A A A A A
×

Aymara Bible 1997

1 Samuel 23

1
Mä urusti filisteo jakenacajj Keila marcaruw nuwantapjjäna, ucatsti ucqha jawk'sut trigo lunthatawayapjjaraquïna. Cunapachatejj Davidaru uca yatiyapjjän ucapachasti,
2
jupajj sarasin Tatituruw uca toket jisct'asïna, aqham sasa: —Tata, ¿munasmati nayan filisteonac contra nuwasiri sarañajj-jja? Tatitusti saraquïnwa: —Jïsa, sarascaquim, Keila marcarusti khespiyaraquim —sasa.
3
Ucampisa Davidan jakenacapajj sapjjaraquïnwa: —Aca Judá orakenccasinsa wali ajjsarayastanjja, ¡cunjäpunejj ajjsarayaschiñäni Keila marcar filisteonacampi nuwasiri sarcañäni ucqhajja! —sasa.
4
Uqhamasti Davidajj wasitatwa Tatiturojj jisct'asiscaquïna, Tatitusti saraquïnwa: —Jumajj sarascaquim Keila marcaru, nayaw amparamaru filisteonacjja catuyascäma —sasa.
5
Uqhamasti Davidampi, jakenacapampejj Keila marca tokeruw sarapjjäna. Ucansti filisteonacampiw nuwasipjjaraquïna. Ucatsti k'alwa atipjapjjäna, uqhamarac uywanacapsa catuntasipjjaraquïna. Uqhamatwa Davidajj Keila marcaru khespiyäna uqhamarac ucan jaquiri jakenacarusa.
6
Ucañcamasti Ahimelec sacerdoten Abiatar yokapajja jaltjjaraquitaynawa Davidampi Keila marcana jiquisiñataqui, jupasti efod isi apasiraquitayna.
7
Mä toketsti Saúl reyirojj yatiyapjjaraquïnwa, Davidajj Keila marcancascatapa. Ucat reyejj chuymapan saraquïnwa: “Diosajj jichhajj amparajjaruw catuyitu. Marcaru mantanisinsti, pachpa marcan jach'a puncunacapampi jist'antataw kheparani” sasa.
8
Ucatsti Saúl reyejj take ejercitopa jawsaniñataquiw qhitaraquïna Keila marcaru sarapjjañapataqui, ucan Davidaru, jakenacapampiru muyuntasin caturañataqui.
9
Ucampisa, Davidajj Saúl reyin uqham nuwantaña amtatap yatisinjja, Abiatar sacerdoterusti efod isip mayiraquïna aptaniñapataqui, ucat Tatituru jisct'añataqui.
10
Davidasti saraquïnwa: —Tatitu, Israelan Diosapa, aca sirvirimajj yatiwa Saúl reyejj Keila marcaru jutañ amtascatapa, ucatsti naya laycu aca marcaru t'unjañataqui.
11
¿Saúl reyisti jutapunpachäniti nayar thakeri, cunjämatejj nayajj ist'ta uqhamarjamajja? ¿Keila marcan utjir jakenacasti nayarojj catuyapjjpachïtaniti? ¡Tatitu, Israelan Diosapa, aca sirvirimasti achict'astamwa yatiyañamataqui! —sasa. Tatitusti saraquïnwa: —Saúl reyejj jutapuniniwa —sasa.
12
Ucat Davidajj jisct'ascaquïnwa: —¿Keila marcan utjir jakenacasti, nayarusa, uqhamarac jakenacajjarusa, Saúl reyin amparaparojj catuyapjjetaniti? —sasa. Tatitusti saraquïnwa: —Jïsa, catuyapjjätamwa —sasa.
13
Uqhamasti Davidampi, jakenacapampijj, niya sojjta patacanïpjjänwa, Keila marcat mistuwayasinsti jan cawcsaru sarañ amtasaquiw sarjjapjjäna. Saúl reyisti Davidan Keila marcat jaltjjatap yatisinjja, janiw cunsa lurcjjaraquïnti, arctañataquejja.
14
Uqhamaw Davidajj Zif sisqui uca wasara kollu chekana jacañataqui kheparäna. Ucansti mä imantasiñanacaw utjaraquïna, Saúl reyejj sapüru thakcchïnsa, ucampisa Tatitojj janiw amparaparu catuycänti.
15
Ucampisa Davidajj Saúl reyirojj ajjsaränwa, jiwayaña amtäwimpi mistunitap laycu. Ucatwa Hores sisqui uca chekaru kheparäna, Zif sisqui uca wasarana.
16
Mä urusti Saúl reyin Jonatán yokapasti, Davidar uñjiriw saräna, Hores chekaru, uqhamarac chuymacht'iri, ch'amacht'iriraqui, Diosaru confiasiñapataqui.
17
Saraquïnwa: —Jan ajjsaramti. Saúl rey awquejjasti janiw jicjjatcätamti. Jumasti mä urojj Israelan reyipaw tucüta. Nayasti juman jac'amancaraquïwa, sullca reyïquiristsa uqhama. Acsti, Saúl rey awquejjasti yatiraquiwa.
18
Uqhamasti panpachaniw mä amtäwi lurapjjäna, Tatitun nayrakatapana. Uca khepatsti Jonatanajj utaparuw cuttanjjäna. Davidasti Hores sisqui uca chekaruw kheparjjaraquïna.
19
Ucampisa Zif chekan utjiri jakenacajj Gabaa sisqui uca chekaruw sarapjjäna Saúl reyimpi parlañataqui, sapjjaraquïnwa: —Davidajj nanacan orakejjan imantatäsquiwa, Hores tokena, Haquila sisqui uca kolluna, cawquïri imantasiñanacatejj aynach wasar token utjqui ucana.
20
Uqhamasti cunapachatejj juma jach'a munañan reyejj jutañ munäta, ucqhajj jutascaquim. Nanacasti catuyapjjämawa —sasa.
21
Saúl reyisti saraquïnwa: —¡Diosajj jumanacar bendispan nayat qhuyapt'ayasipjjatamata! —sasa.
22
—Jichhajj achict'asipjjsmawa, sarapjjam, wali suma yatjjatapjjam cawqhansa jicjjatasi, qhitiraquisa uñjatayna ucanaca. Jupasti wali sallkawa —sasaw sapjjaraquitu.
23
Cawquïri imantasiñanacarutejj imantasqui ucanacsti wali suma uñakanipjjam; nayan ucaru yatiyiri cuttanipjjam, cawqhancquitejj ucjja sum yatjjatasa. Ucat nayajj jumanacampi chicaw sarä. Chekpachapuni uca chekancchejja, nayasti c'uchut c'uchu thaksü take uca Judá orakjja, uqhamarac take jakenac taypsa.
24
Zif chekan utjiri jakenacasti Saúl reyin ucatjja mä suma arumpi mayt'asisaw marcaparu cuttawayjjapjjäna. Davidampi jakenacapampisti Maón sisqui uca wasarancasipcaraquïnwa, cawquïri pampatejj wasarat aynacha token utjcän ucawjana.
25
Saúl reyisti jakenacapampiw thakerejj sarapjjaraquïna. Davidarusti Saúl reyin thakascatapjja yatiyapjjaraquïnwa. Ucat jupajj uca Maón wasarana karka tokeruw sarakanjjäna. Reyisti uca yatisinjja, Maón wasara tokeruw jutaraquïna, Davidaru arctanisa.
26
Kollunjama maysa tokwa Saúl reyimpi jakenacapampejj jutantapjjäna. Maysa toksti Davidampi jakenacapampiraquiw janc'aqui sarapjjaraquïna, Saúl reyit jayarst'añataqui. Cunapachatejj Saúl reyimpi jakenacapampejj Davidaru niya muyuntjjapjjäna catuntjjañataqui,
27
ucapachaw mä qhitajj Saúl reyin ucar aqham sasa purinïna: “Jach'a munañani rey, janc'aqui cuttjjam. Filisteo jakenacaw marcasaru mantanipjje” sasa.
28
Uqhamasti Saúl reyejj Davidar arctañ apanucusinsti janc'aquiw filisteonacampi nuwasiñataqui cuttawayjjäna. Ucatwa uca chekajj “Jaljtañ Karka” satajja.
29
Uca chekatsti, Davidajj En-gadi sat chekana mä imantasiñaru jaquiriw sarjjäna.
1 Samuel 23:1
1 Samuel 23:2
1 Samuel 23:3
1 Samuel 23:4
1 Samuel 23:5
1 Samuel 23:6
1 Samuel 23:7
1 Samuel 23:8
1 Samuel 23:9
1 Samuel 23:10
1 Samuel 23:11
1 Samuel 23:12
1 Samuel 23:13
1 Samuel 23:14
1 Samuel 23:15
1 Samuel 23:16
1 Samuel 23:17
1 Samuel 23:18
1 Samuel 23:19
1 Samuel 23:20
1 Samuel 23:21
1 Samuel 23:22
1 Samuel 23:23
1 Samuel 23:24
1 Samuel 23:25
1 Samuel 23:26
1 Samuel 23:27
1 Samuel 23:28
1 Samuel 23:29
1 Samuel 1 / 1Sam 1
1 Samuel 2 / 1Sam 2
1 Samuel 3 / 1Sam 3
1 Samuel 4 / 1Sam 4
1 Samuel 5 / 1Sam 5
1 Samuel 6 / 1Sam 6
1 Samuel 7 / 1Sam 7
1 Samuel 8 / 1Sam 8
1 Samuel 9 / 1Sam 9
1 Samuel 10 / 1Sam 10
1 Samuel 11 / 1Sam 11
1 Samuel 12 / 1Sam 12
1 Samuel 13 / 1Sam 13
1 Samuel 14 / 1Sam 14
1 Samuel 15 / 1Sam 15
1 Samuel 16 / 1Sam 16
1 Samuel 17 / 1Sam 17
1 Samuel 18 / 1Sam 18
1 Samuel 19 / 1Sam 19
1 Samuel 20 / 1Sam 20
1 Samuel 21 / 1Sam 21
1 Samuel 22 / 1Sam 22
1 Samuel 23 / 1Sam 23
1 Samuel 24 / 1Sam 24
1 Samuel 25 / 1Sam 25
1 Samuel 26 / 1Sam 26
1 Samuel 27 / 1Sam 27
1 Samuel 28 / 1Sam 28
1 Samuel 29 / 1Sam 29
1 Samuel 30 / 1Sam 30
1 Samuel 31 / 1Sam 31