A A A A A
×

Aymara Bible 1997

1 Samuel 8

1
Chuymaniptjjasinsti, Samuelojj jupan yokanacaparuw Israelan jilïrinacapat utt'ayäna.
2
Jilïri yokapasti Joel satänwa, ucjjarüqui ucasti Abías sataraqui, jupanacasti Beerseba sisqui uca chekanwa apnakapjjaraquïna.
3
Ucampisa yokanacapajj janiw awquipjama sarnakapcänti, jan ucasti take cun muniriw tucjjapjjäna, kollke chilltayasipjjaraquirïna, janiraquiw take cunsa chekaparu uñjapcänti.
4
Ucatsti take Israel marcanquir jilïrinacaw tantacht'asipjjäna, uqhamarac Ramá sisqui uca chekan Samuelompi jiquisiriw sarapjjäna,
5
aqham sapjjaraquïnwa: “Jumajj sinti chuymanëjjtawa, yokanacamasti janiraquiw jumjama sarnakapquiti, uca laycu mä rey utt'ayam nanacar apnakañapataqui, cunjämatejj take marcanacanjja utjqui uqhama” sasa.
6
Samuelosti uqham mä rey marcar apnakañapataqui mayipjjatapatjja wali mayjt'ataw Tatitut oracionan mayïna.
7
Ucampisa Tatitojj saraquïnwa: “Cuna mayitanacapsa ist'ascaquim, cuntejj marcajj maycätam ucjja jaysascaquim, janiw jumaruti jisc'achapctamjja, jan ucasti nayaruw jisc'achasipquitu, jan nayan jupanacaru apnakañajj laycu.
8
Cuna urutejj Egipto marcat apsuncta uca urut jichhacamajj cuntejj jumarojj lurapctamjja, ucaracwa nayarojj lurapjjetu, nayarusti apanucupjjaraquituw yakha diosanacar quillt'asiñataqui.
9
Uqhamajj cuntejj mayipcätam ucarojj jaysascaquim. Ucampisa amtayaraquim, jupanacaru apnakcani uca reyejj cuntejj jupanacat maycani ucjja.”
10
Uqhamasti Samuelojj Tatitun arunacapwa rey mayiri marcarojj yatiyäna,
11
saraquïnwa: —Jichhajj acaw suyt'apjjtam cawquïri reyitejj apanakapcätam ucampejja. Yokanacamjja jawsthapiniwa, ucatsti nuwasiñ carronacaruw ucharaquini, yakhepanacarusti caballeriaruw uchani, yakheparusti jupan uñjiripataraqui uchasini.
12
Mayninacarojj waranka soldadjjaru jilïritwa ucharaquini, mayninacarusti pheska tunca soldadonacjjaruw ucharaquini. Jumanacat yakhepanacarusti yapupa khollipjjañamataquiw uchapjjätam, yapupa apthapiñataquiraqui, uqhamarac armanacap lurañataqui, guerrar sarañ carronacan yänacap lurañataquiw uchapjjätam.
13
Uqhamaraquiw phuchanacamsa jupar sirviritaquiw jawsayaraquini, juparu suma k'apquiri kollanacampi jawiñataqui, phayañapataqui, t'ant'a lurañapataquiraqui.
14
Jumanacan suma orakenacamwa catuntasini, uqhamarac suma uva yapunacamsa, olivo yapunacamsa, ucatsti ucanacjja qhitinacatejj palaciopan sirvipqui ucanacaruw churaraquini.
15
Granonacamatsa, uqhamarac uva yapunacamatsa, sapa tuncat maya apakapjjätam, reyimpi chica jacapquis palacionjja ucanacaruw ucanacjja churaraquini.
16
Uqhamaraquiw jumanacatjja uywatanacamsa, suma vacanacamsa, suma asnonacamsa aparapjjaraquïtamwa; ucanacasti jupataquiraquiw irnakapjjani.
17
Uqhamarus uywanacamatjja, sapa tuncat maya apakapjjätam, jumanacas juparuraquiw sirvipjjäta.
18
Ucampis cuna urutejj uca jumanacan ajllit rey toke arsusipjjäta ucapachajj Tatitojj janiw ist'apcätamti.
19
Jakenacasti janiw Samuelon arunacapjja ist'apcänti jan ucasti sapjjänwa: —Janiw ucajj cunäquisa.
20
Nanacajj mä reyinïñ munapjjta, uqhamat jiwasajj yakha marcanacjamäñasataquiraqui, jupajj jiwasan reyisäñapataqui, jiwasar apnakañapataqui, guerransa jiwasar suma irpañapataqui —sasa.
21
Samuelojj jakenacan uqham arsusitap ist'asinsti, take ucanacjja Tatituruw yatiyäna.
22
Tatitusti juparojj saraquïnwa: —Mayitanacaparojj ist'am, ucatsti mä rey jupanacataqui utt'ayaraquim —sasa. Uqhamasti Samuelojj take israelita jakenacarojj cawqui marcanacattejj jutapcatayna ucaruw qhitanucjjäna.
1 Samuel 8:1
1 Samuel 8:2
1 Samuel 8:3
1 Samuel 8:4
1 Samuel 8:5
1 Samuel 8:6
1 Samuel 8:7
1 Samuel 8:8
1 Samuel 8:9
1 Samuel 8:10
1 Samuel 8:11
1 Samuel 8:12
1 Samuel 8:13
1 Samuel 8:14
1 Samuel 8:15
1 Samuel 8:16
1 Samuel 8:17
1 Samuel 8:18
1 Samuel 8:19
1 Samuel 8:20
1 Samuel 8:21
1 Samuel 8:22
1 Samuel 1 / 1Sam 1
1 Samuel 2 / 1Sam 2
1 Samuel 3 / 1Sam 3
1 Samuel 4 / 1Sam 4
1 Samuel 5 / 1Sam 5
1 Samuel 6 / 1Sam 6
1 Samuel 7 / 1Sam 7
1 Samuel 8 / 1Sam 8
1 Samuel 9 / 1Sam 9
1 Samuel 10 / 1Sam 10
1 Samuel 11 / 1Sam 11
1 Samuel 12 / 1Sam 12
1 Samuel 13 / 1Sam 13
1 Samuel 14 / 1Sam 14
1 Samuel 15 / 1Sam 15
1 Samuel 16 / 1Sam 16
1 Samuel 17 / 1Sam 17
1 Samuel 18 / 1Sam 18
1 Samuel 19 / 1Sam 19
1 Samuel 20 / 1Sam 20
1 Samuel 21 / 1Sam 21
1 Samuel 22 / 1Sam 22
1 Samuel 23 / 1Sam 23
1 Samuel 24 / 1Sam 24
1 Samuel 25 / 1Sam 25
1 Samuel 26 / 1Sam 26
1 Samuel 27 / 1Sam 27
1 Samuel 28 / 1Sam 28
1 Samuel 29 / 1Sam 29
1 Samuel 30 / 1Sam 30
1 Samuel 31 / 1Sam 31