genèse 22:17
Genèse 22:18
Genèse 22:19
Genèse 22:20
Genèse 22:21
Genèse 22:22
Genèse 22:23
Genèse 22:24


Genèse 1 / Gen 1
Genèse 2 / Gen 2
Genèse 3 / Gen 3
Genèse 4 / Gen 4
Genèse 5 / Gen 5
Genèse 6 / Gen 6
Genèse 7 / Gen 7
Genèse 8 / Gen 8
Genèse 9 / Gen 9
Genèse 10 / Gen 10
Genèse 11 / Gen 11
Genèse 12 / Gen 12
Genèse 13 / Gen 13
Genèse 14 / Gen 14
Genèse 15 / Gen 15
Genèse 16 / Gen 16
Genèse 17 / Gen 17
Genèse 18 / Gen 18
Genèse 19 / Gen 19
Genèse 20 / Gen 20
Genèse 21 / Gen 21
Genèse 22 / Gen 22
Genèse 23 / Gen 23
Genèse 24 / Gen 24
Genèse 25 / Gen 25
Genèse 26 / Gen 26
Genèse 27 / Gen 27
Genèse 28 / Gen 28
Genèse 29 / Gen 29
Genèse 30 / Gen 30
Genèse 31 / Gen 31
Genèse 32 / Gen 32
Genèse 33 / Gen 33
Genèse 34 / Gen 34
Genèse 35 / Gen 35
Genèse 36 / Gen 36
Genèse 37 / Gen 37
Genèse 38 / Gen 38
Genèse 39 / Gen 39
Genèse 40 / Gen 40
Genèse 41 / Gen 41
Genèse 42 / Gen 42
Genèse 43 / Gen 43
Genèse 44 / Gen 44
Genèse 45 / Gen 45
Genèse 46 / Gen 46
Genèse 47 / Gen 47
Genèse 48 / Gen 48
Genèse 49 / Gen 49
Genèse 50 / Gen 50