A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Aymara Bible 1997

Lucas 171
Jesusajj discipulonacaparojj sänwa: “Utjapuniniw cunanacas jaker juch lurayirejja, ucampis ¡ay cunaquïcani, qhiti jaketejj mayniru juchar puriyqui ucajja!
2
Asquïsapänwa, uca jakejj mä molino kalamp cuncata chinuntasin kotar jakontatäñapajja, aca jisc'anacat maynir juchar puriyañapat sipansa.
3
Wal amuyasipjjam. Jilamatejj juma contra juchachaschi ucqhajj ewjjt'am; arrepientisipansti, perdonaraquim.
4
Pakallk cutis mä urunjj juma contra juchachaschi ucasa, ucatsti pakallk cutirac jutstam aqham sasa: ‘Janiw juc'amp juchachascjjäti’ sasa, ucatsti perdonañamaquiwa.
5
Apostolonacapasti Jesusarojj mayipjjänwa: —Juc'ampi iyawsañ yapt'apjjeta —sasa.
6
Tatitusti jupanacarojj saraquïnwa: —Iyawsañanacamatejj utjaspajja, mä mostaz jatjamaquisa, ucat aca sicómoro kokarojj sapjjasmajja: ‘Acat liwstam, ucat kotar ayruntasim’ sasa, uca kokasti jaysapjjeristamwa.
7
“Maynitejj jumanacata mä uywatanïchejja, ucatsti uca uywatajj pampat yap luratata, jan ucajj ovej awatïwitsa cutt'ani ucarojj, ¿saspati: ‘Pasanim, mesar kont'asim mank'asiñataqui’ sasajja?
8
Janiwa, jan ucasti juparojj saniwa: ‘Mank'a phayam, janc'ac wact'ayam nayan mank'añajjataqui umañajjataquiraqui; ucjjaruw jumajj mank'ascäta, umascätasa’ sasa.
9
Janiraquiw mä uywatarojj yuspagarquiti cuntejj luram satäqui, ucanac luratapatjja.
10
Uqhamaraquiw jumanacajj cunapachatï take cuntejj Diosajj luram sapctam ucanac tucuyasajj sapjjañamajja: ‘Inamaya uywatanacaquïpjjtwa, cunatejj lurañanacajjäcän ucacwa lurapjjta’ ” sasa.
11
Jesusajj Jerusalenar sarcasaw Samaria, uqhamarac Galilea cheka pasawayäna.
12
Mä jisc'a marcar purquipansti, tunca lepra usun jakenacaw jupar jicjjatir mistunipjjäna, jupanacasti jaya chekawjaruw sayt'asipjjaraquïna.
13
Ucat jach'at art'apjjäna: —¡Yatichir Jesús, nanacatay qhuyapt'ayasipjjeta! —sasa.
14
Jesusasti jupanacar uñjasinjja sänwa: —Sarapjjam, sacerdoter uñstanipjjam —sasa. Jupanacasti sarcasawa c'umaräjjapjjäna.
15
Ucatwa jupanacat maynïrejj c'umaräjjasin Diosar jach'at yupaychasa cutt'aniwayäna.
16
Jupasti Jesusan nayrakataparuw quillt'asi, ajanupsa orakcamaw alintäna yuspagarañataqui. Aca jakesti Samarianquirïnwa.
17
Ucapachaw Jesusajj juparojj saraquïna: —¿Janit tuncanïqui c'umarachatanacajja? ¿Cawquincapjjesa llätuncanejja?
18
¿Aca yakha jaya marcanquir sapaquiti Diosar yupaychirejj cuttanejja? —sasa.
19
Uca jakerusti saraquïnwa: —Sartasim ucatsti sarjjam, iyawsatam laycuw c'umarachatäjjtajja —sasa.
20
Fariseonacasti Jesusarojj jisct'apjjänwa: —¿Cunapachas Diosan reinopajj purinini? —sasa. Jupasti saraquïnwa: —Diosan reinopan puriniñapasti janiw cuna uñjañäquisa.
21
Janiw siscaniti: ‘Acanquiwa’, jan ucajj: ‘Qhayanquiwa’ sasa. Diosan reinopasti niya jumanac taypincjjewa.
22
Ucatwa discipulonacaparu saraquïna: —Purininiw urunacajj cunapachatï jumanacajj uñjañ munapjjäta jaken Yokapan mä urupacsa, ucampis janiw uñjapcätati.
23
Sapjjaraquïtamwa: ‘Acajjaya’, jan ucajj: ‘Qhayajjaya’ sasa, ucampis jan sarapjjamti ni arcapjjamsa.
24
Cunjämtejj mä llijullijojj maysat maysar khantir uñjapjjtajja, uqhamäniwa Jaken Yokapajj jutcan uca urojja.
25
Ucampis nayrakatajj waquisiw t'akhesiñapajja, uqhamarac jichhapacha jakenacan uñisitäñapasa.
26
Cunjämtejj Noé chachajj jaccäna uca urunacapanjja pasäna, uqhamaraquiw pasani Jaken Yokapan jutañap urunacanjja.
27
Mank'asipcäna, umasipcäna, casarasisipcäna, uqhamarac phuchanacaps casarasiñatac churasisipcäna, Noen arcar mantañap urucama, ucapachaw uma juiciojj purinïna, ucat takeniw jiwarapjjäna.
28
Uqhamaraquiquiw Lot chachan urunacapanjja pasaraquiquïna, mank'asipcäna, umasipcäna, alasisipcäna, aljasisipcäna, yapuchasipcäna, uqhamarac utanacs lurasipcaraquïna.
29
Ucampis cunürutï Lot chachajj Sodoma marcat mistjjän ucqhajja, alajjpachat ninampi azufrempiw jalluntäna, ucaw takeniru jiwarayäna.
30
Uqhamäniwa Jaken Yokapajj uñstancani ucürunjja.
31
“Ucürunsti, maynitejj uta patancascchi ucajja, jan sarakanpati uta mankhapat cunanacapatejj utjqui ucanac apsusirejja; uqhamaraqui maynitejj pampancascchi ucajj jan utaparojj cutt'anpati.
32
Amtasipjjam Lot chachan warmipata.
33
Qhititejj jacañap khespiyasiñ munqui ucajja, apt'asiniwa; ucampis jacañap apt'asirejja khespiyasiniwa.
34
“Sapjjsmawa, uca arumasti paniniw mä iquiñan iquisipcani; maynejj aptatäniwa, maynisti jaytatäniwa.
35
Pani warmiwa jac'apuran pekasipcani; maynejj aptatäniwa, maynisti jaytatäniwa.
36
[Pä chachaw pampancascani; maynejj aptatäniwa, maynisti jaytatäniwa —sasa.]
37
Ac ist'asin juparuw jisct'apjjäna: —Tata, ¿cawqhans ucajj pasani? —sasa. Jesusasti jupanacarojj saraquïnwa: —Cawqhancquitejj jiwatajj, ucqharuw siwik'aranacajj tantasipjjani —sasa.Lucas 17:1
Lucas 17:2
Lucas 17:3
Lucas 17:4
Lucas 17:5
Lucas 17:6
Lucas 17:7
Lucas 17:8
Lucas 17:9
Lucas 17:10
Lucas 17:11
Lucas 17:12
Lucas 17:13
Lucas 17:14
Lucas 17:15
Lucas 17:16
Lucas 17:17
Lucas 17:18
Lucas 17:19
Lucas 17:20
Lucas 17:21
Lucas 17:22
Lucas 17:23
Lucas 17:24
Lucas 17:25
Lucas 17:26
Lucas 17:27
Lucas 17:28
Lucas 17:29
Lucas 17:30
Lucas 17:31
Lucas 17:32
Lucas 17:33
Lucas 17:34
Lucas 17:35
Lucas 17:36
Lucas 17:37


Lucas 1 / Luc 1
Lucas 2 / Luc 2
Lucas 3 / Luc 3
Lucas 4 / Luc 4
Lucas 5 / Luc 5
Lucas 6 / Luc 6
Lucas 7 / Luc 7
Lucas 8 / Luc 8
Lucas 9 / Luc 9
Lucas 10 / Luc 10
Lucas 11 / Luc 11
Lucas 12 / Luc 12
Lucas 13 / Luc 13
Lucas 14 / Luc 14
Lucas 15 / Luc 15
Lucas 16 / Luc 16
Lucas 17 / Luc 17
Lucas 18 / Luc 18
Lucas 19 / Luc 19
Lucas 20 / Luc 20
Lucas 21 / Luc 21
Lucas 22 / Luc 22
Lucas 23 / Luc 23
Lucas 24 / Luc 24