A A A A A
×

Aymara Bible 1997

1 Corintios 16

1
Jilatanacataqui ofrenda apthapt'añ toketjja, cunjämtï Galacia provincianquir iglesianacaru yatichanctjja uqhamaraqui jumanacajj lurapjjam.
2
Sapa semana kallta urunwa jumanacajj apakjjapjjañama sapa maynisa cunjämtï ganasqui uqhamarjama, ucatsti imapjjam, cunapachatï purincä ucqhajja jan apthapipjjañamataqui.
3
Cunapachatï purincä ucqhasti Jerusalenaruw apayjjä qhitinacjjay jumanacajj qhitañatac ajllisipjjchïta ucanacampi, mä cartampi jumanacan ofrendanacam uca jilatanacatac apasa.
4
Nayan sarañajj waquisini ucqhajja, jupanacajj nayamp chicaraquiw sarapjjani.
5
Saräwejjanjja Macedonia cheka pasañajjaw waquisi, uca khepatjja Corintoruw purinï.
6
Inas jumanacampejj mä juc'a pachanacaqui kamarchï, jan ucajj take juyphipachasa ucancaracchï, uqhamasti jumanacajj yanapt'apjjaraquitasmawa cawquirutï sarañajjäqui uca saräwejjanjja.
7
Janiw jumanacampejj pascasaqui mä rato ucancañjja muncti, jan ucasti mä kawkha pachanaca kamart'añwa jumanacampejj munta Tatitojj munchi ucqhajja.
8
Ucampis Éfeso marcanjja Pentecostés urcamaw kamarascäjja;
9
ucansti waliw Tatitutaqui lurañajj utjaraquitu waljaninacar Tatitur uñt'ayasa, waljaninac naya contra utjcchi ucasa.
10
Timoteo purinin ucqhajj janiw cunatsa llaquisiyapjjätati; c'uchiqui sarnakasiyapjjäta, jupasti nayjamaraquiw Tatitun luräwipanjja irnake.
11
Jan qhitis jumanacatjja juparojj jisc'achpati. Jan ucasti, yanapt'apjjam mä suma saräwipanjja nayar uñjiri jutañapataqui, juparusti suyascaractwa mayni jilatanacampi cuna.
12
Apolos jilatasarusti, nayajj wal achict'ta mayni jilatanacampi chica jumanacar uñjiri jutañapataqui, ucampis janiw jichhajj jutañ munquiti. Cunapachajj waquischini ucqhaw jutani.
13
Suyapjjapunim, iyawsañanacamansti ch'aman sayt'apjjam, chachjama sarnakapjjam, ch'amañchasipjjaraquim.
14
Cuntejj lurapjjäta ucjja, munasiñampi lurapjjam.
15
Jichhajj jilatanaca, jumanacajj yatipjjtawa, Estéfanas ucan familiapawa nayrakat Tatitun arunacaparojj iyawsi uca Acaya tokenjja. Jupanacasti jilatanacaru sirviñaruraquiw uchasipjje.
16
Muntpï jilatanaca, jumanacajj uqham uca casta yanapt'asiri uqhamarac irnakeri jilatanacarojj ist'apjjañama.
17
Wal cusista Estéfanas, Fortunato, Acaico ucanacajj jutapjjatapatjja. Jupanacasti cuntï jumanacajj jayancapjjatam laycu jan lurapcäyäta ucwa lurapjje.
18
Ajayu tokenjja wal yanapt'anipjjetu, jumanacarus uqhamaraqui. Uca casta jilatanacataquejj chuymanïñawa.
19
Asia tokenquir iglesianacajj aruntanipjjtamwa. Aquilampi Priscilampejja, uqhamaraqui utapan tantacht'asipqui uca jilatanacampejja Tatitun sutiparuw wal aruntanipjjtam.
20
Take jilatanacan aruntanacap catokasipjjam. Jumanac purasti aruntt'asipjjaraquim jamp'att'asisa.
21
Naya Pablosti jumanacarojj aca aruntjja apayanipjjaracsmawa amparajjampi kellkt'ata.
22
Qhititejj jan Tatit Jesucristor muncchejja, maldecitäpan. ¡Nanacan Tatitojja, jutam!
23
Tatitu Jesucristoy jumanacaru bendispan.
24
Take jumanacarusti munasiñajjwa apayanipjjsma Cristo Jesús Tatituncasinjja.
1 Corintios 16:1
1 Corintios 16:2
1 Corintios 16:3
1 Corintios 16:4
1 Corintios 16:5
1 Corintios 16:6
1 Corintios 16:7
1 Corintios 16:8
1 Corintios 16:9
1 Corintios 16:10
1 Corintios 16:11
1 Corintios 16:12
1 Corintios 16:13
1 Corintios 16:14
1 Corintios 16:15
1 Corintios 16:16
1 Corintios 16:17
1 Corintios 16:18
1 Corintios 16:19
1 Corintios 16:20
1 Corintios 16:21
1 Corintios 16:22
1 Corintios 16:23
1 Corintios 16:24
1 Corintios 1 / 1Cor 1
1 Corintios 2 / 1Cor 2
1 Corintios 3 / 1Cor 3
1 Corintios 4 / 1Cor 4
1 Corintios 5 / 1Cor 5
1 Corintios 6 / 1Cor 6
1 Corintios 7 / 1Cor 7
1 Corintios 8 / 1Cor 8
1 Corintios 9 / 1Cor 9
1 Corintios 10 / 1Cor 10
1 Corintios 11 / 1Cor 11
1 Corintios 12 / 1Cor 12
1 Corintios 13 / 1Cor 13
1 Corintios 14 / 1Cor 14
1 Corintios 15 / 1Cor 15
1 Corintios 16 / 1Cor 16