A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Beibl Cymraeg 2004

Deuteronomio 251
Os bydd ymrafael rhwng dau, y maent i ddod 'r achos i lys barn, ac y mae'r barnwr i ddedfrydu, gan ddyfarnu o blaid y cyfiawn a chondemnio'r euog.
2
Ac os yw'r euog yn haeddu ei fflangellu, y mae'r barnwr i beri iddo orwedd a derbyn yn ei u373?ydd y nifer o lachau sy'n briodol i'r trosedd.
3
Nid ydynt i'w guro mwy na deugain llach rhag iddo, o'i fflangellu lawer mwy na hyn, fynd yn wrthrych dirmyg yn d'olwg.
4
Nid wyt i roi genfa am safn ych tra byddo'n dyrnu.
5
Os bydd brodyr yn byw gyda'i gilydd ac un ohonynt yn marw'n ddi-blant, nid yw'r weddw i briodi estron o'r tu allan; y mae ei brawd-yng-nghyfraith i fynd i mewn ati a'i chymryd hi'n wraig iddo, a chyflawni dyletswydd.
6
Bydd y mab cyntaf a enir iddi yn cymryd enw'r brawd a fu farw, rhag dileu ei enw o Israel.
7
Ac os na bydd y dyn hwnnw'n dymuno priodi ei chwaer-yng-nghyfraith, aed honno i fyny i'r porth at yr henuriaid a dweud, "Y mae fy mrawd-yng-nghyfraith yn gwrthod sicrhau bod enw ei frawd yn parhau yn Israel; nid yw'n fodlon cyflawni dyletswydd brawd-yng-nghyfraith mi."
8
Yna y mae henuriaid ei dref i'w alw atynt a siarad ag ef; ac os yw'n para i ddweud, "Nid wyf yn dymuno ei phriodi",
9
bydd ei chwaer-yng-nghyfraith yn dod ato yng ngu373?ydd yr henuriaid, yn tynnu ei sandal oddi ar ei droed, yn poeri yn ei wyneb ac yn cyhoeddi, "Dyma a wneir i'r dyn nad yw am adeiladu tu375? ei frawd."
10
A bydd ei deulu'n cael ei adnabod drwy Israel fel teulu'r dyn y tynnwyd ei sandal.
11
Os bydd dau gymydog yn ymladd 'i gilydd, a gwraig y naill yn dod i achub ei gu373?r rhag yr un sy'n ei daro, ac yn estyn ei llaw a chydio yng nghwd y llall,
12
torrer ei llaw i ffwrdd; nid wyt i dosturio wrthi.
13
Nid wyt i feddu pwysau anghyfartal yn dy god, un yn drwm a'r llall yn ysgafn.
14
Nid wyt i feddu yn dy du375? fesurau anghyfartal, un yn fawr a'r llall yn fach.
15
Y mae dy bwysau a'th fesurau i fod yn gyfain ac yn safonol, fel yr estynner dy ddyddiau yn y tir y mae'r ARGLWYDD dy Dduw yn ei roi iti.
16
Oherwydd y mae pob un sy'n gwneud fel arall, ac yn gweithredu'n anonest, yn ffiaidd gan yr ARGLWYDD dy Dduw.
17
Cofia'r hyn a wnaeth Amalec iti ar dy ffordd allan o'r Aifft;
18
heb ofni Duw, daeth allan ac ymosod o'r tu cefn ar bawb oedd yn llusgo'n araf ar dy l, pan oeddit yn lluddedig a diffygiol.
19
Pan fydd yr ARGLWYDD dy Dduw wedi rhoi iti lonydd oddi wrth dy holl elynion o'th amgylch yn y wlad y mae'n ei rhoi iti i'w meddiannu'n etifeddiaeth, yr wyt i ddileu coffadwriaeth Amalec oddi tan y nef. Paid ag anghofio.Deuteronomio 25:1
Deuteronomio 25:2
Deuteronomio 25:3
Deuteronomio 25:4
Deuteronomio 25:5
Deuteronomio 25:6
Deuteronomio 25:7
Deuteronomio 25:8
Deuteronomio 25:9
Deuteronomio 25:10
Deuteronomio 25:11
Deuteronomio 25:12
Deuteronomio 25:13
Deuteronomio 25:14
Deuteronomio 25:15
Deuteronomio 25:16
Deuteronomio 25:17
Deuteronomio 25:18
Deuteronomio 25:19


Deuteronomio 1 / Deu 1
Deuteronomio 2 / Deu 2
Deuteronomio 3 / Deu 3
Deuteronomio 4 / Deu 4
Deuteronomio 5 / Deu 5
Deuteronomio 6 / Deu 6
Deuteronomio 7 / Deu 7
Deuteronomio 8 / Deu 8
Deuteronomio 9 / Deu 9
Deuteronomio 10 / Deu 10
Deuteronomio 11 / Deu 11
Deuteronomio 12 / Deu 12
Deuteronomio 13 / Deu 13
Deuteronomio 14 / Deu 14
Deuteronomio 15 / Deu 15
Deuteronomio 16 / Deu 16
Deuteronomio 17 / Deu 17
Deuteronomio 18 / Deu 18
Deuteronomio 19 / Deu 19
Deuteronomio 20 / Deu 20
Deuteronomio 21 / Deu 21
Deuteronomio 22 / Deu 22
Deuteronomio 23 / Deu 23
Deuteronomio 24 / Deu 24
Deuteronomio 25 / Deu 25
Deuteronomio 26 / Deu 26
Deuteronomio 27 / Deu 27
Deuteronomio 28 / Deu 28
Deuteronomio 29 / Deu 29
Deuteronomio 30 / Deu 30
Deuteronomio 31 / Deu 31
Deuteronomio 32 / Deu 32
Deuteronomio 33 / Deu 33
Deuteronomio 34 / Deu 34