A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Biblia Basque (EAB) 2008

Genèse 121
Jaunak esan zion Abrami: «Utzi zeure lurra, zeure ahaideak eta zeure aitaren etxea eta zoaz nik erakutsiko dizudan lurraldera.
2
Nazio handi eginen zaitut. Ospetsu bihurtuko dut zure izena. Bedeinkatuko zaitut, eta bedeinkazio-iturri izango zara.
3
Bedeinkatzen zaituena bedeinkatu egingo dut; madarikatzen zaituena, berriz, madarikatu. Zure bitartez bedeinkatuko ditut lurreko herri guztiak».
4
Abiatu zen, beraz, Abram, Jaunak agindu bezala. Hirurogeita hamabost urte zituen Harandik atera zenean.
5
Berekin hartu zituen bere emazte Sarai, iloba Lot, Haranen lortutako ondasunak eta erositako esklaboak. Hala, Kanaan aldera jo zuten. Kanaanera iritsi zirenean,
6
Abramek lurraldea igaro zuen Sikem deritzan lekuraino, Moreko arteraino. Kanaandarrak ziren garai hartan bertako bizilagun.
7
Jauna agertu zitzaion Abrami eta esan zion: «Hau da zure ondorengoei emango diedan lurraldea». Eta aldarea eraiki zion bertan Abramek agertu zitzaion Jaunari.
8
Handik, mendi aldera jo zuen, Betel-en ekialdera. Han kokatu zuen oihal-etxola, Betel mendebaldera eta Ai ekialdera zituela. Beste aldare bat eraiki eta Jauna gurtu zuen.
9
Ondoren, geldialdiak eginez, Negev aldera jo zuen.
10
Gosetea izan zen lurralde hartan. Hain larria zenez, Egiptora joan zen Abram, atzerritar gisa bizitzera.
11
Hara iristear zegoela, Sarai bere emazteari esan zion: «Adizu, badakit emakume ederra zarela.
12
Egiptoarrek, ikus zaitzatenean, nire emaztea zarela uste izango dute eta hil egingo naute, eta zu bizirik utzi.
13
Esazu, arren, arreba zaitudala, zuri esker bizirik utzi eta ongi har nazaten».
14
Abram Egiptora heldu bezain laster, ikusi zuten egiptoarrek oso ederra zela haren emaztea.
15
Ikusi zuten faraoiaren zenbait zerbitzarik ere, eta haren edertasuna faraoiari aipatu zioten. Horrela, faraoiaren jauregira eraman zuten.
16
Oso tratu ona eman zioten Abrami Sarairengatik, eta ardiak eta behiak, astarrak eta astemeak, neskame-morroiak eta gameluak eskaini zizkioten oparitzat.
17
Jaunak, ordea, gaitz handiz zigortu zituen faraoia eta honen etxea, Abramen emazte Sarai zela eta.
18
Deitu zuen faraoiak Abram eta esan zion: «Zer egin didazu? Zer dela-eta ez didazu jakinarazi zeure emazte zenuela?
19
Arreba duzula esan didazu eta emaztetzat hartu dut. Horra zeure emaztea, hartzazu eta zoaz».
20
Eta Abram, bere emazte eta zituen guztiekin, bidaltzeko agindua eman zien faraoiak bere zerbitzariei.Genèse 12:1
Genèse 12:2
Genèse 12:3
Genèse 12:4
Genèse 12:5
Genèse 12:6
Genèse 12:7
Genèse 12:8
Genèse 12:9
Genèse 12:10
Genèse 12:11
Genèse 12:12
Genèse 12:13
Genèse 12:14
Genèse 12:15
Genèse 12:16
Genèse 12:17
Genèse 12:18
Genèse 12:19
Genèse 12:20


Genèse 1 / Gen 1
Genèse 2 / Gen 2
Genèse 3 / Gen 3
Genèse 4 / Gen 4
Genèse 5 / Gen 5
Genèse 6 / Gen 6
Genèse 7 / Gen 7
Genèse 8 / Gen 8
Genèse 9 / Gen 9
Genèse 10 / Gen 10
Genèse 11 / Gen 11
Genèse 12 / Gen 12
Genèse 13 / Gen 13
Genèse 14 / Gen 14
Genèse 15 / Gen 15
Genèse 16 / Gen 16
Genèse 17 / Gen 17
Genèse 18 / Gen 18
Genèse 19 / Gen 19
Genèse 20 / Gen 20
Genèse 21 / Gen 21
Genèse 22 / Gen 22
Genèse 23 / Gen 23
Genèse 24 / Gen 24
Genèse 25 / Gen 25
Genèse 26 / Gen 26
Genèse 27 / Gen 27
Genèse 28 / Gen 28
Genèse 29 / Gen 29
Genèse 30 / Gen 30
Genèse 31 / Gen 31
Genèse 32 / Gen 32
Genèse 33 / Gen 33
Genèse 34 / Gen 34
Genèse 35 / Gen 35
Genèse 36 / Gen 36
Genèse 37 / Gen 37
Genèse 38 / Gen 38
Genèse 39 / Gen 39
Genèse 40 / Gen 40
Genèse 41 / Gen 41
Genèse 42 / Gen 42
Genèse 43 / Gen 43
Genèse 44 / Gen 44
Genèse 45 / Gen 45
Genèse 46 / Gen 46
Genèse 47 / Gen 47
Genèse 48 / Gen 48
Genèse 49 / Gen 49
Genèse 50 / Gen 50