A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Aymara Bible 1997

Mateo 111
Cunapachatejj Jesusajj tunca payani discipulonacaparu ewjjt'añ tucuyjjän ucqhajja, jac'ancquis uca marcanacaruw Diosan arunacap yatichir sarjjäna.
2
Juanasti cuntejj Jesusajj lurcatayna ucanaca carcelanjja yatïnwa, ucatwa pani arquirinacaparojj qhitäna Jesusan ucaru,
3
jisct'añataqui —¿Jumätati jutañapäquis uca Cristojja, jan ucajj yakharuch suyapjjäjja? —sasa.
4
Jesusasti jupanacarojj sänwa: —Sarapjjam, yatiyapjjaraquim Juanaru cuntejj ist'apcta, uñjapcaracta ucanaca:
5
Juyqhunacajj uñj-jjapjjewa, cojonacas sarnakapjjaraqui, lepra usuninacas kollataraqui, okaranacas ist'apjjaraqui, jiwatanacasti jactayataraquiwa, uqhamarac pobrenacarus khespiyasiñan utjatapajj yatiyataraquiwa.
6
Cusisiñaniwa nayat jan mayjt'asisa arquirejja —sasa.
7
Jupanaca sarjjepansti, Jesusajj jakenacarojj Bautisiri Juanat parlañ kalltäna, aqham sasa: “¿Cun uñjiris jumanacajj wasarar sarapjjtajja? ¿Thayana wali onokeyata sokosaru uñjiriti?
8
Jan ucajj ¿cun uñjirich sarapjjtajja? ¿Mä suma isin isintata jakerucha? Jumanacajj yatipjjtawa, suma isin jakenacajj reyinacan utapancapjjewa.
9
¿Cun uñjiripunis sarapjjtajja? ¿Mä profetaruti? Jïsa, mä profetatsa juc'ampiw jupajja.
10
Juanajj, Kellkatan aqham sisquis, ucawa: ‘Acajjay nayajj juman nayrakatam mä qhitajjaruw qhitta, jumatac mä thaqui waquichañapataqui.’
11
“Khanacwa sapjjsma, janiw maynis acapachanjja utjquiti Juanat sipan juc'amp jach'ajja, ucampisa taket jisc'äquis Diosan reinopana ucajja, jupat sipansa wali jach'awa.
12
“Bautisiri Juanan jutatapat jichhürcamajja, Diosan reinopanjja jan walt'añanacaw utji. Qhitinacatejj ch'amampi atipjañ munapjje ucanacajja, ch'amanacapampiquiw catuntasiñ munapjje.
13
Take profetanacawa, uqhamarac Moisesan leyinacapansa Juancamajja Diosan reinopata yatiyapjje.
14
Jumanacatejj iyawsañ munapjjstajja, Juanasti Elías profetajj jutañapäcäna ucawa.
15
Ist'añ munirejja ist'pan.
16
“Uqhamasti, ¿cunampiraqui nayajj aca jakenacarojj uñtasiyäjja? Jupanacasti cunjämtï wawanacajj plazanacan anatañataqui kont'atäsipqui, ucatsti maynit mayniru arnakasisipqui,
17
aqham sasa: ‘Pinquillwa phust'arapipjjsma, jumanacasti janiw thokopctati; llaquiscañ k'ochunac k'ochurapipjjsma, jumanacasti janiraquiw jachapctati’ ucamp sasiwa.
18
Ucatsti Juanaw juti. Jupasti janiw mank'cänsa ni umcänsa, ucatsti jumanacajj juparojj sapjjtawa: ‘ñankha ajayuniw’ sasa.
19
Ucjjarusti naya, Jaken Yokaparaquiw, jutta. Nayasti mank'aractwa, umaractwa. Ucatsti jumanacajj sapjjaraquistawa: ‘Ancha mank'eriw, umiriraquiw, impuesto cobririnacana, uqhamarac juchararanacampin amigopaw’ sasa. Ucampis Diosan yatiñapajj luräwinacap tokew uñacht'ayasi.”
20
Ucapachasti Jesusajj tokenokañ kalltäna, cawqui marcanacantejj walja milagronacas luratäcäna uca marcanac contra, ucanquir jakenacajja juchanacapat jan arrepientisipjjatap laycu. Saraquïnwa:
21
“¡Llaccañätaw jumajj, Corazín marca! ¡Camachcaquït jumajj, Betsaida marca! Tirompina Sidonampintejj take aca milagronacajj lurasispäna ucajja, ucspachaw jupanacajj take jan wali luräwinacapat arrepientisisinjja nayan ucar jutjjapjjasapäna, llaquisiñ luto isinacamp isthapita.
22
Ucampis nayajj sapjjsmawa, taripäwi urunjja jumanacaw Tironquirit sipansa, Sidonanquirit sipansa jach'a mutuña catokapjjätajja.
23
Uqhamaraqui jumajj Capernaum marca, ¿amuyastati alajjpachcama jach'aru aptatäña? Infierncam apakatäyätawa. Sodomantejj acan lurasqui uca milagronacajj lurasisapänjja, uca marcajj jichhürcamaw utjascasapäna.
24
Ucampis nayajj sapjjsmawa, taripäwi urunjja jumanacajj uca Sodomanquirinacat sipansa juc'amp t'akhesiñwa catokapjjätajja.”
25
Ucapachajj Jesusajj saraquïnwa: “Yupaychsmawa, Awquejja, munañaniraquïtawa alajjpachansa acapachansa. Jumawa yatiñ cancañ imanttajja wali yatiñan jakenacatjja; ucatsti juc'a yatiñan jakenacaruw uñacht'aytajja.
26
Jïs, Tata, uqhamwa jumajj muntajja.
27
“Awquejjasti take cunwa churjjetu ucampis janiw qhitis Yokarojj uñt'quiti, jan ucasti Awquiquiwa. Awquirusti janiraquiw qhitis uñt'quiti, jan ucasti Yokaquiw Awquirojj uñt'i, uqhamarac qhitirutejj Yokajj uñt'ayañ munqui ucanacampi.
28
Nayar jutapjjam take karjatanaca jatjatanaca, nayaw samarayapjjäma.
29
Nayan yugojja apapjjam, ucatsti nayat yatekasipjjaraquita. Nayasti llamp'u chuymani, alt'at chuymaniraquïtwa, ucatwa almaman samarañapjja jicjjatapjjäta.
30
Nayan yugojjasti jasa apañaquiwa, qhumojjasti sinti phisnaquiraquiwa.”Mateo 11:1
Mateo 11:2
Mateo 11:3
Mateo 11:4
Mateo 11:5
Mateo 11:6
Mateo 11:7
Mateo 11:8
Mateo 11:9
Mateo 11:10
Mateo 11:11
Mateo 11:12
Mateo 11:13
Mateo 11:14
Mateo 11:15
Mateo 11:16
Mateo 11:17
Mateo 11:18
Mateo 11:19
Mateo 11:20
Mateo 11:21
Mateo 11:22
Mateo 11:23
Mateo 11:24
Mateo 11:25
Mateo 11:26
Mateo 11:27
Mateo 11:28
Mateo 11:29
Mateo 11:30


Mateo 1 / Mat 1
Mateo 2 / Mat 2
Mateo 3 / Mat 3
Mateo 4 / Mat 4
Mateo 5 / Mat 5
Mateo 6 / Mat 6
Mateo 7 / Mat 7
Mateo 8 / Mat 8
Mateo 9 / Mat 9
Mateo 10 / Mat 10
Mateo 11 / Mat 11
Mateo 12 / Mat 12
Mateo 13 / Mat 13
Mateo 14 / Mat 14
Mateo 15 / Mat 15
Mateo 16 / Mat 16
Mateo 17 / Mat 17
Mateo 18 / Mat 18
Mateo 19 / Mat 19
Mateo 20 / Mat 20
Mateo 21 / Mat 21
Mateo 22 / Mat 22
Mateo 23 / Mat 23
Mateo 24 / Mat 24
Mateo 25 / Mat 25
Mateo 26 / Mat 26
Mateo 27 / Mat 27
Mateo 28 / Mat 28