A A A A A
×

Aymara Bible 1997

1 Samuel 22

1
Davidasti ucatjja jaltawayjjaraquïnwa; Adulam sat puturuw imantasjjaraquïna. Cunapachatejj jilanacapas, uqhamarac take familianacapasa ucanac yatipjjäna ucapachajj jupan ucaruw sarapjjäna.
2
Uqhamaraquiw take t'akhesiyata jakenacasa, manuninacasa, uqhamarac qhitinacatejj jan cunampisa take chuymäpcäna uca jakenacasa Davidampiw mayachasjjapjjäna. Davidasti jupanacan capitanaparaquïnwa. Jupampi chica sarnaker jakenacasti niya pusi pataca jakenacjamänwa.
3
Uca chekatsti Davidajj Moab tokena, Mizpa sisqui uca chekaruw sarjjäna. Ucat Moab oraken reyiparojj saraquïnwa: “Achict'assmawa, awquejjasa, taycajjasa acaru jumanacampi chica kheparañapataqui, cuntejj Diosajj nayampi lurcani uca yatiñajjcama” sasa.
4
Uqhamaw Davidajj awquiparu, taycaparojj Moab reyin ucaru irpjjäna. Jupanacasti jupampiw jacapjjaraquïna; Davidajj imantascäna take uca urunacana.
5
Ucatsti Gad profetajj Davidarojj aqham suma arunac churaraquïna: “Jan aca imantasiñ chekaru kheparamti. Judá orake tokeru sarjjam” sasa. Uqhamaw Davidajj sarawayjjäna, ucatsti Haret sisqui uca ch'umiruw purïna.
6
Saúl reyisti Gabaa sisqui uca chekancascänwa, kollana tamarisco ali c'uchuna kont'ata, lanzapasa ayt'ata, take jilïri oficialanacapampi muyuntata. Cunapachatejj Davidampiru, jakenacapampiru jicjjatapjjatapa yatisinsti,
7
uca oficialanacaparojj sänwa: —Benjamín tribut jutiri jakenaca, ist'apjjeta: ¿Jumanacasti amuyapjjtati, Isaí jaken yokapajj jumanacaru churapjjätamti orakenaca, uva yapunaca, uqhamarac take jumanacarusa comandanteta, uqhamarac capitanata utt'ayañapa?
8
Take jumanacasti naya contraw jan wali amtapjjtajja, janiw jumanacatjja maynisa nayarojj yatiyquituti, wawajjajj Isaí jaken yokapampi arust'asitapjja; janiw jumanacatjja maynis nayatjja llaquisquiti. Jumanacatjja janiraquiw maynisa nayarojj yatiyquituti, yokajjajj yanapirejjaru naya contra tucuyatapatjja, nayaru nuwjañataqui waquichasitapatsa, cunjämatejj jichhajj waquichasisqui uqhama —sasa.
9
Uqhamasti Doeg sat edomita jakejja, qhititejj Saúl reyin esclavonacapan capitanapäcän ucajja sartasin Saúl reyirojj sänwa: —Nayaw uñjta Isaí jaken yokaparojja, Nob sata orakeru Ahimelec sacerdotempi jiquisir sarasquiri. Uca sacerdotesti Ahitob jaken yokaparaquiwa.
10
Ahimelec sacerdotesti Tatituruw Davidjjatjja jisct'asiraquïna. Ucatsti churaraquiwa mank'añanaca uqhamaraqui Goliat filisteo jaken espadapsa churaraqui —sasa.
11
Uqhamasti reyejj Ahimelec sacerdoteru, Nob marcan utjiri take sacerdotenacapampiruw jawsayani, qhitinacatejj uca Ahimelec sacerdoten familianacapäcänjja ucanacamppacharu. Cunapachatejj reyin nayrakataparu takeni purinipjjän ucqhasti,
12
Saúl reyejj Ahimelec sacerdoterojj sänwa: —Ahitob jaken yokapa, wali ist'ita —sasa. —Juma nayrakatanctwa jach'a munañani rey —sasaw Ahimelec sacerdotejj saraquïna.
13
Saúl reyejj jisct'araquïnwa: —¿Cunatsa jumampi, Isaí jaken yokapampejj naya contra jan wal amtapjjta? Jumasti t'ant'ampi, mä espadampwa churatätajja, uqhamarac Diosarusa jisct'atätajja David toketjja, naya contra sayt'añapataqui, ucatsti nayaru muyuntasa catjañataqui, cunjämtejj jichhajj lurqui uqhama.
14
Ucat Ahimelec sacerdotejj reyirojj saraquïnwa: —¿Juma jach'a munañan reyin take oficialanacamatsti cawquïriraqui, Davidjam cheka chuymanisti, uqhamarusa jupajja juma jach'a munañani reyin tollkaparaquiwa, reyin guardiapan jilïriparaqui, uqhamarac palacionsa wali jach'a jach'añchäwi catokeriraquejja?
15
¿Jichhaquiti nayajj Diosaru Davidjjatsti jisct'aststi? Janiw cunas uca toketjja utjquiti. Uca laycu jach'a munañan reyejja jan cunsa aca sirvirip contrajj lurpati, ni familianacapa contrasa, sirvirimajj janiw cunsa aca tokenacatjja ni juc'sa, ni waljsa yatquiti uca laycu.
16
Ucampisa reyejj sascaquïnwa: —¡Ahimelec, suma yatisim. Jumasa, take familianacamasa, chekpachansa jiwarapjjätawa! —sasa.
17
Ucatsti janc'aquiw reyejj jupan guardiaparojj ordenaraquïna: —¡Tatitun sacerdotenacaparojj jiwarayapjjam! Jupanacasa Davidampïpjjaraquiquiwa. Jupan jaltascatap yatcasinsa, janiw jupanacajj nayarojj yatiyapquituti —sasa. Ucampisa reyin guardiapajj janiw Tatitun sacerdotenacap contrajj ampar aytañ munapcänti.
18
Ucatwa reyejj edomita Doeg sat jakeruw ordenaraquïna: —¡Juma jiwarayam! —sasa. Uqhamasti Doeg sat jakejj sacerdotenacar catuntasinjja, quimsakallko tunca pheskani jakenacwa jiwarayäna. Jupanacasti efod sat linot lurat isimpi ist'atcamaquïpjjänwa.
19
Ucatsti janc'aquiw Nob sisqui uca marcaru mantapjjäna. Uca marcasti sacerdotenacan marcapänwa. Ucansti espadampiw chachanacsa, warminacsa, wawanacsa, asu wawanacsa jiwarayapjjäna. Uqhamaraquiw vacanacsa, asnonacsa, ovejanacsa jiwarayapjjaraquiquïna.
20
Ucampisa Ahimelec sacerdoten wawanacapatjja mayni Abiatar sat sutini yokapawa jaltjjäna, cawqhanccäntejj Davidajj ucacamaw puriraquïna.
21
Ucansti yatiyaraquïnwa, Saúl reyin Tatitun sacerdotenacaparu jiwarayatapa.
22
Davidasti saraquïnwa: —Nayajj yatïyätwa qhä urojja, cunapachatejj Doeg jakejj ucanccäna ucqha, jupajj reyirojj yatiyaniwa, sasa. Nayaw juchanïtjja takpacha familiaman jiwarañapataquejja.
23
Ucampisa nayampi chica acar kheparam, janiraqui ajjsaramti, jumar jiwayañ munirejja, nayarojj jiwayaraquitpan. Uqhamajj nayampi chicajj janiw cunas camachcätamti.
1 Samuel 22:1
1 Samuel 22:2
1 Samuel 22:3
1 Samuel 22:4
1 Samuel 22:5
1 Samuel 22:6
1 Samuel 22:7
1 Samuel 22:8
1 Samuel 22:9
1 Samuel 22:10
1 Samuel 22:11
1 Samuel 22:12
1 Samuel 22:13
1 Samuel 22:14
1 Samuel 22:15
1 Samuel 22:16
1 Samuel 22:17
1 Samuel 22:18
1 Samuel 22:19
1 Samuel 22:20
1 Samuel 22:21
1 Samuel 22:22
1 Samuel 22:23
1 Samuel 1 / 1Sam 1
1 Samuel 2 / 1Sam 2
1 Samuel 3 / 1Sam 3
1 Samuel 4 / 1Sam 4
1 Samuel 5 / 1Sam 5
1 Samuel 6 / 1Sam 6
1 Samuel 7 / 1Sam 7
1 Samuel 8 / 1Sam 8
1 Samuel 9 / 1Sam 9
1 Samuel 10 / 1Sam 10
1 Samuel 11 / 1Sam 11
1 Samuel 12 / 1Sam 12
1 Samuel 13 / 1Sam 13
1 Samuel 14 / 1Sam 14
1 Samuel 15 / 1Sam 15
1 Samuel 16 / 1Sam 16
1 Samuel 17 / 1Sam 17
1 Samuel 18 / 1Sam 18
1 Samuel 19 / 1Sam 19
1 Samuel 20 / 1Sam 20
1 Samuel 21 / 1Sam 21
1 Samuel 22 / 1Sam 22
1 Samuel 23 / 1Sam 23
1 Samuel 24 / 1Sam 24
1 Samuel 25 / 1Sam 25
1 Samuel 26 / 1Sam 26
1 Samuel 27 / 1Sam 27
1 Samuel 28 / 1Sam 28
1 Samuel 29 / 1Sam 29
1 Samuel 30 / 1Sam 30
1 Samuel 31 / 1Sam 31