A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Magyar Biblia Karoli 1589

Deuteronomio 261
Mikor pedig bemégy arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ád néked örökségül, és bírni fogod azt, és lakozol abban:
2
Akkor végy a föld minden gyümölcsének zsengéjéből, a melyet szerezz a te földedből, a melyet az Úr, a te Istened ád néked; és tedd kosárba és menj oda a helyre, a melyet kiválaszt az Úr, a te Istened, hogy ott lakozzék az ő neve;
3
És menj be a paphoz, a ki abban az időben lesz, és mondjad néki: Vallást teszek ma az Úr előtt, a te Istened előtt, hogy bejöttem a földre, a mely felől megesküdt az Úr a mi atyáinknak, hogy nékünk adja.
4
És a pap vegye el a kosarat kezedből, és tegye azt az Úrnak, a te Istenednek oltára elé.
5
És szólj, és mondjad az Úr előtt, a te Istened előtt: Veszendő mesopotámiai vala az atyám, és aláment vala Égyiptomba, és jövevény volt ott kevesed magával; nagy, erős és temérdek néppé lőn ottan.
6
Bosszúsággal illetének pedig minket az Égyiptombeliek, és nyomorgatának minket, és vetének reánk kemény szolgálatot.
7
Kiáltánk azért az Úrhoz, a mi atyáink Istenéhez, és meghallgatta az Úr a mi szónkat, és megtekintette a mi nyomorúságunkat, kínunkat és szorongattatásunkat;
8
És kihozott minket az Úr Égyiptomból erős kézzel, kinyújtott karral, nagy rettentéssel, jelekkel és csudákkal;
9
És behozott minket e helyre, és adta nékünk ezt a földet, a tejjel és mézzel folyó földet.
10
Most azért ímé elhoztam ama föld gyümölcsének zsengéjét, a melyet nékem adtál Uram. És rakd le azt az Úr előtt, a te Istened előtt, és imádkozzál az Úr előtt, a te Istened előtt;
11
És örömet találj mindabban a jóban, a melyet ád néked az Úr, a te Istened, és a te házadnépének; te és a lévita, és a jövevény, a ki te közötted van.
12
Ha a harmadik esztendőben, a tizednek esztendejében, minden termésedből egészen megadod a tizedet, és adod a lévitának, a jövevénynek, az árvának és özvegynek, hogy egyenek a te kapuid között, és jól lakjanak:
13
Akkor ezt mondjad az Úr előtt, a te Istened előtt: Kitakarítottam a szent részt a házból, és oda adtam azt a lévitának, a jövevénynek, az árvának és az özvegynek minden te parancsolatod szerint, a melyet parancsoltál nékem; nem hágtam át egyet sem a te parancsolataidból, sem el nem felejtettem!
14
Nem ettem belőle gyászomban, nem pusztítottam belőle tisztátalanul, és halottra sem adtam belőle. Hallgattam az Úrnak, az én Istenemnek szavára; a szerint cselekedtem, a mint parancsoltad nékem.
15
Tekints alá a te szentségednek lakóhelyéből a mennyekből, és áldd meg Izráelt, a te népedet, és a földet, a melyet nékünk adtál, a mint megesküdtél vala a mi atyáinknak, a tejjel és mézzel folyó földet.
16
E mai napon az Úr, a te Istened parancsolja néked, hogy e rendelések és végzések szerint cselekedjél: tartsd meg azért és cselekedjed azokat teljes szívedből és teljes lelkedből!
17
Azt kívántad ma kimondatni az Úrral, hogy Isteneddé lesz néked, hogy járhass az ő útain, megtudhassad az ő rendeléseit, parancsolatait és végzéseit, és engedhess az ő szavának;
18
Az Úr pedig azt kívánja ma kimondatni veled, hogy az ő tulajdon népévé leszesz, a miképen szólott néked, és minden ő parancsolatát megtartod,
19
Hogy feljebb valóvá tegyen téged minden nemzetnél, a melyeket teremtett, dícséretben, névben és dicsőségben, és hogy szent népévé lehess az Úrnak, a te Istenednek, a mint megmondta vala.Deuteronomio 26:1
Deuteronomio 26:2
Deuteronomio 26:3
Deuteronomio 26:4
Deuteronomio 26:5
Deuteronomio 26:6
Deuteronomio 26:7
Deuteronomio 26:8
Deuteronomio 26:9
Deuteronomio 26:10
Deuteronomio 26:11
Deuteronomio 26:12
Deuteronomio 26:13
Deuteronomio 26:14
Deuteronomio 26:15
Deuteronomio 26:16
Deuteronomio 26:17
Deuteronomio 26:18
Deuteronomio 26:19


Deuteronomio 1 / Deu 1
Deuteronomio 2 / Deu 2
Deuteronomio 3 / Deu 3
Deuteronomio 4 / Deu 4
Deuteronomio 5 / Deu 5
Deuteronomio 6 / Deu 6
Deuteronomio 7 / Deu 7
Deuteronomio 8 / Deu 8
Deuteronomio 9 / Deu 9
Deuteronomio 10 / Deu 10
Deuteronomio 11 / Deu 11
Deuteronomio 12 / Deu 12
Deuteronomio 13 / Deu 13
Deuteronomio 14 / Deu 14
Deuteronomio 15 / Deu 15
Deuteronomio 16 / Deu 16
Deuteronomio 17 / Deu 17
Deuteronomio 18 / Deu 18
Deuteronomio 19 / Deu 19
Deuteronomio 20 / Deu 20
Deuteronomio 21 / Deu 21
Deuteronomio 22 / Deu 22
Deuteronomio 23 / Deu 23
Deuteronomio 24 / Deu 24
Deuteronomio 25 / Deu 25
Deuteronomio 26 / Deu 26
Deuteronomio 27 / Deu 27
Deuteronomio 28 / Deu 28
Deuteronomio 29 / Deu 29
Deuteronomio 30 / Deu 30
Deuteronomio 31 / Deu 31
Deuteronomio 32 / Deu 32
Deuteronomio 33 / Deu 33
Deuteronomio 34 / Deu 34