A A A A A
×

Aymara Bible 1997

1 Samuel 10

1
Uqhamasti Samuelojj mä keru aceite catusinjja Saúl waynan p'ekepjjaruw warjjatäna, ucat saraqui: —Tatituw jichhürojj Israelan apnakeripat utt'ayastam. Jumaw jichhajj jupanacar apnakäta, uqhamarac uñisirinacapan amparapatsa khespiyaraquïta. Tatitun jumaru yakhachatapat señälasti acäniwa, Israel marcapa apnakañapataqui:
2
Jichhajj acat sarjjasinsti, Raquelan sepulturap jac'ana pani chachanac jicjjatäta, Selsa sisqui uca chekana, Benjamín tribun orakepana. Jupanacasti kachu asnonacar jicjjatjjatapatwa yatiyapjjätam, awquimasti janiw uca kachu asnonacat llaquiscjjeti jan ucasti, jumanacat llaquisejja, uqhamarac: ‘¿Cuns camachä wawajjata?’ sasaw awquimajj jisct'asisqui sasaw saraquïtam.
3
Juc'ampi sarcasinsti, Tabor koka sisqui uca chekar purcäta ucqhasti, quimsa chachanacaraquiw jumar jicjjatir mistunipjjani, jupanacasti Betel marcaruw maqhatasipcaraqui Diosaru yupaychañataqui. Maynïrejja quimsa cabrito irpt'atäniwa, maynïristi quimsa t'ant'a apt'ataraqui, maynïristi mä lip'ichi wayakaru vino apt'ataraquïniwa.
4
Aruntt'apjjätamwa, ucatsti pä t'ant'a churapjjaraquïtam. Uca t'ant'sti catokaraquim.
5
Ucjjarusti Diosan orakepa Gabaa sisqui uca chekaruw puriraquïta, uca chekansti mä kawkha filisteo soldadonacaw ucancasqui. Marcaru mantasinsti mä kawkha profetanacampiw jiquisïta, jupanacasti santuariot sarakasinipcani. Jupanac nayrakatsti walja jakenacaw sarascaraquini, salterios, panderos, flautas, uqhamarac arpas uca instrumentonac toct'asisa.
6
Ucapachaw Tatitun ajayupajj jumjjaru jutani, jupanacampi chicaw profecía arunac parlaraquïtajja, ucatsti yakha jakeruw tucuraquïtajja.
7
Cunapachatejj take ucanacajj jumampi lurasini ucapachasti, cunas amuyatamatjja walïspa uc luraraquim, Diosaw yanaparaquïtam.
8
Gilgal sisqui uca chekaru nayrt'araquim, ucanwa nayajj jumampi jiquisï nact'ayata holocaustonaca, sacrificionaca sumancañataqui loktaraquëjja. Ucansti pakallko uruw suyt'äta, nayan puriniñajjcama, cuntejj siscäma uca luraraquïta.
9
Saúl waynan, Samuelon ucat sarjjepansti, Diosajj janc'aquiw chuymapa trocäna. Ucürpacharaquiw cuntejj Samuelojj siscatayna take uca unanchanacajj phokhasïna.
10
Ucatsti cunapachatejj Saúl waynampi uywatapampi Gabaa sisqui uca chekaru puripcäna ucapachasti, uca mä kawkha profetanacaw jicjjatiri mistuni. Ucapachasti Diosan ajayuparaquiw Saúl waynjjarojj jutäna; jupajj uca profetanacjamaraquiw parläna.
11
Ucampisa take qhitinacatejj nayratpacha Saúl waynaru uñt'apcäna ucanacasti, uqham profetanacjama parliri ist'asinsti, jupanaccamaw jisct'asipjjäna: “¿Cunarac pasi Cis chachan yokaparusti? ¿Saúl waynajj profetäjjaraquicha?” sasa.
12
Ucat mayni uca chekanquiristi ucjjarojj saraquïnwa: “¿Qhitisa jupanacan awquipajja?” Ucatpï säwejj jutejja: “¿Saúl waynajj mä profetaraquichä?” sasa.
13
Uqham profetjama parlaña pasatatsti, Saúl waynajj utaparuw purjjäna.
14
Ucat tiopajj juparu uywatampiru jisct'i: —¿Cawquirus sarapjjta? —sasa. Saúl waynasti saraquïnwa: —Kachu asnonac thakheriw sarapjjta. Ucampisa jan uñstcjjepansti, Samuelor jicjjatiriw sarapjjta —sasa.
15
Tiopasti ucjjarojj saraquïnwa: —¿Camsapjjaractam Samuelosti? Yatiyapjjetaya —sasa.
16
Saúl waynajj tioparojj saraquïnwa: —Khanwa sapjjetu kachu asnonacajj uñstjjatapata —sasa. Ucampisa Saúl waynajj janipuniw cuntejj reyïña toket Samuelojj parlcatayna ucanacjja arsuscänti.
17
Ucjjarusti Samuelojj take israelitanacaruw jawsaraquïna, Mizpa sisqui uca chekan Tatitur yupaychañataqui.
18
Ucanwa jupanacar saraquïna: “Israelan Tatitu Diosapajj aqham sänwa: Take israelitanacarusti nayaw Egiptot apsunipjjsma, egiptonquirinacan munañapatwa khespiyanipjjsma, uqhamarac take qhitinacatejj t'akhesiyapcäyätam ucanacan amparanacapatsa.
19
Ucampis jichhajj jumanacajj Diosamarojj jisc'achapjjtawa, jupaw take jan walt'añanacatsa, llaquisiñanacatsa khespiyanipjjtam, mä rey jumanacar apnakañapataqui mayisasti jumanacajj Diosaruw jisc'achasipctajja. Uca laycu jichhajj Tatitun nayrakataparu uñstapjjam, sapakat tribunacata, uqhamarac jach'a familianacatsa” sasa.
20
Ucjjarusti Samuelojj saraquïnwa take Israelanquiri tribunacarojja: “Jac'achasinipjjam” sasa. Ucatsti suertejj Benjamín triburuw wact'araquïna.
21
Ucjjarusti Benjamín triburuw saraquïna: —Jac'achasinipjjam —sasa. Ucatsti suertejj Matri sisqui uca jach'a familiaruraquiw wact'äna, ucatsti suertejj Cis chachan Saúl yokapjjaruraquiw purïna. Ucampisa thaktapjjänwa, janiraquiw jicjjatapcänti.
22
Ucatwa wasitat Tatituru jisct'apjjäna, Saúl waynajj ucanti jicjjatasi janicha uc yatiñataqui. Tatitusti Saúl waynan ucancascatapjja yatiyänwa, k'epinaca mankhan imantasiscatapa uñacht'ayaraquïna.
23
Ucat irpsuriw jalapjjäna; cunapachatejj Saúl waynajj take israelitanaca nayrakataru uñstcän ucapachasti take jakenacaw uñcatapjjäna, uqhamarus wali jach'a tansaraquïnwa. Janiw qhitis juparojj jilaquipcänti callachinacapatjja.
24
Samuelosti take jakenacaruw jisct'araqui: —¿Jichhajj cawquïrirutejj Tatitojj reyit ajllqui ucarojj uñcatjjapjjtati? ¡Janiw mayni israelitas jupjamajj utjquiti! —sasa. Ucjjarusti jakenacajj: —¡Jallalla rey! —sasaw art'apjjaraquïna.
25
Ucjjarusti Samuelojj marcarojj cuna leyinacatejj reino toket utjcani ucanacwa yatiyäna, uca leyinacjja mä libroruw kellksüna, uca librosti Tatitun santuariopan imatäjjaraquïnwa. Ucatsti Samuelojj take jakenacarojj utanacaparuw qhitanucjjäna.
26
Saúl waynas Gabaa sisqui uca utaparuw cuttjjaraquïna, Diosasti mä kawkha wali ch'amani chachanacaruw, chuymanacap onjjtayaraquïna Saúl waynampi chic sarapjjañapataqui.
27
Ucampisa utjaraquïnwa jan wali parliri jakenacajja, aqham sasaw sapjjaraquïna: “¿Acat khespiyistaspasti?” sasa. Ucat jisc'achapjjaraquïnwa, janiraquiw cunjämatejj mä reyir suma uñjañajj waquisqui uqhamar uñjapcänti; ucampisa Saúl waynajj jan uñjiriw tucuraquïna.
1 Samuel 10:1
1 Samuel 10:2
1 Samuel 10:3
1 Samuel 10:4
1 Samuel 10:5
1 Samuel 10:6
1 Samuel 10:7
1 Samuel 10:8
1 Samuel 10:9
1 Samuel 10:10
1 Samuel 10:11
1 Samuel 10:12
1 Samuel 10:13
1 Samuel 10:14
1 Samuel 10:15
1 Samuel 10:16
1 Samuel 10:17
1 Samuel 10:18
1 Samuel 10:19
1 Samuel 10:20
1 Samuel 10:21
1 Samuel 10:22
1 Samuel 10:23
1 Samuel 10:24
1 Samuel 10:25
1 Samuel 10:26
1 Samuel 10:27
1 Samuel 1 / 1Sam 1
1 Samuel 2 / 1Sam 2
1 Samuel 3 / 1Sam 3
1 Samuel 4 / 1Sam 4
1 Samuel 5 / 1Sam 5
1 Samuel 6 / 1Sam 6
1 Samuel 7 / 1Sam 7
1 Samuel 8 / 1Sam 8
1 Samuel 9 / 1Sam 9
1 Samuel 10 / 1Sam 10
1 Samuel 11 / 1Sam 11
1 Samuel 12 / 1Sam 12
1 Samuel 13 / 1Sam 13
1 Samuel 14 / 1Sam 14
1 Samuel 15 / 1Sam 15
1 Samuel 16 / 1Sam 16
1 Samuel 17 / 1Sam 17
1 Samuel 18 / 1Sam 18
1 Samuel 19 / 1Sam 19
1 Samuel 20 / 1Sam 20
1 Samuel 21 / 1Sam 21
1 Samuel 22 / 1Sam 22
1 Samuel 23 / 1Sam 23
1 Samuel 24 / 1Sam 24
1 Samuel 25 / 1Sam 25
1 Samuel 26 / 1Sam 26
1 Samuel 27 / 1Sam 27
1 Samuel 28 / 1Sam 28
1 Samuel 29 / 1Sam 29
1 Samuel 30 / 1Sam 30
1 Samuel 31 / 1Sam 31