A A A A A
×

Aymara Bible 1997

Deuteronomio 20

1
“Cunapachatejj jumanacajj uñisirinacamampi nuwasiñatac mistuwayapjjäta, ucatsti uñjapjjäta jupanacarojj soldadonacapa caballonacar lat'jjatata, nuwasiñ carronacani, uqhamaraqui ejercitopas jumanacat sipansa juc'ampi waljani, ucapachajj jan jupanacaru ajjsarapjjamti; Egipto marcat irpsunipctam uca Tatitu Diosamaw jumanacampïsqui.
2
Cunapachatejj nuwasiñ horasajj purinini ucqhajj sacerdotejj takpach ejercitoruw parlani,
3
aqham sasa: ‘Ist'apjjam israelit jakenaca; jichhüruwa uñisirinacamampi nuwasipjjäta. Jan jumanacajj mayjt'asipjjamti, janirac ajjsarapjjamsa; janiraqui qhathatipjjamti ni sustjasipjjamsa,
4
jan ucasti jumanacan Tatitu Diosamaw jumanacampïsqui; ucatsti jupaw uñisirinacamampi nuwasiscani, jupanacarusti atipjapjjaraquïtawa’ sasa.
5
“Ucjjarusti oficialanacaruw parlaraquini, aqham sasa: ‘Cawquïritejj jumanacata mä machak uta utachasqui, ucatsti janiraqui uca utan jaccchiti, ucasti sarjjpan utaparu, inampis jupajj guerran jiwaspa ucatsti yakha jakequi uca utapan utjasjjaspa.
6
Uqhamaraqui cawquïritejj jumanacat uvanac yapuchani, ucatsti janiraqui ucanacatjja mank'anquiti, ucasti sarjjpan utaparu, inampis jupajj guerran jiwaspa, uqhamata yakha jakequi uca uvanacapat mank'jjaspa.
7
Uqhamaraqui cawquïritejj casarasiñataqui parlatanïchi, ucatsti janiraqui casarascchiti, ucajj utapar sarjjpan, inampis guerran jiwaspa ucatsti yakhaqui parlatapampejj casarasjjaspa’ sasa.
8
“Ucatsti oficialanacajj wastatwa ejercitorojj parlapjjani aqham sasa: ‘Cawquïritejj jumanacat ajjsarasqui, mayjt'atäscaraqui ucanacasti utapar sarjjapjjpan jan mayni jilanacapar llajllasiyañapataqui’ sasa.
9
Cunapachatejj oficialanacajj parlañ tucuyjjapjjan ucqhajj, capitananacaw ejerciton nayrakataparu sayt'asipjjani.
10
“Cunapachatejj jumanacajj mä marcaru nuwantañatac jac'achasipjjäta ucqhajj, nayrakatajj sumancañjjatwa parlapjjäta,
11
ucatsti uca marcanquir jakenacatejj sumancaña munapjjani, marcarusa mantayapjjaraquïtam ucapachasti jupanacarojj wali ch'ama irnakañanac lurayasaw sirviyasipjjäta.
12
Ucampis jumanacampitejj jan sumancañ munapcani, ucatsti nuwasiña kalltapjjani ucqhajj, jumanacajj marcar muyuntasinwa nuwantapjjäta.
13
Tatitu Diosamaw amparanacamar catuyapjjtam, uqhamaw jumanacajj take jakenacapar jiwarayapjjäta.
14
Take warminaca, wawanaca, uywanaca, take cunatejj marcan utjqui ucanacaw jumanacancani, ucatsti uñisirinacamat aparanipcta ucanacatwa Tatitu Diosamajj mank'ayaraquïtam.
15
Uca pachparacwa jumanacajj lurapjjäta cawquïri marcanacatejj jumanacat jayancapqui ucanacarojja, janiraquiw uca marcanacarus jakcattapjjätati.
16
Ucampis Tatitu Diosamajj churctam uca oraken marcanacapanjja janiw cunsa jacasquir jaytapjjañamäquiti,
17
jan ucasti takwa jan cunani t'unjanipjjañama, Tatituru sacrificio loktapcasmas uqhama; hititanacaru, amorreonacaru, cananeonacaru, ferezeonacaru, heveonacaru, jebuseonacaru, cunjämtejj Diosajj sawayapctam uqhama.
18
Uqhamata jan jumanacar uca ajjtascañ sarnakäwinacap yatichañapataqui, cunjämtejj diosanacaparu yupaychapqui, Tatitu Diosam contra jucha lurayasa.
19
“Cunapachatejj jumanacajj mä marcar muyuntasin walja urunaca jarc'antapjjät ucapachajj, jan jumanacajj kokanacapjja hachampi tincurayapjjamti jan ucasti jumanacajj achunacapjja mank'apjjätawa; ucanacasti pampanquir kokanacäpjjewa, janiw arsusipcaspati jumanacan phat'antatajja.
20
Ucampis tincurayapjjasmawa cawquïri kokanacatejj jan frutanac achurïqui ucanacjja, uqhamaraqui cawquïri lawanacapatejj marcaru muyuntañatac munapjjasma ucanacjja, uca marcanacan t'unjatäñapcama.
Deuteronomio 20:1
Deuteronomio 20:2
Deuteronomio 20:3
Deuteronomio 20:4
Deuteronomio 20:5
Deuteronomio 20:6
Deuteronomio 20:7
Deuteronomio 20:8
Deuteronomio 20:9
Deuteronomio 20:10
Deuteronomio 20:11
Deuteronomio 20:12
Deuteronomio 20:13
Deuteronomio 20:14
Deuteronomio 20:15
Deuteronomio 20:16
Deuteronomio 20:17
Deuteronomio 20:18
Deuteronomio 20:19
Deuteronomio 20:20
Deuteronomio 1 / Deu 1
Deuteronomio 2 / Deu 2
Deuteronomio 3 / Deu 3
Deuteronomio 4 / Deu 4
Deuteronomio 5 / Deu 5
Deuteronomio 6 / Deu 6
Deuteronomio 7 / Deu 7
Deuteronomio 8 / Deu 8
Deuteronomio 9 / Deu 9
Deuteronomio 10 / Deu 10
Deuteronomio 11 / Deu 11
Deuteronomio 12 / Deu 12
Deuteronomio 13 / Deu 13
Deuteronomio 14 / Deu 14
Deuteronomio 15 / Deu 15
Deuteronomio 16 / Deu 16
Deuteronomio 17 / Deu 17
Deuteronomio 18 / Deu 18
Deuteronomio 19 / Deu 19
Deuteronomio 20 / Deu 20
Deuteronomio 21 / Deu 21
Deuteronomio 22 / Deu 22
Deuteronomio 23 / Deu 23
Deuteronomio 24 / Deu 24
Deuteronomio 25 / Deu 25
Deuteronomio 26 / Deu 26
Deuteronomio 27 / Deu 27
Deuteronomio 28 / Deu 28
Deuteronomio 29 / Deu 29
Deuteronomio 30 / Deu 30
Deuteronomio 31 / Deu 31
Deuteronomio 32 / Deu 32
Deuteronomio 33 / Deu 33
Deuteronomio 34 / Deu 34