A A A A A
×

Aymara Bible 1997

Mateo 1

1
Acajj Jesusan nayra awquinacapan listapawa. Jupasti Davidanpin Abrahamanpin familiapataraquïnwa.
2
Abrahamasti Isaacan awquipänwa. Isaacasti Jacobon awquiparaqui, Jacobosti Judän uqhamaraqui jilanacapan awquiparaquïnwa.
3
Judästi Faresana, Zarampina awquipänwa, taycapasti Tamar satänwa. Faresasti Esroman awquiparaqui, Esromasti Araman awquiparaquïnwa.
4
Aramasti Aminadaban awquipänwa, Aminadabasti Naasonan awquiparaqui, Naasonasti Salmonan awquiparaquïnwa.
5
Salmonasti Boozan awquipänwa, taycapasti Rahab satänwa. Boozasti Obedan awquipänwa, taycapasti Rut satänwa; Obedasti Isaian awquiparaquïnwa.
6
Isaí satäquis ucajja rey Davidan awquipänwa, rey Davidasti Salomonan awquiparaqui, Salomonan taycapasti Urías chachan warmipänwa.
7
Salomonasti Roboaman awquipänwa, Roboamasti Abiasan awquiparaqui, Abiasasti Asan awquiparaqui.
8
Asasti Josafatan awquipänwa, Josafatasti Joraman awquiparaqui, Joramasti Uziasan awquiparaqui.
9
Uziasasti Jotaman awquipänwa, Jotamasti Acazan awquiparaqui, Acazasti Ezequiasan awquiparaqui.
10
Ezequiasasti Manasesan awquipänwa, Manasesasti Amonan awquiparaqui, Amonasti Josiasan awquiparaqui.
11
Josiasasti Jeconiasan awquipänwa uqhamarac jilanacapampina. Uca urunacanaracwa israelitanacajj Babiloniaru preso apatäpjjäna.
12
Uca khepatsti, Jeconiasajj Salatielan awquipänwa, Salatielasti Zorobabelan awquiparaqui.
13
Zorobabelasti Abiudan awquipänwa, Abiudasti Eliaquiman awquiparaqui, yokapasti Azor satänwa.
14
Azorasti Sadocon awquipänwa, Sadocosti Aquiman awquiparaqui, Aquimasti Eliudun awquiparaqui.
15
Eliudusti Eleazaran awquipänwa, Eleazarasti Matanan awquiparaqui, Matanasti Jacobon awquiparaqui.
16
Jacobosti Josean awquipänwa, Joseasti Marian chachapa, uca Mariaw Jesusan taycapajja, qhititejj Cristo satäquis ucana.
17
Uqhamasti tunca pusini awquinacawa pasawayäna Abrahamat Davidcamajja. Uqhamaraqui tunca pusini awquinacaraquiwa pasawayäna Davidan urunacapat Babiloniaru preso apatäpcän ucürcamajja. Preso apatäpcän ucüruta Jesucriston nacïwipcamajja tunca pusini awquinacaraquiwa pasawayjjäna.
18
Jesusan nacïwipajja aqhamänwa: María taycapajj Joseampi casarasiñataqui parlatäpjjänwa, ucampis janïra chicthapcasin usur jakew uñjasïna Kollan Ajayu toke.
19
José chachapajj asqui jakënwa, janiraquiw jupajj Mariarojj p'enkachayañ muncänti, ucatsti jamasat jaytanucjjañwa munäna.
20
Uqham lup'isquipansti Tatitun mä angelapaw samcan uñstäna, ucatsti saraquïnwa: “José, Davidan wawapa, jan ajjsaramti Mariaru warmimat catokañjja, nascani uca wawasti Kollan Ajayutwa juti.
21
Mariajj mä yokall wawa wawachasini, JESÚS sasaw suticharaquïta, juparaquiw marcaparojj juchapat khespiyani” sasa.
22
Take acanacasti phokhasiscänwa cuntejj Diosajj profetap toke arscäna ucarjama.
23
“Mä virgen warmiw usur jakeptani. Mä yokall wawa wawachasiraquini, sutipasti Emanuel sataraquïniwa” (ucasti sañ muni: “Diosajj jiwasampiwa”).
24
Joseasti iquit sartasinjja, cunjämtï Tatitun angelapajj juparu sawaycatayna uqhamwa luräna. Mariarusti warmipatwa catokaraquïna.
25
Ucampis janiw wawanïñapcamajj chacha warmjam jacapcänti. Wawarusti JESÚS sasaw suticharaquïna.
Mateo 1:1
Mateo 1:2
Mateo 1:3
Mateo 1:4
Mateo 1:5
Mateo 1:6
Mateo 1:7
Mateo 1:8
Mateo 1:9
Mateo 1:10
Mateo 1:11
Mateo 1:12
Mateo 1:13
Mateo 1:14
Mateo 1:15
Mateo 1:16
Mateo 1:17
Mateo 1:18
Mateo 1:19
Mateo 1:20
Mateo 1:21
Mateo 1:22
Mateo 1:23
Mateo 1:24
Mateo 1:25
Mateo 1 / Mat 1
Mateo 2 / Mat 2
Mateo 3 / Mat 3
Mateo 4 / Mat 4
Mateo 5 / Mat 5
Mateo 6 / Mat 6
Mateo 7 / Mat 7
Mateo 8 / Mat 8
Mateo 9 / Mat 9
Mateo 10 / Mat 10
Mateo 11 / Mat 11
Mateo 12 / Mat 12
Mateo 13 / Mat 13
Mateo 14 / Mat 14
Mateo 15 / Mat 15
Mateo 16 / Mat 16
Mateo 17 / Mat 17
Mateo 18 / Mat 18
Mateo 19 / Mat 19
Mateo 20 / Mat 20
Mateo 21 / Mat 21
Mateo 22 / Mat 22
Mateo 23 / Mat 23
Mateo 24 / Mat 24
Mateo 25 / Mat 25
Mateo 26 / Mat 26
Mateo 27 / Mat 27
Mateo 28 / Mat 28